Er gaat veel veranderen in Wensink-Zuid
OMVANGRIJK, AMBITIEUS EN COMPLEX PROJECT

Er gaat veel veranderen in Wensink-Zuid

De komende jaren gaat er veel gebeuren in de wijk Wensink-Zuid in Borne. Een groot project om de wijk toekomstbestendig te maken is volop in voorbereiding en zal zeker enkele jaren in beslag nemen. “Het zou wel eens landelijke aandacht kunnen trekken”, meende weerman Dennis Wilt. Niet voor niets is de weerman van RTL4 aangetrokken als ambassadeur van het project. De aanleiding ligt immers in de klimaatveranderingen en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de inrichting van dorpen en steden.

 

Weerman Dennis Wilt

Het wordt steeds warmer, de winters worden zachter, maar we krijgen ook te maken met meer onweer en extreme regenbuien. Buien waar ons rioolstelsel niet op is gebouwd, met wateroverlast tot gevolg. “Het weer wordt onmiskenbaar extremer”, hield Wilt de wijkbewoners voor, die in groten getale waren opgekomen voor een informatie- en inspiratieavond in het Twickel College woensdagavond. “Handen uit de mouwen en aan het werk!”, was zijn advies.

 

Ook Stef van Wanrooy van de gemeente Borne, en zelf wijkbewoner, onderstreepte deze boodschap nog een keer. “Het is niet vijf voor twaalf, maar twaalf uur”, waarschuwde hij. Er moet wat gebeuren met het waterbeheersysteem om de druk op het rioolstelsel te ontlasten en overstromingen te voorkomen. Zeker in Wensink-Zuid. De wijk ligt in een ‘dal’ en is bovendien gebouwd in de jaren ’60, ’70, toen nog niet kon worden voorzien dat het klimaat zou veranderen. Juist daar moeten de maatregelen genomen worden, waar ook de rest van Borne de positieve gevolgen van kan ondervinden.

 

‘Wilde’ plannen

En als dan toch de hele boel op de schop gaat, koppel er dan meteen allerlei andere zaken aan die spelen. Energietransitie, verkeersproblematiek, parkeerdruk, inrichting van de openbare ruimte, enzovoorts. De gemeente wil er een complete revitalisering van de wijk van maken en dat vooral samen doen met de inwoners. Er zijn veel ‘denkrichtingen’, misschien zelfs wel wilde plannen. Energie uit de warmte van het riool ter gebruik van de Poort van Borne bijvoorbeeld (blijkbaar niet eens een onwaarschijnlijk plan), een ‘fietswaterstraat’ maken van de Oude Hengeloseweg, waar auto en water ‘te gast’ zijn, deelauto’s en ‘holle’ straten met een goot in het midden. Allemaal plannen die in meer of mindere mate nog in de tekentafelfase zijn.

 

Complex

En dan heb je nog de energietransitie. Zonnepanelen, een warmtenet, helemaal gasvrij maken van de wijk… Allemaal mogelijkheden, die de komende tijd nader ingevuld kunnen gaan worden en mogelijk gecombineerd uitgevoerd kunnen worden. Het vraagt veel overleg. Tussen gemeente en bouwteam en tussen bouwteam en inwoners. Er volgen nog een heleboel overlegmomenten. Op wijkniveau, op straatniveau en individueel ‘aan de keukentafel’. Bewoners kunnen zelf ook een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door het regenwater bij hun huis af te koppelen van het riool of de tuinen te vergroenen. Kortom een ambitieus, complex en veelomvattend plan.

 

Dat er veel gaat veranderen staat vast. Hoe precies is nog de vraag. De wijkbewoners hoorden het allemaal met belangstelling aan. Dat het gehele project de nodige vragen en onzekerheden oproept is evident, maar kansen en mogelijkheden worden er ook gezien. De concrete invulling van het project is mede te volgen via het nieuwe wijkplein Wensink-Zuid op BorneBoeit, waar naast informatie over het project ook plaats is voor ander nieuws voor en door de wijkbewoners. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 22 nov 2018
Per particulier natuurlijk. Grootschaliger zijn er voorbeelden genoeg
Ron Hartman — 22 nov 2018
Help me even Paul. Je hebt ergens een punt in de nabijheid van de Wensink, dat in de winter 11 graden is en via warmtewisseling, wordt gebruikt om.... Geef jij eens wat voorbeelden? Wat doe je met de hogere temperatuur in de zomer?
Paul Cohn — 22 nov 2018
Eneco en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaan samen de grootste warmtepomp van Nederland plaatsen op het terrein van de rioolwaterzuivering van De Stichtse Rijnlanden in Utrecht. De warmtepomp heeft een vermogen van 25 MW en kan bij ingebruikname in 2021 voorzien in 10% van de totale warmtevraag van het stads-warmtenet in Utrecht.

De warmte wordt gewonnen uit afvalwater: warm kraanwater, water van de vaatwasser en water van de douche. Het gezuiverde afvalwater heeft zelfs in een koude winter nog een temperatuur van 12 graden.

www.energieplus.nl/grote-warmtepomp-gaat-deel-utrecht-van-warmte-voorzien

n plus n is tw plus n is drie:

De waterzuivering van Waterschap Vechtstromen in Hengelo spoelt energie uit gezuiverd rioolwater als kind met het badwater achteloos weg door de Bornse Beek.

Pal langs Wensink-Zuid: gratis energiebron dus voor een eigen warmtenet!

De top tien warmtepompen voor woningen vindt u op de top.ten site van het land waar 85% van lle nieuwbouwhuizen zo verwarmd wordt: www.topten.ch/private/products/heat_pumps

Nieuwbouwplan op het oog?

ADVERTORIAL • Momenteel worden veel nieuwbouwplannen gepresenteerd en gerealiseerd in de...
15-06-2019

De familie Zenderen leeft zich uit

Al vroeg meldden 74 kinderen zich op Sportpark Het Vollenbroek voor de jaarlijkse Familiedag op...
10-06-2019

Bouw Zorghotel ligt nog steeds stil

In december 2018 oordeelde de Raad van State dat de bezwaren van omwonenden tegen de bouw van...
07-06-2019

Buigen over de fietswaterstraat

De plannen zijn klaar, in september gaat de schop in de grond in de wijk Wensink-Zuid om een...
04-06-2019

Hengelo en Borne praten, bewoners lijden

Ze wonen er prachtig, daar aan de rand van Borne op de grens met Hengelo. De zogenaamde...
04-06-2019

Alweer vernielingen bij hertenkampje

In de nacht van donderdag op vrijdag werd het hek van het hertenkampje aan de Spechtstraat...
31-05-2019