Woonlasten gaan omhoog
OZB-VERHOGING BELANGRIJKSTE OORZAAK

Woonlasten gaan omhoog

Wie de bezuinigingsperikelen en begrotingsbehandeling een beetje gevolgd heeft zal het niet verbazen: wonen in Borne wordt duurder. Grootste boosdoener is de verhoging van de onroerendzaakbelasting (OZB), die met 12 procent omhoog moet om ambities uit het raads- en coalitieakkoord te kunnen verwezenlijken. Staat tegenover dat er ook wat ontwikkelingen zijn die de daadwerkelijke woonlastenverhoging temperen, maar gemiddeld gaat een woningbezitter van een gemiddelde woning in totaal vijf procent meer heffingen betalen, ervan uitgaande dat deze gemiddelde inwoner gemiddeld zijn best doet met afval scheiden, want Diftar wordt volgend jaar ook ingevoerd en ook dat heeft een effect. De woonlasten voor huurders dalen overigens met ruim zes procent.

 

OZB

In principe zou de OZB met de afgesproken 12 procent omhoog gaan, plus 2,2 procent inflatiecorrectie en nog eens 2 procent voor de aanleg van de Verbindingsweg die eerder al was afgesproken. Totaal 16,2 procent. Nu is het blijkbaar zo dat als de waarde van de huizen (WOZ-waarde) stijgt, door omstandigheden op de woningmarkt, dit niet mag leiden tot meeropbrengsten bij de gemeente. Voor 2019 is vastgesteld dat de gemiddelde WOZ-waarde met 6,7 procent is gestegen (van niet-woningen met 1,3 procent) en het OZB-tarief dus weer naar beneden bijgesteld moet worden.

 

Onder de streep wordt het OZB-tarief in 2020 voor woningeigenaren 0,1723 procent (was 0,1582 procent) van de WOZ-waarde. Voor eigenaren van niet-woningen 0,3894 procent (was 0,3396 procent)

 

Rioolheffing

De tarieven voor de rioolheffing zijn een doelbelasting. Dat wil zeggen dat de totale opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de totale kosten. Blijkbaar zijn de kosten gedaald en gaat het tarief om die reden ook naar beneden. Gemiddeld van 176,64 euro in 2019 naar 164,76 euro in 2019.

 

Diftar

Toen er een keuze gemaakt moest worden voor de maat van de restafvalcontainer was er veel gedoe over het feit dat de kosten per lediging nog niet bekend waren. Men kon alleen ongeveer-bedragen aangeven. Het voorstel van het college voor de afvalstoffentarieven ligt in ieder geval binnen die toen aangegeven bandbreedte. Het vaste tarief wordt 141,36 euro per perceel. Dat is lager dan het tarief in 2019 (211,56 euro), maar daar komen dan wel de variabele kosten van Diftar bij: per aanbieding van een 240-liter restafvalcontainer 7,30 euro, voor een 140-liter container 4,25 euro per keer en een vuilniszak in de verzamelcontainers 0,90 euro.

 

Stel dat je acht keer per jaar een grote grijze otto aan de straat zet, dan zou je in totaal iets minder kwijt zijn dan dit jaar het geval is. (199,76 euro in 2020 ten opzichte van 211,56 euro nu)

 

Totaal

Bovenstaande tarieven zijn de belangrijkste componenten van de woonlasten. Individueel kunnen er grote verschillen bestaan, maar uitgaande van een gemiddelde woningwaarde en acht keer per jaar een 240-liter afvalcontainer aan de straat zetten ziet de ontwikkeling er als volgt uit:

 

