30-05-2023
OOK MET AANTAL VAN 20-24

Raad akkoord met flexwoningen Tichelkampweg

Dinsdagavond stemde de gemeenteraad in grote meerderheid in met de realisatie van 20-24 flexwoningen aan de Tichelkampweg. Alleen D66 stemde tegen, met name omdat er te veel onduidelijkheid was over de financiële gevolgen. Ronduit voorstanders waren Jan de Vries...

Bouwbureau Twente speelt in op veranderingen

ADVERTORIAL • In kenniscentrum Het Spanjaard aan de Stationsstraat in Borne is Bouwbureau...
24-05-2023

Flexwoningen: ‘We moeten wel’

Veel omwonenden van de Tichelkampweg verzamelden zich dinsdagavond voor het gemeentehuis, waar...
16-05-2023

Nieuwbouwplannen in Hertme

In de tweede fase van de ontwikkellocatie Roskam Landen zullen negen nieuwe woningen gebouwd...
11-05-2023

College kiest Tichelkampweg voor flexwoningen

Van de onderzoekslocaties waar mogelijk snel tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden voor...
26-04-2023

Petitie bewoners Eschwonen vanwege flexwoningen

Omwonenden van de locaties Goudbes en Sonnebeld overhandigden woensdagmiddag een petitie aan...
19-04-2023

Kritiek op proces flexwoningen

Op verzoek van de fracties van GrLi/Pvda en D66 werd het proces om te komen tot flexwoningen...
04-04-2023