Hengelo houdt vast aan drie zoekgebieden windturbines
VOORLOPIG GEEN ONTWIKKELING IN AFWACHTING VAN OER-ONDERZOEK

Hengelo houdt vast aan drie zoekgebieden windturbines

Burgemeester en wethouders van Hengelo hebben het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 vastgesteld, met daarin de Hengelose aanpak om duurzame energie op te wekken via zon en wind. Gedurende het inspraakproces viel een mogelijke locatie voor windturbines op Westermaat al af, maar het college wil vasthouden aan de mogelijkheden voor twee hoge windturbines in Hengelo.

 

De zoekgebieden daarvoor in Woolde, waar A1 en A35 samenkomen, en de locatie op bedrijventerrein Twentekanaal Zuid blijven in beeld. In het eerstgenoemde gebied zouden twee hoge windmolens mogelijk zijn en op het bedrijventerrein een. Voorlopig worden deze locaties echter nog niet vrijgegeven voor ontwikkeling, omdat Hengelo wil wachten op de resultaten van de OmgevingsEffect Rapportage (OER), die de Twentse gemeenten zijn gestart om de effecten van zonne- en windenergie op de omgeving te onderzoeken.

 

300 Zienswijzen

Er zijn net iets meer dan driehonderd zienswijzen ingediend tegen de plannen. “Dat is fors”, vindt wethouder Claudio Bruggink. “Bijna de helft van de zienswijzen ging over de windturbines en zonneparken bij A1/A35. Ook veel uit Borne. Mensen maken zich zorgen over de effecten op de gezondheid, op de gevolgen voor flora en fauna en over de veiligheid. Aan de andere kant was er ook zo’n 45 procent van de zienswijzen juist vóór windturbines. Met name uit Beckum en Oele. Daar is men vooral bezorgd dat ze er niet komen en er als gevolg daarvan meer zonnevelden in het buitengebied komen.”

 

OER-onderzoek

Het uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie wordt voor wat betreft de grootschalige opwek van energie dus nog even in de ijskast gezet, in afwachting van het Twentse OER-onderzoek. “De resultaten worden eind 2022 of begin 2023 verwacht. Tot die tijd gaan we niet verder met de windturbines en zonneparken. Met één uitzondering: een zonneveld op de Boeldershoek. Daar gaan we op korte termijn mee aan de slag.”

 

Overleg met buurgemeenten

Er blijft in de regio discussie gaande over gezamenlijk optrekken en tot meer clustering komen in plaats van in iedere gemeente her en der zonneparken en windturbines plaatsen. Vooralsnog komt zo’n gezamenlijke aanpak maar moeizaam van de grond. “Een beetje los zand inderdaad”, vindt ook Bruggink. Hij hoopt dat de OER daar ook verandering in gaat brengen. “Vooruitlopend daarop zijn er op korte termijn gesprekken met onze buurgemeenten, zoals Hof van Twente en Borne, om te kijken of je projecten niet bij elkaar kunt brengen. Ook de provincie zit daarbij aan tafel. Het zou mooi zijn als we subregionaal tot afspraken kunnen komen. Ik zie ook wel dat iedere gemeente een verantwoordelijkheid voelt.”

 

Bruggink zal in ieder geval vragen wat de buurgemeentes zelf inbrengen. “We willen als Hengelo de regie houden. Door aan te geven waar iets kan, maar ook waar niet, voorkom je dat de provincie gaat ingrijpen en plekken gaat aanwijzen.” De wethouder zou het ‘niet onlogisch’ vinden als Hof van Twente de windmolens van de familie Kristen zou inbrengen bij die gesprekken. “Dan krijg je, samen met de turbines in Woolde, ook een concentratie.”

 

De gemeenteraad van Hengelo besluit naar verwachting in januari over het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030. (AJ)

 

Het uitgebreide Omgevingsprogramma Nieuwe Energie, het Stimuleringsplan zon op dak,
parkeerplaats en gevel en het Uitvoeringsprogramma Nieuwe Energie staan op:

www.hengelo.nl/nieuwe-energie

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 02 dec 2021
Het RIVM gaf tot 60 dB(A) verkeersgeluid PER woning op de Twickelerblokweg op, lang vóór aanleg van de Aamaatweg. www.atlasleefomgeving.nl/kaarten?config=3ef897de-127f-471a-959b-93b7597de188&activateOnStart=layercollection&gm-x=150000&gm-y=460000&gm-z=3&gm-b=1544180834512%2Ctrue%2C1%3B1553244467280%2Ctrue%2C0.8
Atlas van Overijssel gaf in 2016 tot 65 dB(A) geluid op langs de Twickelerblokweg door verkeer. https://metadata.geodataoverijssel.nl/metadata/dataset/21a1626d-ed7e-4ad4-b074-3039171aeb31.xml
Gemeente Borne gaf inwoners aan de voorzijde van de woningen aldaar op begane grondniveau 48 dB op, in de tuin achterzijde tot 51 dB. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-64854.html
RIVM geeft voor windturbines 300 m tot 50 dB(A) op, vergelijkbaar met een middelgrote airco. Door verkeer en laagfrequent(!) warmtepompgeluid zijn windturbines op > 300 m dus niet meer hoorbaar.
www.rivm.nl/sites/default/files/2021-08/Factsheet-windturbines.pdf
Hoe nat was de Bornse vinger...

Borne wil snel tijdelijke huurwoningen plaatsen

Als het aan wethouder Martin Velten en woningcorporatie Welbions ligt worden er op korte termijn...
27-01-2022

Boze bewoners blokkeren afzetten parkeerplaats

Bewoners van de Oude Almeloseweg zeggen volledig verrast te zijn door de mededeling afgelopen...
26-01-2022

Liv Bijsterbosch is de 24.000ste!

Op zondag 26 december, tweede kerstdag, zag ze het levenslicht. Liv Zoë, zusje van de...
26-01-2022

3.500 handtekeningen tegen Hengelose windturbines

Tractoren en actievoerders verzamelden zich, gewapend met spandoeken, dinsdagmiddag bij het...
25-01-2022

Brand in bijgebouw aan Braamhaarstraat

Maandag rukte de brandweer met groot materieel uit vanwege een brandmelding aan de...
24-01-2022

Consument heeft voorkeur voor lokale producten

Tussen 27 oktober en 19 november heeft in (de omgeving van) Borne een enquête uitgestaan...
24-01-2022