De belastingtarieven worden door de gemeenteraad vastgesteld. Op 26 november discussieert de raad erover. Begin december zou de belastingverordening 2020 vastgesteld moeten worden. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 03 dec 2019
Ook op 3/12/19 staat klip en klaar in de TC, dat de OZB-verhoging wordt gebruikt om een deel van het gemeentelijke begrotingstekort te dekken. Op 3/9/19 zegt de Wethouder Financiën in de informatiebijeenkomst van het College naar de Raad echter het volgende: "Oude uitspraken van de Raad: We gaan GEEN OZB-verhoging doen om de begroting sluitend te krijgen". Op diezelfde 3/9 zegt de waarnemend Burgemeester in zijn inleiding het volgende: "Er moet 4 miljoen structureel in de begroting worden gevonden om de ontstane TEKORTEN te DEKKEN en om nog wat over te houden voor nieuw beleid. Omdat DAARMEE het bedrag van 4 miljoen nog NIET gehaald wordt, stelt het College voor om de OZB met 20 procent te verhogen. "We willen de burgers niet belasten, maar aan de andere kant moeten we de begroting KLOPPEND maken", aldus de waarnemend Burgemeester op 3/9/19. De OZB-verhoging wordt dus WEL gebruikt om de tekorten te dekken. Hiermee heeft deze Raad haar eigen politieke woord naar de inwoners gebroken!!
Lichtgeel hesje — 28 nov 2019
Het is nu dan ook aan GB90 als college-partij om haar steun voor de invoering van Diftar in 2020 in te trekken. Het kostenaspect is namelijk voor GB90 kennelijk de reden geweest om vóór de invoering van Diftar te stemmen. Het is dan ook aan deze partij om nu als college-partij haar keuze voor steun te heroverwegen en de steun voor dit project per direct in te trekken. Mocht GB90 aan deze oproep geen gehoor geven, dan resteert slechts de conclusie dat GB90 politiek onbetrouwbaar is! Overigens toont het voorgaande aan dat ook van deze Raad in totaliteit meer scherpte mag worden verwacht als het gaat om doorrekenen van de werkelijke effecten van lastenverzwaringen voor inwoners van Borne, en niet alles voor waar aan te nemen!
Lichtgeel hesje — 28 nov 2019
Wat echter een saillant detail is, dat in de Bornse Courant van 15 mei jl. valt te lezen, dat Coalitiepartij GB90 (ook de partij van de verantwoordelijke Diftar-Wethouder) de invoering van Diftar steunt, onder meer omdat het "kostenverlagend" is. Dat deze college-partij haar eigen Wethouder niet wil afvallen c.q. wil laten vallen is een politieke keuze; tegelijkertijd laat deze uitspraak over "kostenverlagend" door GB90 zich niet anders lezen, dan dat het nieuwe systeem goedkoper is voor de inwoners van Borne dan het huidige 2019 systeem. Voorgaande rekensom toont echter iets volstrekt anders aan. Diftar is niet goedkoper maar fors duurder, gebaseerd op eigen aannames van dit College, deze Coalitie en TM!
Lichtgeel hesje — 28 nov 2019
Deze conclusie is, dat Diftar 2020 ten opzichte van het systeem 2019 per lediging 47% duurder is voor een 240 liter grijze container, en 29% duurder voor een 140 liter grijze container, ten opzichte van het 2019 systeem! Dat het echte verhaal door dit College en deze Coalitie al enige tijd niet meer wordt verteld aan de inwoner van Borne is zo langzamerhand wel bekend; zie ook de OZB-affaire, waarbij kritische vragen hierover terloops aan de kant zijn geschoven en bestaande Raadsafspraken ook ineens niet meer blijken te gelden, zolang (partij dan wel persoonlijke) Ambities en Wensen maar kunnen worden gerealiseerd!
Lichtgeel hesje — 28 nov 2019
