Politieke vragen over viskraam Toren
VVD VERBAAST ZICH OVER GANG VAN ZAKEN

Politieke vragen over viskraam Toren

Het na 37 jaar verdwijnen van vishandel Toren uit het straatbeeld van Zenderen roept vragen op bij de VVD-fractie. De viskraam stond altijd op vrijdagen bij restaurant Al Capone, maar moest op zoek naar een andere plek. Die werd gevonden achter het voormalige eetcafé Theodorus, grenzend aan de parkeerplaats van ZV. Maar de gemeente wilde in eerste instantie niet meewerken, omdat nieuwe standplaatsen niet meer worden vergeven buiten het centrumgebied van Borne. Toen dat op onbegrip en protest stuitte ging men alsnog in gesprek met Toren, maar vervolgens bleek de procedure te kostbaar te worden voor de familie Toren, waarna de beslissing werd genomen om definitief uit Zenderen weg te blijven.

 

'Ernstig gemis'

“Het behoeft geen betoog dat elk verlies aan voorzieningen, hoe gering ook, in een kern als Zenderen als een ernstig gemis wordt gevoeld. Nog los van de vis was het een vast ontmoetingspunt voor de inwoners van Zenderen”, vindt Leo Graafhuis van de lokale VVD. Hij wil middels schriftelijke vragen van het college weten of er acties zijn ondernomen om de vishandel voor Zenderen te behouden. Hij is van mening dat het beleid om voorzieningen in de kern van Borne te concentreren op gespannen voet staat met het streven naar leefbaarheid in de kerkdorpen en vraagt of het niet zinvol is het beleid op dit punt te herzien en eventueel kosten van standplaatsen te verminderen voor juist de kleine kernen.

 

Procedure

Verder verbaast hij zich over de procedure. “Kunt u onze mening delen, dat het stellen van de voorwaarde dat eerst een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan moet worden doorlopen, niet in overeenstemming is met het beleid om juist voorzieningen als een viskraam te behouden, temeer daar strijd met het bestemmingsplan gedurende 37 jaar geen enkel probleem was?” Een tijdelijke ‘kruimelregeling’ om af te wijken van het bestemmingsplan was wellicht ook een optie geweest. Graafhuis vraagt waarom daar niet voor gekozen is en of het college bereid is alsnog mogelijkheden, kruimelregeling of anderzijds, te bieden om de viskraam terug te laten keren naar Zenderen. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
wgkub — 13 apr 2021
Typisch ....een gevalletje Borne!!
Jan — 12 apr 2021
Een beleid dat niet begrepen wordt. Al 37 jaar een vergunning en dan in 1 keer weg.....
Maar zoals ik het lees wel een patatkraam op zaterdag? Hier wordt met 2 maten gemeten.
Ik zeg gauw met de ondernemer om de tafel en terug on Zenderen.
Anne — 12 apr 2021
Iets klopt er niet. "de viskraam moest op zoek naar een andere plek". In dezelfde tijd zien we iedere zaterdag een patatkraam verschijnen. Dat kun je toch als een nieuwe standplaats uitleggen omdat het op een andere dag is. Had dan in de visie van het ruimdenkende college eigenlijk niet gekund.
Ik vraag me af; is er niet een andere oorzaak die niet alles te maken heeft met het al of niet hebben van een vergunning?
Lichtgeel hesje — 12 apr 2021
De kernvraag is uit wiens koker het besluit komt c.q. wie heeft goedgekeurd dat er geen nieuwe standplaatsen meer worden vergeven buiten het centrumgebied van Borne. Hier begint het namelijk allemaal mee.....

De bijen zijn weer thuis

De bij is onlosmakelijk verbonden met Borne. Het nijvere diertje maakt immers deel uit van het...
07-05-2021

Aanhaken bij Jannie Prigge in Borne

ADVERTORIAL • “De televisie staat bij mij alleen maar aan om naar te...
07-05-2021

Gratis coronatest bij de grens

Ook inwoners uit Borne die voor hun werk, voor zorg of voor onderwijs naar Duitsland moeten,...
06-05-2021

Nieuwbouw Grotestraat zo goed als afgerond

Komende maand is het precies twee jaar geleden dat de handtekeningen werden gezet die tot de...
01-05-2021

NEO neemt afscheid van Peter Annink

Op maandag 26 april overleed, na een kort ziekbed, onverwacht Peter Annink op 55-jarige...
30-04-2021

Heuse kraamkamer bij De Bonte Koe

Het lijkt deze weken wel een kraamkamer, de plek van dierenparkje De Bonte Koe bij Het Dijkhuis....
28-04-2021