Metamorfose Oude Hengeloseweg
EERSTE DEEL FIETSWATERSTRAAT BIJNA KLAAR

Metamorfose Oude Hengeloseweg

Het eerste gedeelte van de reconstructie van de Oude Hengeloseweg is bijna klaar. De aanleg van de fietswaterstraat is gevorderd tot aan de kruising met de Welemanstraat. Met de feestdagen zal het werk enige tijd stilliggen, waarna er op 6 januari begonnen wordt met het tweede deel, tot aan het Van Speykplein. Ondertussen zijn ook de grondwerkzaamheden van de ‘groene long’ richting de oude mavo Stella Maris, waar een nieuw retentiegebied wordt aangelegd, al flink opgeschoten.

 

Fietswaterstraat

De veranderingen zijn goed zichtbaar in het eerste stuk van de straat. Waar voorheen een hobbelige, rommelige weg met veel obstakels lag is nu de bijzondere bestrating van de fietswaterstraat te zien. Het bestratingsmateriaal is ‘waterpasserend’ en als het echt gaat stromen vangt een middengoot het water op om af te voeren naar het nieuwe retentiegebied. Mocht het helemaal de spuigaten uitlopen met het hemelwater, dan kan het water weg via de blauwe ader, die in de Europastraat wordt aangelegd en aan zal sluiten op de ondergrondse stromen richting Bornsche Beek.

 

‘Meelevende buurt’

Een arbeidsintensieve en ingewikkelde bestrating, met vijf stroken naast elkaar. Het betekende dat er wel de nodige tijd overheen ging om de werkzaamheden uit te voeren en er in die tijd wat overlast was voor de aanwonenden. “Vooraf hebben we met iedereen keukentafelgesprekken gevoerd, aangegeven wat men kon verwachten en waar men terecht kon voor vragen en klachten”, legt Henk Bos van uitvoerder NTP uit. Hij is voor de buurt het aanspreekpunt. Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met omstandigheden van bewoners. Bijvoorbeeld met een situatie waar de thuiszorg regelmatig moest komen. Van klachten was weinig sprake. “Ik kreeg de terugkoppeling dat we netjes werkten.”

 

“Het is een zeer meelevende buurt”, vindt ook projectleider Pim Mulder. “Overal kregen we koffie of mochten we stroom gebruiken. Heel speciaal. Het ontbrak ons aan niets.” Er werd ook vooraf gesproken over de bereidheid om het hemelwater bij de huizen af te koppelen van het riool. Blijkbaar ziet 90 tot 95 procent het nut en de noodzaak daarvan in. Een behoorlijk hoge score.

 

Extra bomen

Helemaal iedereen het naar de zin maken lukt niet. “De één wil veel bomen in de straat en de ander niet.” De nieuwe bomen zijn inmiddels al geplaatst met drie verschillende soorten onderbeplanting. Meer groen in de straat is ook een onderdeel van het klimaatadaptief maken van de wijk.

 

Een enkeling is verder bang dat de nieuwe straat zal uitnodigen tot hard rijden. Alle verkeer remmende maatregelen zijn nu immers verdwenen en de bedoeling is dat de weg smaller lijkt dan die in werkelijkheid is, waardoor de snelheid wordt aangepast. Of dat ook zo zal zijn, moet in de toekomst blijken. (AJ/DdG)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Marco — 21 okt 2020
Het is ondertussen wel een keer tijd om de straatnaam te herzien.. Oude Hengelose Racebaan zou wel toepasselijk zijn.
nico evers — 17 dec 2019
laat het maar eens een tijdje flink en langdurig regenen,
dan komen de reacties wel. Is onvermijdelijk bij gem..uBorne
Arno — 17 dec 2019
Hard rijden blijft, ongeacht werkzaamheden nog niet klaar zijn. Het is ook maar afwachten wanneer de waterfietsen worden geleverd door de gemeente, met 1 put op 300 meter en ook nog eens op hoogste punt ligt. De aansluiting van oude en nieuwe weg gedeelte is zeker een troostelijke trofee waardig...
Paul Cohn — 16 dec 2019
…”Een enkeling is verder bang dat de nieuwe straat zal uitnodigen tot hard rijden”…
Dat is dan de ervaringsdeskundige die wel eens een blokje om loopt en dan regelmatig moet springen voor z’n leven: Doormanstraat, 30 km/u, Welemanstraat, 15 km/u. (ik bedoel het voorschrift)
Nog afgezien van het parkeergedrag als kinderen uit scholen en kinderdagverblijf worden opgehaald

Dementheek opent met warme appeltaart

Met een gezellig uurtje voor zo’n tien aanwezige ouderen gaf Joke Boevink van Wijkracht -...
21-09-2021

Romy opnieuw naar Tanzania

Vorig jaar zou de Bornse Romy Kolkhuis Tanke in het kader van haar stage drie maanden naar...
20-09-2021

Nieuwe skelters voor de Stephanusschool

Een heugelijke dag vandaag op basisschool St. Stephanus in Zenderen. Vier spiksplinternieuwe,...
20-09-2021

Steentjesactie Hospice Borne slaat aan

Op zondag 29 augustus startte de werkgroep Hospice Borne haar oproep aan bezoekers van de...
15-09-2021

Fietsmaatjes Borne verder als stichting

Dinsdagmiddag werden bij notariskantoor KW&DK (Kuhlmann Westerhof & De Kok) aan de...
14-09-2021

Gedenkpark: ‘Plek om trots op te zijn’

“Dit is een fantastisch mooie plek; een plek om trots op te zijn”, aldus wethouder...
10-09-2021