Deze Gemeente gaat in al haar Diftar rekensommen voor 2020 uit van een vast tarief van 141,36 euro en een variabel tarief van 7.30 (240 liter container), en 4,25 (140 liter container). De rekensommen waarop Diftar er in 2019 doorheen is gejenst door het College en de drie Coalitie-partijen zijn gebaseerd op 8 ledigingen per jaar. Dit blijkt ook uit diverse media-uitspraken door onder de Diftar-wethouder. Dit betekent, dat 1 lediging 240 liter geen 7,30 kost, maar 24,97 (141,36/8 + 7,30). Voor 1 lediging 140 liter is de prijs 21,92 (141,36/8 + 4,25)Het huidige systeem 2019 kost per lediging 240 liter grijze restcontainer ‘slechts’ 16,97 (211,56/13). Op basis van de gezamenlijke “Diftar verkoopcampagne” door dit College, deze Coalitie, en Twente Milieu, kan slechts 1 feitelijke conclusie worden getrokken, gebaseerd op de eigen aanname van voornoemde 3 partijen van 8 ledigingen per jaar.
hannenberg — 28 nov 2019
de afvalstofheffing gaat maarper keer 12 euro lager worden en jemoet voor restafval container 240 liter 7.30euro betalen 211.56 voor 2019 moet in 2020 veel en veel lager je ziet maar weer ze moeten het tekort weer aanvullen bij de stortplaatsen ligt nu al rotzooi deer niet hoort dit wordt in de toekomst alleen maar erger
Lichtgeel hesje — 28 nov 2019
"Zo kost een grote grijze container van 240 liter straks 8x zoveel als een vuilniszak van 30 liter die naar de ondergrondse container wordt gebracht.", aldus TM c.q. de Gemeente Borne op 5/8/19. Op 20/11/19 wordt bekend gemaakt dat een grijze vuilniszak van 30 liter 0,90 euro kost; een grijze container van 140 liter kost 4,25 euro; een grijze container van 240 liter kost 7,30 euro. Zowel TM als de Gemeente hebben echter altijd gecommuniceerd dat de kosten van een 240 liter grijze afvalcontainer zijn gebaseerd op de kosten van een vuilniszak van 30 liter (dus x 8). De rekenmeesters van de Gemeente hebben dan ook (bewust?) een foutje gemaakt in de berekening van de tarieven voor deze containers. Zo kost op basis van eigen uitspraken hierover door de Gemeente een container van 140 liter geen 4,25 euro, maar 4,20 euro (140/30*0.90), en een container van 240 liter geen 7,30 euro, maar 7,20 euro (240/30*0.90). Ook op dit punt heeft deze Raad dus liggen slapen op 26/11/19! Hoezo vertrouwen?!
Lichtgeel hesje — 28 nov 2019
In de TC van 27/11/19 staat klip en klaar, dat de (absurde) OZB-verhoging wordt gebruikt om een deel van het gemeentelijke begrotingstekort te dekken. Op 3/9/19 zegt de Wethouder Financiën in de informatiebijeenkomst van het College naar de Raad echter het volgende: "Oude uitspraken van de Raad: We gaan geen OZB-verhoging doen om de begroting sluitend te krijgen". Op diezelfde 3/9 zegt de waarnemend Burgemeester echter in zijn inleiding het volgende: "Er moet 4 miljoen structureel in de begroting worden gevonden om de ontstane TEKORTEN te DEKKEN en om nog wat over te houden voor nieuw beleid. Omdat DAARMEE het bedrag van 4 miljoen nog NIET gehaald wordt, stelt het College voor om de OZB met 20 procent te verhogen. "We willen de burgers niet belasten, maar aan de andere kant moeten we de begroting KLOPPEND maken", aldus de waarnemend Burgemeester op 3/9/19. De OZB-verhoging wordt dus wel gebruikt om de tekorten te dekken. Hiermee heeft deze Raad haar eigen politieke woord gebroken!!
Ron Hartman — 28 nov 2019
Bizar ja. De tegenstem gaven we 30 jaar geleden, maar ook daar geldt helaas dat macht corrumpeert. Jammer is dat zo de voedingsbodem wordt gelegd voor extreme partijen. Met dank aan de huidige machtspolitiek. Onderlinge ruzie en najagen van eigen status en gewin is belangrijker geworden dan de gemiddelde burger van Borne. Jammer dat alleen de Raad daar al bijna 20.000 euro per maand voor krijgt. Dan heb ik het nog niet eens over de bestuurskosten van ruim 1 miljoen per jaar. Alleen bestuur hè........ geen uitvoering.
Yvonne — 27 nov 2019
Inderdaad bizar. Ook jammer dat de huidige kranten deze cijfers klakkeloos overnemen en dit bericht zo plaatsen zonder kritische vragen. Daardoor kunnen ze makkelijker doorgaan met dit soort praktijken.

