Borne gaat niet akkoord met afspraken windenergie
PROGRAMMERINGSAFSPRAKEN MET PROVINCIE VERWORPEN

Borne gaat niet akkoord met afspraken windenergie

De gemeenteraad heeft dinsdagavond uiteindelijk niet ingestemd met de programmeringsafspraken windenenergie, die voor de gemeenten Haaksbergen, Hof van Twente, Hengelo en Borne neer zouden komen op totaal 9 hoge windturbines en niet meer dan dat. Borne zou bij instemming zelf geen windturbines op het grondgebied krijgen, maar wel twee windturbines aan de gemeentegrens met Hof van Twente en in de toekomst mogelijk twee windmolens aan de grens met Hengelo. En daar zit het probleem. Want wat kun je dan doen tegen het initiatief Wind voor Buren, waar in Borne veel tegenstand tegen is, en hoe zeker is het eigenlijk dat er bij instemming niet alsnog windmolens in Borne komen?
 

Dat is in het kort waar de, toch wat verwarrende, discussie in de gemeenteraad om draaide. De redenering van het college is dat wel of niet instemmen met de programmeringsafspraken geen invloed heeft op de procedure die gestart is voor de windmolens bij knooppunt Buren, simpelweg omdat Borne daar niet over gaat en de provincie de regie heeft. “Maar wel instemmen geeft de grootse zekerheid dat er in ieder geval geen windmolens in de gemeente Borne komen.”
 

'Rug tegen de muur'

Een ongemakkelijk dilemma. “Het is kiezen tussen twee kwaden”, vond Ernst Janssen (D66). Leo Graafhuis (VVD): “Het ligt ons zwaar op de maag. We zijn klemgezet door de provincie.” En Frans Schoon (SP): “De provincie zet ons voor het blok.” Waar Bo ter Braak (CDA) nog aan toevoegde: “We staan met de rug tegen de muur.” Strijdvaardiger klonk het vanuit Borne-Nu. “Het lijkt de beste deal die we kunnen maken, maar is dat wel zo? Er is nog zoveel onzekerheid en er zijn geen garanties”, zei Bastian Drees. Hij durfde de gok wel te wagen en toch tegen het voorstel te stemmen met als gevolg dat Borne als ‘restgebied’ zou gaan gelden waar alsnog windturbines geplaatst zouden kunnen worden. Karin Scholten (GB90) had ook zo haar vraagtekens bij de risico’s die tegenstemmen met zich mee zou brengen. “Er wordt beweerd dat er dan wel tot 6 windmolens in Borne kunnen komen. Maar waar dan? Wij hebben geen plek kunnen vinden.” Bovendien waren de afspraken maar geldig tot 2030. “En ze worden iedere twee jaar herzien.”
 

En doet instemmen eigenlijk wel recht aan de zorgen die er in groten getale uit de samenleving tegen de windmolens op de gemeentegrenzen zijn geuit? Karin Scholten: “Als we instemmen snijden we de weg af om onze zorgen te uiten.” Bert Oude Lansink (LBHZ): “Onze inwoners hebben straks de overlast, zorgen en angsten over deze windmolens. Wij zijn gekozen om voor hen op te komen.”
 

Verworpen amendement

VVD en CDA probeerden een uitweg te vinden in het dilemma door een amendement in te dienen waarbij wel ingestemd werd met de afspraken, maar waarbij de gemeenteraad zich het recht voorbehield om haar akkoord ook weer in te trekken als in de procedure blijkt dat de provincie onvoldoende toetst en de belangen van de inwoners van Borne schaadt. Een toch wat gekunstelde constructie, want de raad kan altijd een besluit herroepen. “Het lijkt een beetje op het eigen straatje schoonvegen”, vond Frans Schoon (SP). “En wat hebben onze inwoners hieraan. Wat gebeurt er dan?”
 

Het amendement werd uiteindelijk net niet aangenomen. Waardoor VVD en CDA weer voor een andere keuze kwamen te staan. De afweging van voors en tegens viel voor de beide partijen uiteindelijk verschillend uit. VVD stemde toch tegen de programmeringsafspraken, net als Borne-Nu, LBHZ en GB90, waardoor het raadsvoorstel met meerderheid werd verworpen. Borne stemt dus niet in met de afspraken voor windenergie tussen provincie en de buurgemeenten.
 

Wat het besluit precies betekent is en blijft onduidelijk. Daarvoor is de provincie waarschijnlijk aan zet. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Diederik — 30 mei 2024
Het zijn de inwoners die gesproken hebben, via de gemeenteraad. Een democratisch besluit welke niet van invloed is op de windturbines die Wind voor Buren of de gemeente Hengelo wil realiseren.

Het is echter wel een stem richting de provincie die met chantage de hele Twentse politiek op zijn achterste benen weet te krijgen.

