20-10-2021
COLLEGE DUIDELIJK: ‘GEEN GESCHIKTE PLEK BINNEN GEMEENTEGRENZEN’

Opnieuw verzoek opvang Afghanen

Het COA blijft naarstig op zoek naar spoed- en noodopvang van vluchtelingen. Het recente idee om daarvoor opnieuw het complex Maria Mediatrix in Azelo ter beschikking te stellen viel verkeerd bij omwonenden en gemeenteraad. Na een chaotische raadsvergadering werd het...

Borne zwaar teleurgesteld in houding Almelo

Het college van Almelo heeft kenbaar gemaakt geen medewerking te willen verlenen aan het...
13-10-2021

Raad verbaasd over aankoop Rode Kruisgebouw

Blijkbaar is de gemeenteraad zo’n beetje in de volle breedte verbaasd over de procedure...
12-10-2021

10-minuten gesprekken met SP en D66

Over enkele maanden is het weer tijd om naar de stembus te gaan voor de...
11-10-2021

D66 stelt vragen over laadpalen en financiën

Middels zogenaamde artikel 39 vragen vraagt de fractie van D66 aandacht voor de hoeveelheid...
09-10-2021

‘Positief beeld’ meerjarenbegroting

Na jaren kommer en kwel lijkt Borne weer wat beter bij kas te raken. Een jubelstemming is er nog...
06-10-2021

Raad wil nog geen uitspraken doen over contract...

Op de agenda van de gemeenteraadsvergadering dinsdagavond de leverings- en...
05-10-2021