Vorige keer niet gestemd, kon mij in geen enkel partijprogramma herkennen. Maar de volgende keer sowieso een tegenstem van mij (hopelijk doen er dat meer!
Ron Hartman — 27 nov 2019
Tja, Yvonne, het is moeilijk om niet ingepakt te worden door ons bestuur. Boeiend zou zijn om te achterhalen waarom men dat zo doet. Stip op de horizon die de gewone burger niet ziet? Of toch een hele sterke lobby door enkelen en wil of kan men niet meer terug? Dan heet het netwerkcorruptie. Burgers worden echt van ALLE kanten geconfronteerd met hogere kosten. Elk jaar weer en zonder noemenswaardige inkomstenstijging. Behalve de elite die dit soort megalomane projecten doordrukt.
Yvonne — 27 nov 2019
Nog even over de tabel van de gemeente. Voor 2019 een Woz gebruiken van ongeveer 240 duizend en voor 2020 een Woz van 256 duizend. Tja, dan kan ik ook uitkomen op een verhoging van 40 euro per jaar (zie ook de wethouder in de tc Tubantia). Dit is echter geen verhoging die de gemiddelde inwoner voor zijn kiezen krijgt.
Het had de gemeente gesierd eerlijke bedragen te gebruiken. Een goede rekenmachine of een cursus excel (excel kan goed voor je optellen) is misschien ook een goede investering.
Yvonne — 27 nov 2019
Inderdaad, welk gemiddelde? Landelijk of in Borne? Bij mij was het verschil gelukkig niet zo groot, maar toch ver boven het gemiddelde helaas.
Hans — 27 nov 2019
Nog een ander aandachtspuntje...ik lees "Voor 2019 is vastgesteld dat de gemiddelde WOZ-waarde met 6,7 procent is gestegen". Ook hier heeft het er volgens mij alle schijn van dat deze WOZ-waardes van woningen in 2020 ook gebruikt worden om de tekorten op te vangen. Kreeg gisteren nl. bericht dat de WOZ-waarde van mijn woning met maar liefst 27,3% is gestegen...
Lichtgeel hesje — 26 nov 2019
"Zo kost een grote grijze container van 240 liter straks 8x zoveel als een vuilniszak van 30 liter die naar de ondergrondse container wordt gebracht.", aldus TM c.q. de Gemeente Borne op 5/8/19. Op 20/11/19 wordt bekend gemaakt dat een grijze vuilniszak van 30 liter 0,90 euro kost; een grijze container van 140 liter kost 4,25 euro, en een grijze container van 240 liter kost 7,30 euro. Zowel TM als de Gemeente hebben echter altijd gecommuniceerd dat de kosten van een grijze afvalcontainer zijn gebaseerd op de kosten van een vuilniszak van 30 liter (dus keer 8). De rekenmeesters van de Gemeente hebben dan ook (bewust?) een foutje gemaakt in de berekening van de tarieven voor de grijze containers. Zo kost op basis van eigen uitspraken hierover dor de Gemeente een container van 140 liter geen 4,25 euro, maar 4,20 euro (140/30*0.90), en een container van 240 liter geen 7,30 euro, maar 7,20 euro (240/30*0.90). Het zou de Gemeente sieren dat dit ook als zodanig wordt besloten op 26/11/19!
Ron Hartman — 25 nov 2019
Ach, dat geld voor nieuwe gebouwen is makkelijk te lenen, net zoals de burger geld leent voor z'n huis. Vraag blijft altijd weer of de voorziening de meerderheid van de bevolking bereikt en of de jaarlijkse kosten van onderhoud, energie en van de geldlening niet een te forse wissel op de toekomst legt en bij steeds verder verarmende burgers in de vergrijzende samenleving van morgen. Ook is er dan geen geld meer voor een dure tunnel onder de Azelosestraat die veel burgers van Borne West graag willen om bv snel naar de huisarts te kunnen.
bert beltman — 24 nov 2019
Deze coalitie leert het nooit ,geld uitgeven wat er niet is. stemmen heeft geen zin meer want democratie bestaat al lang niet meer. ze zitten niet voor de burger maar alleen om hun eigen zin door te drijventnc2
Ron Hartman — 23 nov 2019
Zelfs bij de beter verdieners, is de discussie over een tuinterrasje (duur, duur, duur) veel belangrijker dan over zo'n ophoging of versmalling, wat tegen 10 voudig hogere kosten, van andermans geld wordt betaald. (excl. de uren ambtelijk vergaderwerk). Dan moet het ''rechtmatig'' zijn en geld? Ach, daar zijn potjes voor....Potje leeg? Dan hebben we de OZB pot nog.
Wim Grootenhaar — 23 nov 2019
Ik heb al eens een vraag gestuurd over Michels afvalbeheer, nu weer een foutje qua verkeersdrempels.... zouden we een aantal heren/dames van onze geliefd gemeentebestuur niet moeten vragen zélf direct mee te dragen in de door hen veroorzaakte kosten in plaats van leefgemeenschap te vragen?
Bartjens — 22 nov 2019
@hesje: het (eerder foute) tabelletje is nu gecorrigeerd.
Lichtgeel hesje — 22 nov 2019
De tabel van 4/11 gaat uit van een verhoging met 20%; de tabel van 20/11 gaat uit van een verhoging met 16.2 % zoals (helaas) is besloten door de Raad op 5/11 bij de begrotingsbesprekingen voor 2020. Met dit getal kan ook gerekend worden. De OZB heffing voor een woning van 3 ton is voor 2020 300.000*0,1723 = 517 euro ipv 570 euro. Zie dan ook met de beste wil van de wereld de misleiding niet, maar kan me natuurlijk vergissen...
BorneBoeit — 22 nov 2019
De tabel in de tekst is aangepast. Navraag bij de gemeente leerde dat er inderdaad een optelfout gemaakt was. De afzonderlijke bedragen in de kolom 2018 waren wel juist.
Bartjens — 22 nov 2019
De tabel in het artikel, kent nog steeds de optelfout, waardoor het totaalbedrag in 2018 bijna 40 euro lager is. Voor de elite natuurlijk peanuts, maar dat is ook de gehanteerde prijs van de OZB. Bij een gemiddelde woning van 3 ton, is de OZB 475 en wordt 570. (zie vorige tabel in BB). Als dat ook even in de tabel komt worden de bedragen allemaal fors anders. Waarom deze misleidende presentatie in stand houden? Woont U als oudere in een duurdere woning en komt er maar geen kleinere seniorenwoning beschikbaar, dan wilt U de verhogingen helemaal niet weten. Koop dan een tractor!
McHak — 22 nov 2019
@Wim ter Keurs; ik geef u en uw familie alle ruimte om geen vertrouwen meer te hebben in deze democratie in Borne; dat staat er ver van. Ik roep u echter op om niet te verzuren in wat er u en uw familie is aan gedaan, maar om bij te schakelen, door gebruik te maken van uw kennis en kunde, hoe democratie ook werkt. Borghende heeft dat inzicht hard nodig!
McHak — 22 nov 2019
@Ronald, dank voor uw tegenspraak. Ik ben voorstander van tegengeluid. Eens met uw stelling dat het makkelijk oogt. Dat is het voor mij persoonlijk niet; we spreken over publieke personen. De AVG lijkt mij niet van toepassing, dus zijn benoembaar; toch?