Het is goed dat de raad in Borne zijn rug recht heeft gehouden, dat zouden veel meer gemeenteraden moeten doen en een duidelijke stem tegen Tijs de Bree in Zwolle!

Deze industriŽle windturbines horen niet op deze lokatie te komen, daarvoor zullen wij tot op het laatst met redelijke argumenten strijden!

Dank aan iedereen die aanwezig was bij de bijeenkomst voor het politiek beraad afgelopen week en deze week bij de raadsvergadering.

Namens de stichting duurzame en leefbare driehoek Hengelo, Delden, Borne
Michael K — 29 mei 2024
Johan Visser, gem. Borne en provincie Overijssel: Ik wil jullie afraden deze TURBINES te plaatsen nog geen 900m van een basissschool vol kinderen en nog geen 700m van omwonenden.

Ik vind het knap dat deze man het in zijn hoofd durft te halen om het plan van windTURBINES voort te zetten. Ik en vele andere mensen geven hier geen toestemming voor. Dus behoren de WINDTURBINES er niet te komen! NEE=NEE zegt de mens hier duidelijk! EN U BEHOORT NAMENS HET WELZIJN EN BELANG VAN DE MENS TE HANDELEN!

Ik pas voor deze kankerverwekkende horizonvervuilers die flora en fauna uitroeien.
Ik pas ervoor om gif in mijn drinkwater te krijgen door de PFAS.
Ik pas voor deze reuzen van 240m hoog, nog geen 700m bij mij en andere omwonenden vandaan. Nog geen 900m bij een school bij een School vandaan waar kinderen 6uur per dag zijn. Het constante geluid van de wieken.

Als de mensen eromheen er mentale en fysieke klachten, zelfs kanker aan over kunnen houden. Dan ga je zulke turbines niet plaatsen, BASTA!
wgkub — 29 mei 2024
Pissen of poepen ...anders van de pot af, als je geen beslissing wilt nemen, ga dan niet in de raad !!
Audit Enschede — 29 mei 2024
Vroeger was het NEE=NEE en JA=JA.

Nu wordt via vreemde omgebouwde definities, twee kwade dilemma's, dwaling, misbruik van bevoegdheden en omstandigheden, bedrog, leugens en manipulatie een politiek landschap geschetst waar niemand met iets van begrijpt. Die Tijd de Bree is 1 van die volksmenners die precies weet hoe je iedereen in verwarring brengt via double speech.

Als de gemeente er zelf geen chocolade meer van kan maken dan raak je in een staat van onverschilligheid en passiviteit. Men zal op een bepaald moment precies gaan doen wat de staat wil om behoud van functie en inkomen. Met alle gevolgen van dien.

Als elke aangrenzende gemeente echte leiders had, dan slaan ze allemaal NEE. Sla met de vuist op tafel en zeg tegen de staat dat ze het heen en weer kunnen krijgen.

NEE is NEE, geen wind turbines. Nergens. Op geen enkele vierkant meter grond. Basta.

Bouw maar Small Modular Reactors. Die techniek is 60 jaar oud.
Johan — 29 mei 2024
Heerlijk die politiek!

Dus 180 GWH was te verdelen tussen Haaksbergen, Hengelo, HvT en Borne. Borne stond op 0.
Borne zegt nee. Zou de provincie die 180GWh dan niet gaan herverdelen over de gemeenten?

140GWH voor Haaksbergen, Hengelo en HvT.
De de overblijvende 40 GWH voor Borne?

Net zoiets als: Laten we een dam leggen in de Bornse Beek, dan hebben onze inwoners geen last van het water uit Hengelo.

Ter info:
https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/overijssel-liever-energie-uit-zon-en-wind-dan-uit-kleine-kerncentrales

Parkeerterrein Azelosestraat wordt flink duurder

“Soms zitten aanbestedingen mee, soms zitten ze tegen”, verzucht wethouder David...
20-06-2024

Parkeergarage tijdelijk dicht

De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het Huis van Borne zijn inmiddels...
19-06-2024

Champagne voor sportcomplex Borne-West

“Prachtig! Ik denk toch al snel aan goud,” riep Marja Zandjans (GrLi/PvdA)...
19-06-2024

Stukje F35 feestelijk geopend

Begin april was het nieuwe stuk F35 vanaf de Azelosestraat tot aan de Oonksweg al berijdbaar,...
07-06-2024

Positieve geluiden uit de stemlokalen

“Het was een makkie”, vindt Ellen Detert. “Ik denk dat dit stembiljet wel een...
06-06-2024

Alles pais en vree op de Joodse begraafplaats

Na een roerige periode met klachten en conflicten over het onderhoud van de Joodse begraafplaats...
05-06-2024