Twence start voorbereidingen Elhorst-Vloedbelt
NAAR VERWACHTING IS MESTVERWERKER EIND 2020 IN GEBRUIK

Twence start voorbereidingen Elhorst-Vloedbelt

Als het aan Twence ligt staat de mestverwerkingsinstallatie op de Elhorst-Vloedbelt in Zenderen er eind 2020. Om daadwerkelijk van start te kunnen gaan met de bouw van de installatie voor de verwerking van 250.000 ton varkensmest, wil Twence voor 80 procent van de capaciteit aan contracten met varkensboeren binnen hebben. Van 14 tot 19 april konden zij een kijkje nemen op de locatie in Zenderen en zich nader laten informeren over de beoogde techniek.

 

Zo’n 70 belangstellenden maakten gebruik van de gelegenheid. “We zijn tevreden met de belangstelling”, meldt woordvoerder Evelien Morriën van Twence. “Je merkt dat men onder de indruk is van het project en dat wij serieus zijn met het doorzetten van de plannen. Er zijn immers in de loop der jaren al zoveel mestverwerkingsprojecten gesneuveld. Men ziet ons als een solide en betrouwbare partij.” Door alle schandalen rondom mestfraude geen onbelangrijk argument. “Wij gaan niet met cowboys werken. Ik vind dat niemand dat moet doen, maar zeker wij niet! Twence is een semipublieke instelling.”

 

Op weg naar 80 procent

Op dit moment heeft Twence voor iets meer dan twintig procent van de mestverwerkingscapaciteit aan contracten afgesloten. Er is vertrouwen dat de voorwaarde van 80 procent gehaald wordt. “Er is meer dan genoeg mest in de regio die verwerkt moet worden en toch is de sector wat afwachtend, juist omdat er al zoveel initiatieven zijn geweest. Ik denk dat als hier de schop in de grond gaat ze allemaal in de rij staan, maar voor ons is die tachtig procent een harde voorwaarde om te beginnen. Het is een beetje het kip-en-ei-verhaal.”

 

Wachten op uitspraak Raad van State

Een andere voorwaarde is dat de vergunning definitief is en de juridische procedures achter de rug zijn. Al jaren loopt het proces om op de vuilstortlocatie in Zenderen een installatie te bouwen die varkensmest kan omzetten in waardevolle mineralen en daarnaast biogas produceert. De plannen stuitten op bezwaren van omwonenden en de gemeente Borne, die tot aan de Raad van State procedeerden. In oktober 2017 oordeelde deze laatste, verrassend, dat het geldende bestemmingsplan een mestverwerkingsinstallatie op die plek niet toeliet. Vervolgens besloot de Provincie een provinciaal inpassingsplan (PIP) in te zetten om daarmee de bestemmingsplanprocedure over te nemen van de gemeente en deze feitelijk verder buiten spel te zetten. Tegen die beslissing is opnieuw bezwaar aangetekend door diverse partijen, waaronder de gemeente Borne. Naar verwachting doet de Raad van State daarover een uitspraak rond de zomer. “We wachten die uitspraak af”, zegt Morriën. “We hebben er vertrouwen in en zijn wel vast begonnen met de voorbereidingen, zoals het opzetten van een projectteam en leveranciers aan boord te krijgen.”

 

Begrip voor sentimenten

Al met al een langdurig traject. “Het is zoals het is”, reageert de woordvoerder. “Aan de ene kant voelen we de druk van de sector die heel graag een oplossing voor het mestoverschot wil en aan de andere kant hebben we ook begrip voor de gevoelens van de omgeving, die stank en overlast vreest. Daar moet je ook de tijd voor nemen. We hebben er alles aan gedaan om iedereen zo goed mogelijk te informeren en aanpassingen te doen om hen tegemoet te komen. Zo zorgen we voor versterking van het groen, passen de kleur van silo’s aan om in het landschap te passen en laten we vrachtwagens niet achteruit rijden om geluidshinder te minimaliseren. We zijn continu in gesprek gebleven met alle partijen en proberen zo open en transparant mogelijk te zijn.”