Ik zou kunnen kiezen om de publieke persoon/ politieke ambtsdrager niet te benoemen, maar alleen de publieke partij. Dat zou mijnsinziens niet de gehele waarheid weergeven, omdat het gaat om de handeling des personen die in een bijzondere positie zich bewegen en handelen. Die feitelijke handeling bepaalt of ons kwartje links of rechts valt.

Dat staat los van mijn keuze om mij niet publiekelijk openbaar te maken; maar zeg nu zelf Ronald, doet u niet hetzelfde?; wie zegt mij niet dat u Anita oet Wiene bint?

Waar mijn kompas gevoelig voor is, is respect; dat probeer ik overeind te houden, maar dat houdt niet in dat ironie, betoog, sarcasme of zelfspot gehanteerd mag worden. Uiteindelijk ben ik ook maar een luchtvervuiler. Mijn essentie van zenden is, dat dit bestuur conform Rijnlandsrechtsysteem onbehoorlijk, onbillijk, onredelijk, onfatsoenlijk is. Praktisch noemen we in straattaal ze prutsers (=Amstel) incompetentie, sukkels, onbetrouwbaar, etc enz. De massa/ het volk spreekt de waarheid, niet altijd de werkelijkheid, maar die is uiteindelijk ondergeschikt; dat heet democratie/ vrijheid. Maar machtsmisbruik behoort aan de kaak gesteld te worden en dat is in deze sprake; ziet u dat ook, @Ronald?
Wim ter Keurs — 21 nov 2019
Het beste is om helemaal niet meer te stemmen, doen wij ook niet meer, wij hebben geen enkel vertrouwen in de Bornse politiek.
janny dijkstra — 21 nov 2019
Als we het nu eens zo doen: degenen die op CDA, Borne Nu of GB90 gestemd hebben, dat die de torenhoge OZB wel betalen. En degenen die op een andere partij hebben gestemd dat die niet die hogere OZB hoeven te betalen. Dat is een goede oplossing toch? :-)
Ron Hartman — 21 nov 2019
Is dat zo Ernst? Ik denk dat de ambtelijke top, samen met B&W bepaalt en de Raad beaamt met wat aantekeningen (afgezien van af en toe echte serieuze oppositie, maar in de miljoenenspeurtocht miste ik ook die). Het beste voorbeeld zag ik tijdens de behandeling van de begrotingen. Het bestaat niet dat een gemiddeld burger/raadslid dat forse miljoenenbedrijf wat de Gemeente is, kan over- en doorzien. Heidedagen om in te kaderen, maar niet om in te zien. Toch zag ik nimmer een Raadslid die om extra uitleg over de miljoenen vroeg. 10 duizend is dan net passend bij de eigen financiele beleving en kennis. Begrijpelijk, maar niet goed te praten, Vooral niet na de uitleg hoe de accountant controleert. Die kijkt NIET naar inhoud en motivatie, werd verteld, maar slechts of er ''een besluit'' is. Ook als dat niet door de Raad werd gekend of bekrachtigd. Ik doel op de salarisadministratie, maar ik vrees in zeer veel gevallen dat het zo simpel werkt. Dan is de macht bij te weinig mensen.
Ernst — 21 nov 2019
Even een opmerking vooraf; iedere gemeente krijgt een raad die zij zelf gekozen heeft, dus...
Het is dus opletten geblazen van welke -locale- partijen hebben voor dit voorstel gestemd om dat vervolgens in het achterhoofd te houden/mee te nemen naar de volgende verkiezingen.
Het ‘verhaal’ wordt vervolgens nog ‘pikanter’ bijvoorbeeld als blijkt dat, na doorrekening’ het beeld heeeeeeeel anders is. Wordt vervolgd.
Ronald — 21 nov 2019
Beste McHac.

Makkelijk praten heeft u altijd onder een schuilnaam. En zelf wel iedereen bij naam en toenaam noemen in u berichten.

