Bouw mestverwaardingsinstallatie van start
TWENCE HEEFT VOLDOENDE MESTCONTRACTEN

Bouw mestverwaardingsinstallatie van start

Na jaren van voorbereidingen, een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020 en voldoende mestcontracten kan in februari definitief het startschot voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen gegeven worden.

 

Zonder mest geen installatie. “Ons geduld is de afgelopen jaren behoorlijk op de proef gesteld. Na de positieve uitspraak van de Raad van State in oktober vorig jaar waren al onze pijlen gericht op het afsluiten van mestcontracten. Wij zijn zeer verheugd dat we door een intensieve samenwerking met intermediairs, varkenshouders en belangenorganisaties in een paar maanden tijd voldoende mestcontracten konden afsluiten om ook daadwerkelijk met de bouw te kunnen starten, aldus algemeen directeur Marc Kapteijn.”

 

Met deze installatie kan 250.000 ton mest verwerkt worden. Hiermee wordt groen gas voor 3.000 huishoudens geproduceerd en worden schaarse grondstoffen teruggewonnen. “100 procent kringlooplandbouw dus. Het is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de regio!”

 

Aan de mestverwerkingsinstallatie ging een lange geschiedenis vooraf. Omwonenden, dorpsraad en de gemeente Borne maakten bezwaar tegen het voornemen. De Provincie greep met een Provinciaal Inpassingsplan in en zette de gemeente op deze manier buitenspel. Bezwaren strandden uiteindelijk bij de Raad van State.

 

Start bouw
Inmiddels is al gestart met de bouwvoorbereidingen. In februari gaat de schop de grond in voor de daadwerkelijke bouw. Naar verwachting zal de installatie in mei 2022 operationeel zijn. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 02 feb 2021
Waarom alleen varkensmest? https://youtu.be/7ziwuuHihDo
Overijssel telt > 270.000 koeien. www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10877043/welke-provincie-heeft-de-meeste-melkveebedrijven
hun mest vergisten levert méér biogas/m3 op dan varkensmest:
www.archea-biogas.de/_mediafiles/10-substrate.pdf

In Bentheim verwarmde al in de vorige eeuw restwarmte van generatoren op biogas van één rundveebedrijf Kurklinik, Badepark en Tennishalle.

Aus etwa 60000 bis 65 000 t Rindermist pro Jahr wird in acht Fermentern Biogas produziert
Der größte Teil, ca. 75 Mio. kWh Gas wird nach Aufbereitung ins Erdgasnetz eingespeist. Zusätzlich produzieren drei Blockheizkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 1,2 MW elektrischen Strom und sorgen für die notwendige Prozesswärme und Energie für den laufenden Betrieb der Anlage.
www.uni-muenster.de/imperia/md/content/landschaftsoekologie/oekologischeplanung/wochenblatt_1_2017.pdf
Paul Cohn — 02 feb 2021
De heer Semmekrot is vast geen agrariër met mestproblemen; de dierlijke mestproductie in ons land https://longreads.cbs.nl/dierlijke-mest-en-mineralen-2019/resultaten/ is al 10 jaar stabiel: ca. 75 miljard kilo/jaar, ruim 4400 kilo per inwoner.
Wel neemt het overschot af door mestverwerking, o.a. in Fleringen. Basis voor hergebruik van mineralen en natuurmest in de landbouw i.p.v. geïmporteerde mineralen en fossiele energie via kunstmest. Productie van die twee is extréém luchtverontreinigend: kunstmestfabriek Yara Sluiskil (3,8 Mton CO2-emissie/j) is 7e in de top-10 van Nederland. www.trouw.nl/nieuws/wat-denken-de-tien-grootste-vervuilers-zelf-te-gaan-doen~beec52ce/

Naast natuurmest levert Mestvergisting zeer veel ‘Groene’ energie: stroom, gas en warmte. www.gasunie.nl/nieuws/groen-gas-uit-mest-verwarmt-twente.
Niet nodig in Zenderen: Benzine, diesel, LPG, stroom ,meest vervuilende energieproduct in ons land naast staal en kunstmest, hebben ze daar zát. Ze hebben al een pomp in he
Frits — 02 feb 2021
He he, eindelijk. Een prima initiatief en goed plan. De gemeenteraad van Borne liep zoals altijd 150 jaar achter de feiten aan. Gelukkig heeft de provincie wel een visie over het algemeen belang. Straks een mooie rondweg om Zenderen, we komen er wel, ondanks onze gemeenteraad uit de 19e eeuw.
Henk Semmekrot — 02 feb 2021
Zijn de contracten blijvend? Dus: wat brengt de toekomst? En het aantal boeren in Nederland, ook in Twente, wordt minder. Als het alleen maar uit kan met flinke subsidie van de overheid...doet dat vrezen voor de toekomst. Blijft het nodig? Stelden we ons deze vraag ook niet te laat bij de aanleg vuilstort Elhorst/Vloedbelt?
Paul Cohn — 01 feb 2021
De aardgas generatie kon de energietransitie door mestverwaarding in de Gemeente Borne niet langer tegenhouden:
Binnenkort zal tot 250.000 ton/j minder mest dan nu door Zenderen denderen, maar via de A31, N349 en N743 rechtstreeks naar Elhorst-Vloedbeld.
De 90% proceswater gaat via een bestaand riool rechtstreeks naar RWZI Sumpel in Almelo. 10 % Mineralenrijke, kiemvrije vaste stof gaat over de(zelfde) weg terug.
Terzijde: 5.000.000 m3 biogas/j wordt opgewerkt tot 3.300.000 m3 groengas/j. Dit gaat in de bestaande aardgasinfrastructuur, genoeg voor het jaarlijks verbruik van 2600 huishoudens.
Een opluchting voor de verkeersdruk in Zenderen, een forse stap in het terugdringen van het mestprobleem in Twente en -last but not least- van ons verbruik van fossiel aardgas en een zinvol hergebruik van steeds schaarsere mineralen in de landbouw. Zie bijvoorbeeld: www.gasunienewenergy.nl/projecten/biogasnetwerk-twente
www.youtube.com/watch?v=5_fpp5makU0&ab_channel=HetGroeneOosten

Brand in schuur aan Hertmerweg

Rond 21.10 uur vrijdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een bijgebouw aan de...
19-07-2024

Gedwongen vliegles in Hertme

De twee jonge ooievaars in het nest in het retentiegebied in Hertme hadden van pa en moe al af...
15-07-2024

Oudere dame overvallen in woning

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 juli is een oudere dame overvallen in haar woning...
11-07-2024

Nieuwe naam voor Fysiotherapie ’t Dijkhuis

Fysiotherapiepraktijk Gezondheidscentrum ’t Dijkhuis gaat voortaan verder onder de naam...
01-07-2024

Containerbrand aan de Cuba

De brandweer werd maandagmiddag opgeroepen voor een melding aan de Cuba. Ter plekke bleek brand...
24-06-2024

De drijfveer van Sander Borst

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
23-06-2024