Ambitie

 

Het Lokaal Fonds Borne heeft de ambitie op termijn een belangrijke verbindende factor te worden in de Bornse samenleving. Mede dankzij de inspanning van het Lokaal Fonds Borne kunnen in de gemeente mooie maatschappelijk waardevolle initiatieven worden gerealiseerd.

 

Dit wil zij doen door:

  • inhoud te geven aan haar makelaarsfunctie: subsidievragers de weg te wijzen naar de juiste fondsen
  • vangnetfunctie voor initiatieven die geen bijdrage kunnen ontvangen bij andere fondsen, maar echter wel bijdragen aan de Bornse samenleving
  • uitdragen van het Lokaal Fonds Borne als een goede ambassadeur voor Borne en haar inwoners
  • bouwen van netwerken en tijdelijke verbanden over verschillende lagen van de samenleving heen
  • beschikbaar maken van specifieke kennis. Het Lokaal Fonds Borne kan ook als een paraplu-organisatie dienen. Er kan dan nadrukkelijk gekeken worden in hoeverre het Lokaal Fonds Borne enkele taken van de deelnemende fondsen kan versterken. Te denken valt aan:
    • ondersteunen in de communicatie, zoals website/portal, administratie, subsidieaanvragen bij landelijke fondsen, social media et cetera
    • opheffen van discontinuïteit, bijvoorbeeld door het wegvallen van bestuurders en het niet kunnen krijgen van nieuwe bestuurders
  • continue werken aan het vertrouwen van de Bornse samenleving.