Mvg Ronald.
Lichtgeel hesje — 21 nov 2019
@ Christian Sand: Dank voor je opmerking, natuurlijk zijn al deze OZB-verhogingen vanaf het moment van invoering structureel jaarlijks, en is er dus sprake van een plus-plus effect.De 2% extra OZB-verhoging gaat inderdaad over de periode 2017-2020, maar ben er niet van overtuigd dat deze 'tijdelijke' 2% er vanaf 2021 niet meer in zit. Politiek Borne heeft namelijk inmiddels de reputatie van 'graaicultuur', om zodoende eigen financieel falen c.q. wanbeleid, maar ook eigen Ambities en Wensen, onder meer via absurde OZB-verhogingen te kunnen dekken c.q. financieren. Rekenkundig zou er eind 2020 4 ton op een rekening moeten staan bij de Gemeente onder de noemer van Verbindingsweg (4jr * 2% * 50000,- heffing per procent), maar vrees dat dit geld inmiddels al aan andere zaken is opgegaan. Waaraan is niet te herleiden: i.t.t. tot wat de Wethouder Financiën maar steeds beweert, zijn de financiële stukken namelijk slechts als onduidelijk of als onvolledig te betitelen....
Christian Sand — 21 nov 2019
@Lichtgeel hesje
Zie bijgevoegde link: https://www.borneboeit.nl/index.php?id=24755&searchstr=oonksweg
De OZB-verhoging t.b.v. de verbindingsweg is niet 2% in 2017 en 2% in 2020. Ook in 2018 en 2019 is de OZB met 2% verhoogd voor deze weg!
Lichtgeel hesje — 21 nov 2019
@Afval Informatie en Advies Hengelo: Ben het volledig met u eens! Het wordt hoognodig tijd om het Diftar mantra van zowel de verantwoordelijke Diftar-wethouder als van TM op 26/11 a.s.kosteloos voor eens en altijd in de grijze container te kieperen.In de Bornse Courant van 15 mei jl. valt namelijk te lezen, dat coalitiepartij GB90 (ook de partij van de Diftar-Wethouder) de invoering van Diftar steunt, onder meer omdat het "kosten verlagend" is. Deze uitspraak over "kosten verlagend" door GB90 laat zich niet anders lezen, dan dat zowel het basis tarief als het Diftar-tarief de komende jaren NIET zullen stijgen na de invoering hiervan (zoals in andere Diftar-gemeenten wel degelijk het geval is vanaf het moment van invoering). GB90 heeft immers voorgestemd, omdat het Diftar-systeem naar hun mening kostenverlagend is. Het is nu dan ook aan coalitiepartij GB90 om haar politieke uitspraak van 15/5/19 in deze coalitieperiode gestand te doen, en de inwoners van Borne hierin niet te bedriegen!
Nu kun je de grijze container nog voor een vast bedrag 13 keer aan de straat zetten. Dat kost in 2020 voor een 140 L. €196,61 en voor een 240 L. €236,25 De berekening van de gemeente is gebaseerd op 8 aanbiedingen. Dit betekend 5 keer per jaar de container om de 8 weken aan de straat zetten. Een enorm verlies van service. Voor grote gezinnen kan dit een probleem worden. Men hoopt zo dat inwoners ook zakken in de ondergrondse container gooien maar die kosten worden niet meegerekend. Borne schaft 10 extra orac's aan. Omdat Borne nog een grote financiële afvalbuffer heeft kunnen ze zich een verlies in 2020 op de afvalbegroting permitteren. Door op termijn de grijze container duurder te maken t.o.v. de ondergrondse container wordt het omgekeerd inzamelen via de achterdeur Borne binnen gerommeld. Borne heeft nog steeds lagere tarieven dan Hengelo. Hoe lang nog? De kosten ten gevolge van afvaldump en vervuiling van gescheiden afvalstromen zullen toenemen.
