23-11-2020
AAN DE VOORAVOND VAN DE DISCUSSIE OVER EEN NIEUW ‘HUIS DER GEMEENTE’

Waar eens de vroede vaderen…

Nu het gemeentebestuur de komende jaren forse bezuinigingen staat te wachten, kijkt men ook kritisch naar de eigen huisvesting. Het huidige, uit 1987 daterende gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen en huisvesting in het Kulturhus zou goedkoper zijn dan herbouw of...

'Had ik maar bij jullie aangeklopt'

Vandaag is het precies 76 jaar geleden dat de Engelsman Jimmy Taylor, hangende aan zijn...
19-11-2020

Sinterklaas in crisistijd

We leven in onwezenlijke tijden. Het coronavirus beperkt ons aanzienlijk in het dagelijkse doen...
11-11-2020