Beleid en verantwoording

 

Het Lokaal Fonds Borne is een initiatief van actieve bewoners van de gemeente Borne. Het maakt deel uit van het landelijk initiatief van lokale fondsen. In vele plaatsen zijn er al lokale fondsen opgericht.

 

De wijze waarop het Lokaal Fonds Borne dit wil bereiken, is vastgelegd in het Beleidsplan. Hierin zijn haar uitgangspunten, doel en missie beschreven. Ook is de werkwijze en het motto hierin vastgelegd. Bovendien is beschreven op welke wijze het fonds inkomsten wil verwerven en hoe hiervoor bestemmingen worden gezocht in projecten. Het hoofdstuk Vertegenwoordiging beschrijft hoe wij de organisatie voor ons zien en hoe we met de samenleving en de donateurs contacten onderhouden.