wgkub — 21 nov 2019
Stelletje boeven!! Het vertrouwen in deze idioten is weg!
Lichtgeel hesje — 21 nov 2019
OZB-verhogingen in Borne in de afgelopen jaren:
2016 +3% verhoging voor de Veste,
2017 + 2% verhoging voor de Verbindingsweg,
2020 voorgenomen +24% verhoging voor dekking begrotingstekort. Is nu 12% + indexering 2.2% geworden voor 2020; vanaf 2021 gaat de volle 20% exclusief indexering betaald worden,
2021 +1.75% verhoging voor fase 1 Wooldrik.
De eigen woningbezitter is dus een melkkoe!
Wat betreft de Diftar-tarieven kunnen we er alvast rekening mee houden, dat zowel het vaste als het variabele tarief vanaf 2021 sterk verhoogd zullen worden. Borne volgt namelijk het draaiboek van Twente Milieu en andere Diftar-gemeenten, waaruit deze (absurde) tariefverhogingen na de invoering van Diftar feitelijk ook blijkt. Afval scheiden leidt namelijk tot minder afvalinname, wat weer tot gevolg heeft dat de investeringskosten en de vaste kosten door zowel TM als de Gemeenten niet meer worden gedekt uit de afvalopbrengsten, wat weer (structurele) tariefverhogingen voor inwoners tot gevolg heeft.
N. Christenhusz — 21 nov 2019
We betalen al jaren meer voor een ons beloofde verbindingsweg die er nog steeds niet is en waar we alleen maar over blijven discussiëren. En nu lijkt het of we ‘alvast’ gaan betalen voor het geldverslindende miljoenenplan Wooldrik. Het huishoudboekje van de gemeente klopt van geen kant,
McHak — 21 nov 2019
2022 zijn er weer verkiezingen; ik ben benieuwd naar De partij die de ambitie uitspreekt om 20% OZB verhoging/beleidsintensievering/raadseigenkeuze, de nek omdraait en ongevoelig voor de kapitaalsvernietiging/ de illusie die nu wordt gewekt als werkelijkheid, terugdraait, zodat we weer een enigszins betaalbare gemeente worden waar Jan modaal zich ook thuis voelt ipv de niet diverse of duurzame yuppie gemeenschap. Die 4% stijging aan kosten extra heet inflatie ed; daar gaan we dan kritisch naar kijken. Eerst die 20% van tafel.
McHak — 21 nov 2019
Kop hoalen en dokken. Wist U niet dat U met Uw stem het CDA, GB90 en aanvullend Borne Nu toe hebt gemachtigd met Uw stem? Uw stem. U hebt bij meerderheid hiertoe gestemd. Bij meerderheid; dus U staat niet alleen. Wist U dat niet? Wist U niet dat dit de gevolgen waren? Lees dan nog eens HUN verkiezingsbelofte; zoals Lichtgevend Hesje U doet inzien: als U de moeite zou nemen om te kijken. Nu de rekening komt; mag ik U vragen om te overwegen om U hierin te verdiepen?
McHak — 21 nov 2019
Bewoners moeten helemaal niet betalen voor de fouten van de gemeenteraad! Burgers moeten betalen voor hun eigen democratische stemgedrag; zij hebben dit traditionele gemeentebestuur mandaat gegeven; niemand anders. Dus u kiest voor CDA oftewel Jos Lansink/ sorry Bert oude Lansink! Deze bestuurder weet wat traditie is. Dus u kiest voor GB90 oftewel aannemersbedrijf / sorry weledelgestrengde heer Kotteman. Deze bestuurder weet wat beïnvloeden is. Dus u kiest voor Borne Nu oftewel hoe voelt u zich nu?

