Principeverzoek voor windturbine op grens met Hengelo
31-05-2024
INLOOPAVOND OVER ENERGIEPARK WOOLDE MET WINDMOLEN, ZONNEPARK EN ENERGIEOPSLAG

Principeverzoek voor windturbine op grens met Hengelo

De twee beoogde windmolens bij knooppunt Buren, op grondgebied van de gemeente Hof van Twente, zijn momenteel onderwerp van gesprek vanwege de programmeringsafspraken met de provincie, waar Borne onlangs niet mee heeft ingestemd. Voornamelijk omdat het plan Wind voor Buren op de nodige tegenstand stuit in de gemeente Borne. De provincie heeft hierin echter de regie en de procedure voor Wind voor Buren is gestart.
 

Energiepark Woolde

Ondertussen krijgt ook het plan voor duurzame energieopwekking aan de andere kant van de snelweg, Energiepark Woolde, steeds meer gestalte. Initiatiefnemers Pure Energie en de energie coöperatie Buren Energie – dezelfde partijen als achter Wind voor Buren – willen in het plangebied op de gemeentegrens tussen Hengelo en Borne een windmolen, zonnepark en energieopslagfaciliteit realiseren. Een principeverzoek daarvoor is ingediend bij de gemeente Hengelo. Dat is een eerste stap die zij zetten voor het energiepark, maar het duurt dan waarschijnlijk nog enige tijd voordat eventuele vervolgstappen worden gezet. Zo is er op dit moment nog geen inhoudelijke reactie van de gemeente op het principeverzoek.
 

Buren Energie en Pure Energie gaan uit van een moderne windmolen (waarschijnlijk een ashoogte van circa 180 meter en een rotordiameter van circa 200 meter), een zonnepark van circa zes hectare groot en een energieopslagsysteem van circa vijf hectare groot. Het zonnepark en energieopslagsysteem kunnen volgens initiatiefnemers landschappelijk worden ingepast.
 

Inloopavond 13 juni

De initiatiefnemers organiseren een inloopavond om in gesprek te gaan met de omgeving. Op de website www.energieparkwoolde.nl staat bij de nieuwsberichten een video waarin Buren Energie en Pure Energie een presentatie geven met meer toelichting op het initiatief en hoe de omgeving hierbij betrokken kan zijn. Wie hierna nog vragen heeft of de initiatiefnemers persoonlijk wil spreken, is welkom op de inloopavond die Buren Energie en Pure Energie organiseren. Deze is op:

• Datum: 13 juni 2024

• Tijd: tussen 19.00 en 21.00 uur

• Locatie: Hotel Van der Valk, Bornsestraat 400, Hengelo

Belangstellenden kunnen op 13 juni tussen 19.00 en 21.00 uur langskomen op het moment dat zij willen. Er staan in de zaal panelen met informatie, er worden visualisaties getoond en bezoekers kunnen nader in gesprek met Buren Energie en Pure Energie.
 

Hieronder een visualisatie van de beoogde windturbine op Energiepark Woolde

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Cohen — 12 jun 2024
Los van alle omgevingsoverlast, onopgeloste afvalstroom (thermoharders van de wieken zijn NIET te recyclen), slagschaduwen, infrasone trillingen en andere ellende gaat het primair om 1 ding: levert zo'n wentelwiek stroom als er vraag is en is er afname als er stroom wordt geleverd. De basisprincipes van een elektriciteitsnetwerk.

De onvoorspelbaarheid van de wentelwiekstroom heet "intermittence" en omdat een wentelwiek volledig onvooprspelbaar is wat betreft de leveringszekerheid moet deze worden gecompenseerd door ofwel een buffer (accu's, stuwmeer) ofwel een conventionele centrale.

Er bestaan domweg niet genoeg buffers om het net te kunnen voeden over langere tijd dus zijn het conventionele centrales die een beetje lopen te klapperen op suboptimale vermogens om het wensdenken van de wentelwieken te compenseren.
En dan moeten die centrales ook nog de zonneparken compenseren natuurlijk, die ook in minimaal 50% van de tijd geen stroom leveren ('s nachts, als de zon uit is)

Pim van Wensveen — 04 jun 2024
- TNO 2022 "Beleving windenergie op land" (2022), https://energy.nl/publications/beleving-windenergie-op-land
- TNO: uitgevoerd bij 4 “windparken” turbines tussen 150 m en 195 m tiphoogte.
- TNO: "Het effect dat mensen positiever staan in hun houding ten opzichte van energietransitie en het windcluster hangt samen met de woonafstand tot het windcluster".
- TNO: De mensen die positief zijn wonen bijna allemaal meer dan 2 km van zo’n cluster’.
- TNO: Hoe dichter men bij de windturbines woont, hoe meer overlast men ervaart en hoe negatiever men over het windcluster is.
- TNO: 77 % van de omwonenden die binnen 1000m wonen van het cluster ervaart ernstige overlast of andere nadelige effecten (122 van de 158).
- TNO: 40 % van de omwonenden tussen 1000m en 2000m ervaart ernstige overlast of andere nadelige effecten (172 van 432).
- Note: Die grens van 1000 m ligt zelfs ruim boven de 4 keer de tiphoogte van alle clusters!
jan — 02 jun 2024
En dan nog een opmerking....we kunnen met de zonnepanelen de energie al niet kwijt. Laat staan dat er ook nog ik weet niet hoe veel windmolens op het net aangesloten moeten worden?
Boudewijn — 01 jun 2024
Goed om nog een keer kennis te nemen van de leugens van leden Borne / Buren Energie:

https://www.borneboeit.nl/62316/nieuws/borne-energie-doet-aangifte-wegens-smaad

- Gezondheid (bisfenol a in natuur en drinkwater, deodymium, SF6, niet wachten op nieuwe afstandsnormen en gezondheidsnormen?
- We hebben geen contract met Pure Energie ?
- Participatieproces voor de bühne begeleiden zonder inspraak en omwonenden volledig buitenspel

Faciliteren dat grondeigenaren niet onder wurgcontract Raedthuys Pure Energie uit kunnen:
https://www.tubantia.nl/haaksbergen/boer-in-buurse-daagt-pure-energie-voor-rechter-om-windmolendeal-te-vernietigen~a02de0d1/

Werkwijze Raedthuys Pure Energie nog een keer uitgelegd:

Beleggingsfirma Raedthuys aast op uw centjes, wind is bijzaak, winst niet
Bron: De Groene Rekenkamer
https://search.app/61zZmMUKptssej4y8

Artsen luiden de noodklok
https://www.ad.nl/binnenland/een-derde-van-gronings-dorpje-bezoekt-dokter-vanwege-klachten-windturbines~a345fae9/
Lothar — 01 jun 2024
Zojuist lag bij mij de infobrief in de brievenbus. Lachwekkend. Vooral de alinea met de kop; Groter, maar niet groter effect op de omgeving. Hierin wordt gesteld dat een grotere windmolen niet automatisch meer geluid maakt dan een kleinere. Regels voorkomen dat. Want volgens de regels mag een grotere windmolen niet meer geluid of slagschaduw veroorzaken dan een kleiner windmolen! Het zal allemaal wel, maar als je zo'n joekel van een windmolen lekker aan de rand van Hengelo/ Borne zet, hebben ze in Borne daar wel degelijk last van. Simpelweg omdat die molen dichterbij de wijken in Borne ligt. Over vervuiling van de horizon en hinderlijke noodzakelijke verlichting wordt niet gesproken, laat staan de waardevermindering van je huis. Dat allemaal omdat er zonodig windmolens moeten komen in een windluw gebied als Twente. Complete waanzin!
Frans Spekschate — 01 jun 2024
Mij is gezegd: bezint voor ge begint. Ik ben niet tegen windmolens maar zet ze neer waar veel wind is en waar ze weinig last veroorzaken. Als dus niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, niet doen. Wat gebeurt er als er mensen last van hebben, waar kunnen ze terecht? Of als er een waardevermindering optreedt bij de huizen in de buurt. Wie vergoed dat? Het is waanzin om als land te zeggen we moeten zoveel opwekken via windenergie dus plaatsen we ze maar.
Monique Baghus — 01 jun 2024
Ik heb ernstige twijfels of er een 280 mtr hoge turbine in de animatie gebruikt is?
Windvoorburen is al 8 jaar bezig en in februarie van dit jaar heeft de provincie het al in behandeling genomen.
Deze cluster Buren en Woolde wordt al 7 jaar ontkend door alle betrokkenen! Pure Energie, Buren Energie, borne Energie gemeentes, familie Kristen!
Dit is al vanmeet af aan zo! Er staat zo ook op google al 7 jaar: Windpark Buren!!! En een windpark bestaat niet uit 2 turbines! Al die tijd zijn de inwoners een rad voor de ogen gedraaid velen hebben het benoemd maar t werd altijd ontkent.
Nu de provincie de gemeentes in de Tang heeft omdat ze zich aan de afspraken moet houden gaan ze allemaal over stag! Hier zit een hele slechte en dronken kapitein aan het roer en de inwoners waar niet voor gezorgd wordt kunnen niet anders dan gaan muiten!
Want naar oprechte zorgen wordt niet geluisterd en initiiatief nemers gaan en gaan maar door! mensen zonder hart zonder fatsoen enkel hebzucht naar geld!

 

 

Brand in schuur aan Hertmerweg

Rond 21.10 uur vrijdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een bijgebouw aan de...
19-07-2024

Gedwongen vliegles in Hertme

De twee jonge ooievaars in het nest in het retentiegebied in Hertme hadden van pa en moe al af...
15-07-2024

Oudere dame overvallen in woning

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 juli is een oudere dame overvallen in haar woning...
11-07-2024

Nieuwe naam voor Fysiotherapie ’t Dijkhuis

Fysiotherapiepraktijk Gezondheidscentrum ’t Dijkhuis gaat voortaan verder onder de naam...
01-07-2024

Containerbrand aan de Cuba

De brandweer werd maandagmiddag opgeroepen voor een melding aan de Cuba. Ter plekke bleek brand...
24-06-2024

De drijfveer van Sander Borst

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
23-06-2024