Standbeeldengroep ‘Manna’

voor Sri Lanka en Noodopvang Daklozen in Borne

 

Op het grasveld van De Pellenhof staat een fraaie set van twee beelden, met de naam ‘Manna’. De naam van de act is bedacht door de voorzitter van de stichting Hulp aan Sri Lanka, Theo van der Sman. De betekenis van de naam is het opzoeken meer dan waard. Twee jonge actieve vrijwilligers voor de stichting, Niels en Ruud van Leuteren, zetten zich tijdens het kampioenschap in voor voedselhulp in Solepura - Sri Lanka. De situatie op het eiland ten zuiden van India is heel slecht. De inwoners lijden als gevolg van Corona. Sri Lanka is nagenoeg bankroet. Voedsel kopen is voor de inwoners van de zeer arme regio Solepura nagenoeg onmogelijk geworden. De nood is hoog.

 

Niels en Ruud willen met hun inzet als standbeelden geld inzamelen om de mensen in Solepura te kunnen helpen. De zo vertrouwde ton voor giften staat bij de set. Dit jaar is het ook mogelijk om een donatie te doen via de QR code aan de Stichting Hulp aan Sri Lanka. Dit jaar heeft de grote groep vrijwilligers samen besloten om de giften die voor voedselhulp op Sri Lanka binnen komen te verdubbelen, waarmee hetzelfde bedrag zal worden geschonken aan de Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers uit Borne. Deze stichting, waarvan zuster Josephine het boegbeeld is, vangt al jaren daklozen uit veel verschillende landen op. Er wordt op korte termijn ook opvang en zorg geboden aan een groep mensen die gevlucht zijn vanuit Oekraïne.

 

Nu het aantal mensen dat in de opvang komt toeneemt met de vluchtelingen uit Oekraïne, heeft de Noodopvang dringend behoefte aan meer financiële ondersteuning. De vrijwilligers helpen daar graag bij. Giften, die dit jaar gedoneerd worden, krijgen dit jaar een dubbele waarde.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligers, telefoon (074) 267 3007. De beelden hopen op uw komst op zondag 10 april in Borne. Ze zijn er klaar voor. Voor meer informatie: zie www.stichtinghas.nl / facebook

 

Een steentje bijdragen aan het Hospice Borne

 

Dat Borne niet alleen op 10 april op z’n best is, kan de Stichting Hospice Borne beamen. Het realiseren van het 'Bijna Thuis Huis' voor zorg in de laatste levensfase, kan steeds weer rekenen op een warm hart en maatschappelijke betrokkenheid in Borne. Op 10 april tijdens Borne op z'n Best zijn de leden van de stichting te vinden in het centrum zodat ook u, als u wilt, een steentje bij kunt dragen.

 

Er is al heel veel inzet van vrijwilligers, donateurs, kerken, zorgprofessionals en vele anderen om een hospice in Borne te kunnen realiseren. In de afgelopen periode zijn er grote vorderingen geboekt en naderen we de voltooiing van veel van het voorwerk dat nodig.

We hopen op niet al te lange termijn ook bekend te kunnen maken welke locatie in beeld is om een hospice te realiseren, ook bij dat proces zijn vorderingen die in de komende weken zijn beslag kunnen krijgen. Velen in en om Borne hebben zich ook hiervoor ingezet of financieel een steentje bijgedragen. Daar zijn we heel blij en dankbaar voor. Maar we zijn er nog niet, we hebben nog veel steun nodig om de mogelijke verbouwing, inrichting en de aanschaf van de inboedel mogelijk te maken.

 

Hoe kunt u een steentje bijdragen?

Op 10 april is de Stichting Hospice Borne te vinden bij de Rabobank. Daar vertellen leden van de stichting u graag hoe het 'Bijna Thuis Huis' in Borne tot stand komt. U kunt bij de stand letterlijk een steentje bijdragen door er een te kopen of door een eenmalige donatie, een obligatie of bijvoorbeeld in natura bij te dragen. Meer informatie? Zie www.hospiceborne.nl/steun.

 

Damessimo zingt in de Oude Kerk

 

Damessimo is een zanggroepje dat al 18 jaar bestaat. De naam doet denken aan de muziektermen ‘fortissimo’ of ‘pianissimo’, maar het is ‘DAMESsimo’... De dames Jacquelline Lemmink, Dinie Otten, Leonie Otten en Dieke Snoek zingen een mixture van pop, klassiek, musical en jazz, in verschillende talen, à capella of met pianobegeleiding door Jos Beunders. Richtlijn bij het kiezen van repertoire, is het geraakt worden door een melodie of tekst èn de vocale haalbaarheid.

 

Al enkele malen heeft het viertal de zangcursus ‘Classical meets Jazz’ gevolgd in Italië en Spanje, o.l.v. Bram van der Beek en Norbert Kögging, waar ze ook o.a. kennis hebben gemaakt met het leren zingen van jazzliedjes. Dit jaar zingen ze ook met twee heren (Alfons Botterhuis en Vincent Kuipers) samen een paar liedjes.

 

Hun eerste optreden was bij het ‘Beste van Borne’, nu ‘Borne op z’n Best’. Door het enthousiasme van het publiek, de prachtige locatie en akoestiek van De Oude Kerk en (niet in laatste instantie natuurlijk) het eigen plezier in het zingen, is hiermee doorgegaan. Het optreden bij Borne op z’n Best is een vast en geliefd onderdeel van de optredens geworden. Rondom Kerst wordt gezongen op allerlei plekken in Twente (bijvoorbeeld in verpleeghuizen, kloosters, bij Mediant en vrouwenverenigingen) met bekend en onbekend kerstrepertoire in de vorm van luistermuziek, maar ook met samenzang.

 

Af en toe wordt Damessimo benaderd om muzikale intermezzo’s te verzorgen bij een receptie, bruiloft of lezing of in een vesper. Omdat ze inmiddels over een uitgebreid repertoire beschikken, kunnen de liederen goed worden afgestemd op de gelegenheid en/of het thema van de bijeenkomst. De laatste jaren is Damessimo ook regelmatig van de partij bij het ‘Muzikaal Kloosterpad’ en hebben ze meegedaan met ‘Kultur in Hûs’ in Borne.

 

Het volgende citaat, dat de waarde van ‘het samen zingen’ mooi uitdrukt, ondersteunen ze van harte: 'Sometimes the most important things cannot be expressed with words; that’s why there is music'.