Werkbezoek Statencommissie Verkeer aan Zenderen
OPNIEUW ACTIES TEGEN VERKEERSOVERLAST IN ZENDEREN

Werkbezoek Statencommissie Verkeer aan Zenderen

De inwoners van Zenderen komen opnieuw in actie tegen de verkeersoverlast in het dorp. Dinsdag 4 september kunnen alle automobilisten, die door Zenderen rijden, de actie tegen de dagelijkse verkeersoverlast steunen. Ze krijgen een briefkaart uitgereikt die na ondertekening naar hun eigen college van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten van Overijssel wordt gestuurd. Hierin staat het verzoek dit fileprobleem samen met Almelo, Hengelo, Tubbergen, Dinkelland en Borne op te lossen. Het gaat tenslotte om een regionaal probleem met twee provinciale wegen N743 en N744, zo redeneert de actiegroep.

 

Het is niet de eerste keer dat de inwoners van Zenderen protesteren tegen de verkeersproblematiek in Zenderen, veroorzaakt door het regionale verkeer dat dwars door Zenderen moet om op de A1 en A35 te komen. Het gevolg is dagelijkse opstopping in de ochtend- en avondspits. Bij een ongeval op de snelwegen zoekt het verkeer bovendien ook een alternatieve route en dat is vaak ook door Zenderen.

 

Statencommissie verkeer van de provincie Overijssel op werkbezoek op 5 september 2018 

Op 7 maart heeft de actiegroep een petitie met 500 handtekeningen aangeboden en op 28 maart is er ingesproken bij de Statencommissie erkeer. Mede als gevolg daarvan is op initiatief van de provinciale CDA-fractie en de provinciale SP-fractie een werkbezoek van deze commissie verkeer aan Zenderen voorbereid. Dit werkbezoek vindt plaats op woensdag 5 september van 10.00-12.00 uur in het dorpshuis Sindron. Voor deze bijeenkomst zijn vanuit Zenderen de actiegroep, de werkgroep verkeer & veiligheid en de Dorpsraad uitgenodigd. Vanuit de gemeenten Almelo, Hengelo, Tubbergen en Borne zijn de leden van de raad gevraagd acte de présence te geven. De Statencommissie wil zich laten informeren over de ernst van de situatie en de neveneffecten op de gezondheid en veiligheid die hierbij optreden. Ook wil men graag horen welke oplossingen de direct betrokkenen zien.

 

Provinciale wegenverkeersvisie in najaar in Provinciale Staten 

De actiegroep, de werkgroep verkeer & veiligheid en de Dorpsraad Zenderen vinden dat er een oplossing moet komen waarmee Zenderen en Borne worden ontlast van het regionale verkeer uit Noordoost Twente en het doorgaande verkeer tussen Hengelo en Almelo dat geen bestemming Zenderen of Borne heeft. Tegelijk moet de oplossing aansluiten bij de ontvlechting van de A1 en A35 tussen Azelo en Buren, waarin het Rijk het voortouw neemt. “In 2012 heeft de Twentse wegenvisie, opgesteld door Regio Twente, hierin al voorzien. Het zou mooi zijn als die oplossing nu ook in de provinciale wegenvisie van de provincie Overijssel wordt opgenomen en na de provinciale verkiezingen van maart 2019 ook in het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Overijssel”, vinden de actievoerders.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 31 aug 2018
“O Nederland, let op u saeck”. (Florimond Van Duyse, 1576)

Borne let op: wij informeerden vanuit Borne-West deze commissie van Provinciale Staten over onze zorgen over leefbaarheid en gezondheid in onze wijk bij toenemend en steeds sneller voortrazend verkeer, steeds dichter langs onze woningen. U hoort en ziet onze argumenten en kunt de reacties 2,5 jaar geleden van die commissie van Provinciale Staten beluisteren op: https://overijssel.notubiz.nl/vergadering/273064/Verkeer%20en%20vervoer%2013-04-2016
Ik vat deze reacties samen met: oh jee, zó erg, daar móést wel wat aan gebeuren...

Sinds die tijd gebeurde er:... HELEMAAL NIETS.
Wij zijn daarom zelf luchtkwaliteit en geluid gaan meten in een internationaal Citizen Science project. Met steun van het RIVM, dat langs onze autowegen zelf NIET meet: www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/actief-meten-van-luchtkwaliteit-sensoren
In Twente meten we momenteel op 3 plaatsen:
1. Glanerbrug (N35, 100 km/u),
2. Hengelo Noord (A1, 130 km/u)
3. knooppunt Buren (A1/A35, 120/90 km/u)

We stellen het op prijs als ook u een meter ophangt die u uit kant-en-klare onderdelen voor € 50-70 in elkaar zet. https://technode.com/wp-content/uploads/2018/08/luftdaten-4.jpg
Die geeft metingen automatisch via Wi-Fi door aan de centrale computer die ze tot 24-u gemiddelde concentraties PM10 en PM2,5 en verloop tijdens het laatste etmaal verwerkt volgens wettelijke norm.

Die concentraties zijn in detail te zien -ook langs A1, A35 en N35 in Twente- door tot op straatniveau in te zoomen op een kaart. De kleur van elke 6-hoek is indicatie voor de luchtverontreiniging: https://maps.luftdaten.info/#11/52.2176/6.8919

Bij voldoende medewerking gaan we ook meten langs de Rondweg, het GVW-tracé en in Zenderen. Borne en de Provincie lijken daarin niet geïnteresseerd, ook al is het hun wettelijke plicht:

Wat doet de Overheid
Als de jaarlijks gemiddelde grenswaarde voor fijn stof wordt overschreden moet de gemeente, de provincie of het Rijk maatregelen nemen om de fijn stof-niveaus te verlagen. Voorbeelden zijn het verbeteren van de doorstroming op wegen, invoeren van schonere brandstoffen en instellen van milieuzones. www.atlasleefomgeving.nl/kaarten;jsessionid=5730ACAF662AB84979740099DF3CF33A
H.Nijhuis — 27 aug 2018
Die mensen moet je in de spits uitnodigen. Dan kunnen ze in het echt zien wat voor puinhoop het is.

Philip en Marijke openen De Eschhof

“Al in 2011 spraken we de wens uit om te komen tot nieuwbouw”, vertelt een trotse...
14-09-2023

Opnieuw vandalisme bij de Mariakapel

Zaterdagmorgen ontdekte de werkgroep Mariakapel dat er gisteravond of vannacht opnieuw ongewenst...
09-09-2023

Overwegstoring aan Bornerbroeksestraat

De spoorwegovergang aan de Bornerbroeksestraat ligt sinds zondagmorgen ongeveer 09.30 uur in...
28-08-2023

Jong Hertme timmert er weer op los

Terwijl de bouwvakkers in onze regio weer van een welverdiende vakantie genieten, wordt er in...
10-08-2023

Bloemenzee op de Pellenhof

Een van de weinige stukjes openbaar groen in Oud Borne lag er het afgelopen half jaar...
29-07-2023

Brandweer rukt groot uit voor brandmelding...

Vrijdagmiddag ontving de brandweer een melding van brand bij woonzorgcentrum Het Dijkhuis. Omdat...
28-07-2023