20-02-2018
EXTRA VERDIEPING BLIJKT BIJNA DRIE KEER ZO DUUR ALS GEDACHT

Uitbreiding De Vonder veel duurder

De capaciteit van basisschool De Vonder in de Bornsche Maten moet in rap tempo worden uitgebreid. Een verdieping er op, leek de snelste en goedkoopste oplossing. Er was immers bij de bouw al rekening mee gehouden dat het op termijn zou kunnen. De fundering was er op...

ANWB maakt Jan Ligthart veiliger

De afgelopen weken kregen de leerlingen op tal van manieren ‘les’ in het veiliger...
13-02-2018

Irritatie leidt tot nieuw babyproduct

Van huis uit is hij een financieel deskundige en werkt ‘ie op projectbasis, vooral voor...
08-02-2018

‘Gemütlich en zinvol’

Zo’n 45 bedrijven en instellingen uit Rheine en Borne ontmoetten elkaar woensdag tijdens...
07-02-2018

“Je mag er zijn”

“Je mag er zijn” is de uitspraak die Hans Mulder (1954) voortdurend bezigt als hij...
03-02-2018

Politieke vragen over uitbouw De Vonder

Het CDA heeft, bij monde van raadslid Harry Schothuis, schriftelijke vragen aan het College...
01-02-2018

Vraagtekens bij vorming Kindcentra

Zo’n 80 mensen kwamen dinsdagavond af op het Open Podium over opvang en onderwijs. Aan de...
31-01-2018


file:html/cookies.inc.html}