 

Beeldvorming

In dat verband helpt het niet echt dat er donderdagmorgen in de regionale krant een artikel verscheen met als titel ‘Hoe Borne onder druk van Twence buitenspel werd gezet voor komst mestvergister'. “Dat was echt een enorme domper! En het klopt ook niet. Daar nemen we absoluut afstand van!” De conclusie van de krant was gebaseerd op de documenten rondom de beslissing van het provinciebestuur om eind 2017 een PIP in te zetten. “Na de uitspraak van de rechter dachten wij ‘het is klaar, het kan dus niet in Zenderen’. We hebben toen ook een nieuwsbrief uitgedaan waarin we aangaven dat de Elhorst-Vloedbelt dus geen optie meer was. Het was vervolgens de Provincie die contact opnam met de vraag ‘kunnen we dan niet iets met een PIP?’ Zij zagen het provinciaal belang in de bijdrage tot het oplossen van de mestproblematiek, maar ook vanwege de duurzaamheidsdoelstellingen. Het initiatief lag dus in Zwolle. Natuurlijk hebben wij dat toegejuicht. We hebben tenslotte superveel energie en geld in het project gestopt en geloven ook in de meerwaarde. Op die manier hebben wij de Provincie geïnformeerd. Om dat nu ‘onder druk zetten’ te noemen? Heel vervelend! Daar hebben we echt last van.” (AJ/BM/DdG)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Bakker, J — 11 mei 2019
TcTubantia zaterdag 11 mei 2019

PvdA stelt vragen over stankoverlast mestvergister
Bewoners in de directe omgeving van de biocentrale op Zenkeldamshoek in Goor ondervinden nog altijd stankoverlast van de mestvergister. De PvdA heeft het college om opheldering gevraagd.
ROB STEENTJES

Goor

Voorman Fred Rijkens wil van het college weten hoe het mogelijk is dat er binnen de bestaande vergunning toch sprake kan zijn van ernstige stankoverlast voor de omwonenden. "Is er mogelijk een fout gemaakt bij het toestaan van dit bedrijf (Groen Gas Goor, red.) nu uit de praktijk blijkt dat de overlast veel groter is dan op grond van de aanvraag kon worden ingeschat?"

De wethouder wordt ook gevraagd duidelijkheid te geven over de mogelijkheden tot handhaving. "Is de gemeente, of de instantie die belast is met handhaving, bereid om het bedrijf dwang op te leggen om een eind te maken aan de problemen?"

Eind 2018 kwam de overlast ook al aan bod bij gemeente en provinciale staten. Bewoners van de Goorse wijk Heeckeren klaagden toen over een 'penetrante geur' die in de straten hing. Operationeel manager Menno Wiggers van Groen Gas Goor BV gaf vorig jaar in een reactie aan dat er al aanpassingen waren gedaan om de overlast te beperken.

"Wij denken dat de stank al flink is afgekomen en we zijn nog altijd bezig met het aanbrengen van verbeteringen", vertelt hij nu. "Zo worden er binnenkort luchtwassers geplaatst. Dat heeft echter even geduurd omdat we daar een vergunning voor nodig hadden. Wij doen echt ons uiterste beste de overlast te beperken. Voor ons en ook de gemeente heeft dit topprioriteit."
McHak — 03 mei 2019
Je zult maar bestuurlijk aandeelhouder van Twence zijn.

Brand in schuur aan Hertmerweg

Rond 21.10 uur vrijdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een bijgebouw aan de...
19-07-2024

Gedwongen vliegles in Hertme

De twee jonge ooievaars in het nest in het retentiegebied in Hertme hadden van pa en moe al af...
15-07-2024

Oudere dame overvallen in woning

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 juli is een oudere dame overvallen in haar woning...
11-07-2024

Nieuwe naam voor Fysiotherapie ’t Dijkhuis

Fysiotherapiepraktijk Gezondheidscentrum ’t Dijkhuis gaat voortaan verder onder de naam...
01-07-2024

Containerbrand aan de Cuba

De brandweer werd maandagmiddag opgeroepen voor een melding aan de Cuba. Ter plekke bleek brand...
24-06-2024

De drijfveer van Sander Borst

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
23-06-2024