19-11-2019
ONGERUSTHEID OMWONENDEN LEIDT TOT VRAGEN BORNE-NU

Vragen over situatie voormalige Landkroon

Al enige tijd is er geen bouwactiviteit meer bij het pand aan de Stationsstraat 70, bij Bornenaren vooral bekend als het voormalige Café Landkroon. De laatste uitbater, Grieks restaurant Zankas, vertrok er eind 2016 al. Daarna werd er enige tijd verbouwd, maar al...

Start Borns Onderzoek Platform

Maandagavond feliciteerde burgemeester Gerard van den Hengel BorneBoeit met de toekenning van...
13-11-2019

Alsnog openbare procedure Weleveld

Begin volgend jaar komt er alsnog een openbare procedure voor afwijking van het bestemmingsplan...
12-11-2019

Velten sceptisch over veranderingen jeugdzorg

Er gaat weer wat veranderen met de jeugdzorg. Ministers De Jonge en Dekker erkennen dat de...
08-11-2019

Karrenvracht aan moties en amendementen

De gemeente Borne moest voor de meerjarenbegroting een tekort van 2,5 miljoen zien te dekken en...
06-11-2019

Kritische gemeenteraad bij begrotingsbehandeling

De begroting is met meerderheid van stemmen aangenomen. Net als vorig jaar stemde de gehele...
06-11-2019

Gaat de OZB met 20 procent omhoog?

Tijdens het gemeenteraadsverkiezingsdebat in 2018 legden we alle politieke partijen onder andere...
04-11-2019