23-11-2023
AFWEGINGSKADER EN PARTICIPATIEPROCES TER DISCUSSIE

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer met het voornemen om flexwoningen te plaatsen aan het Ridderspooor liep het mis. De buurt én de gemeenteraad voelden zich overvallen en floten het college terug....

Besluit nieuwe ontwikkellocaties flexwonen...

De beraadslaging over de drie nieuwe onderzoeklocaties voor flexwoningen is door de gemeenteraad...
17-11-2023

‘Als het spaak loopt, dan krijgen we echt onrust’

Er zijn drie nieuwe onderzoeklocaties voor tijdelijke woningen aangewezen. Dat roept, net als de...
15-11-2023

Emoties bij omwonenden ontwikkellocaties...

Er zijn opnieuw drie mogelijke ontwikkellocaties voor flexwoningen aangewezen en net als bij de...
09-11-2023

Bornenaar Sabah Farjo in de spotlights in Zwolle

Het is 175 jaar geleden dat de herziene Grondwet werd vastgesteld. Thorbeckes grondwet wordt...
07-11-2023

Zo worden de flexwoningen aan de Tichelkampweg

Afgelopen voorjaar is door de gemeenteraad de Tichelkampweg aangewezen als eerste locatie voor...
02-11-2023

Nieuwe locaties voor tijdelijke woningen bekend

Er zijn drie nieuwe locaties aangewezen waar tijdelijke sociale huurwoningen gebouwd kunnen...
02-11-2023