Ron Hartman — 21 nov 2019
Niet zeuren mensen,
De overheid komt geld te kort voor de elite
Om de elite en hun pareltjes, leuk te laten sporten
En een extra stukje coaching door jeugdzorg
Moeten de oudjes gewoon wat meer betalen.
Bezuinigen is de specialiteit van oudjes immers
Geen pensioenverhogingen en nog steeds niet naar de voedselbank?
Ze hebben geld zatOK, Boomer?
Verbindingsweg — 20 nov 2019
En waarom alsnog de 2% voor de verbindingsweg als deze op losse schroeven staat? Wordt dit dan straks met inflatie teruggerekend als het rijk en provincie de knip trekken voor de grote boog om zenderen? Het zal wel weer niet
BorneBoeit — 20 nov 2019
Scherp opgemerkt, Yvonne! Ik zal morgen even navragen bij de gemeente wat de juiste bedragen 2018 zijn.
Yvonne — 20 nov 2019
Ergens in de bedragen in de kolom van 2018 zit een fout. Totaalbedrag bij deze bedragen is namelijk 743,85.
Peter — 20 nov 2019
Helder artikel! De kosten stijgen vergeleken met vorig jaar ongeveer 3 euro per maand (voor koopwoning). Met welke woningwaarde is er gerekend?
Joke Vos — 20 nov 2019
De bewoners moeten dus betalen voor de fouten van de gemeenteraad

Brand in schuur aan Hertmerweg

Rond 21.10 uur vrijdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een bijgebouw aan de...
19-07-2024

Gedwongen vliegles in Hertme

De twee jonge ooievaars in het nest in het retentiegebied in Hertme hadden van pa en moe al af...
15-07-2024

Oudere dame overvallen in woning

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 juli is een oudere dame overvallen in haar woning...
11-07-2024

Nieuwe naam voor Fysiotherapie ’t Dijkhuis

Fysiotherapiepraktijk Gezondheidscentrum ’t Dijkhuis gaat voortaan verder onder de naam...
01-07-2024

Containerbrand aan de Cuba

De brandweer werd maandagmiddag opgeroepen voor een melding aan de Cuba. Ter plekke bleek brand...
24-06-2024

De drijfveer van Sander Borst

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
23-06-2024