Verkeer blijft Zenderen bezighouden
EERSTE THEMA-AVOND VAN DE DORPSRAAD ZENDEREN

Verkeer blijft Zenderen bezighouden

Het blijft een hot issue in Zenderen: verkeer en verkeersveiligheid. Bij de enquête die de Dorpsraad had gehouden onder de bewoners was het één van de onderwerpen waarop de meeste reacties waren binnengekomen. Een werkgroep Verkeer en Veiligheid ging aan de slag met de vele opmerkingen en klachten die in het kerkdorp leven. Henk Hoek kwam donderdagavond in het Sindron vertellen wat er zoal was bereikt en wat er allemaal in gang was gezet.

 

Successen

De werkgroep kon een aantal successen melden zoals een inrijverbod vanuit Hertme in de Oude Bornseweg, betere bestrating en handhaving op sluipverkeer en te hard rijden op de Bekkingvelderweg en een barrière op het wandelpad langs de Azelerbeek om motorcrossers te ontmoedigen. De werkgroep ging ervoor in discussie met partijen als de gemeente en waterschap Vechtstromen. Soms was de oplossing onderling tussen Zenderenaren te regelen. In overleg met het Kachelhuis bijvoorbeeld werd de oversteekplaats overzichtelijker gemaakt door producten van het bedrijf op het trottoir te verplaatsen.

 

Lange adem

Er blijft voldoende te doen voor de werkgroep. Sommige situaties zijn ingewikkelder, zoals de situatie rondom het kruispunt tussen de N744 en de N743 en vlak daarbij in de buurt. Ook de maatregelen om te hard rijden in 30 km zones tegen te gaan vergt een lange adem en ook gedragsverandering van inwoners. Indrukwekkend was het filmpje dat getoond werd over hoe kinderen verkeer zien en waar automobilisten rekening mee zouden moeten houden om ongelukken te voorkomen.

 

De rondweg

Van veel grotere orde is de rondweg om Zenderen. Een wens die, zoals een van de bezoekers van de avond meldde, al meer dan dertig jaar leeft. Er lijkt nu toch echt schot in te komen. Joachim Wissink van de gemeente kwam uitleggen hoe de vlag er nu bijhangt. Momenteel wordt door Rijk, Provincie en gemeenten een verkort MIRT-onderzoek uitgevoerd naar oplossingen voor de knooppunten Azelo en Buren, waarbij het ‘onderliggende wegennetwerk’ wordt meegenomen om eventuele calamiteiten op de snelwegen te ondervangen. Het besef dat Zenderen in dit laatste aspect een ‘knelpunt’ is lijkt doorgedrongen te zijn. Ook de Provincie heeft een rondweg om Zenderen expliciet in het coalitieakkoord opgenomen.

 

Een rondweg om Zenderen lijkt daarmee in de tijd dichterbij dan eerder gedacht. “Meerdere seinen staan eigenlijk op groen, maar daarmee ben je er nog niet”, zei Wissink. Zenderen zal het allemaal ongetwijfeld met belangstelling volgen.

 

Andere inslag Dorpsraad

De thema-avond Verkeer en Veiligheid past in de nieuw ingeslagen weg van de Dorpsraad, vertelde voorzitter Jan Kruidenier. In september volgt er een avond over de openbare ruimte, een ander onderwerp waarop vanuit de inwoners veel opmerkingen waren gekomen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 21 jun 2019
Mens erger je niet en Monopoly worden tegelijk gespeeld. Een zwaar verouderd kaartje van 2013 erbij zonder de Noordelijke Bandweg, waar de GVW onderdeel van is, maakt de mist compleet. Joachim speelt 2 spelen tegelijk, want er staat GEHEIM op zijn kennis en weten. Ieder doet een plas en de gemeente en provincie geven hun eigen gas. De Nx discussie van dit moment gooit nog wel wat roet in het eten. Effect bij dit alles is dat het centrum van Zenderen stil zal worden. Voor de Bornse inwoners blijft het koffiedik van de sterkste soort.

Vaccinfeestje bij Fleminghof

Dinsdagmiddag om 14.00 uur ging de deur bij huisartsenpraktijk Fleminghof aan de Stationsstraat...
13-04-2021

Zwembad nog tot zeker woensdag gesloten

Maandag en dinsdag kunnen er nog geen zwemlessen gegeven worden in het zwembad. Men hoopt...
12-04-2021

Politieke vragen over viskraam Toren

Het na 37 jaar verdwijnen van vishandel Toren uit het straatbeeld van Zenderen roept vragen op...
11-04-2021

Johan Meijer in gesprek met…

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van een nieuw praatprogramma op...
11-04-2021

Vervolg informatie coronavaccinaties huisartsen

De coronavaccins zijn door de huisartsen ontvangen en vanaf maandag 12 april worden de eerste...
10-04-2021

Het kriebelt volop in Borne…

Niets is zo veranderlijk als het weer, luidt het spreekwoord. Want was het eerder deze week al...
04-04-2021