Veel interesse voor Vrijwilligersbeurs
16-11-2018
LEERLINGEN TWICKEL COLLEGE ZOEKEN EN VINDEN MAATSCHAPPELIJKE STAGEPLAATS

Veel interesse voor Vrijwilligersbeurs

Maar liefst vierendertig Bornse organisaties presenteerden zich vrijdagmiddag aan evenzovele statafels in de aula van het Twickel College. Iedere organisatie had er werk van gemaakt om zo informatief en aantrekkelijk mogelijk voor de dag te komen tijdens de Vrijwilligersbeurs.

 

Maatschappelijke stage

Tijdens het eerste deel van de middag kwamen er twee groepen van het Twickel College, ieder bestaande uit ongeveer negentig leerlingen. Zij kregen de kans om met organisaties naar keuze te praten en eventueel een maatschappelijke stageplaats te regelen. Iedere leerling had daarvoor een verslagmap. Daarin moesten zij beschrijven bij welke organisaties zij waren geweest, hoe die gesprekken waren verlopen en of zij eventueel een stagecontract hadden afgesloten. In de verslagmap zaten de daarvoor benodigde papieren om die stage vast te leggen. Elke leerling moest minimaal met drie organisaties gesproken hebben. Dit werd na afloop gecontroleerd door aanwezige docenten van de school.

 

De leerlingen Maud ter Braak en Luna Bloem waren onder meer bij TMZ wezen praten. En daar bleef het niet bij, zij hebben daar ook een stagecontract afgesloten. In totaal tien uur gaan zij ieder hand- en spandiensten leveren tijdens grote evenementen in Het Dijkhuis. Denk daarbij aan klaarzetten, koffie en thee serveren en na afloop weer helpen met opruimen. Glunderend vertelden ze er erg veel zin in te hebben. Ook Martine Veldhof van TMZ was blij met dit contract. “Deze twee jongedames stelden goede vragen, zoals welke opleiding ik had gehad, wat mijn werk nou inhield en of ik zelf ook vrijwilliger was.” In totaal heeft TMZ in Borne 15 stageplaatsen voor het Twickel College. Veel andere leerlingen hebben ook kans gezien vanmiddag bij de diverse organisaties een stagecontract af te sluiten. En al is dat niet gelukt, ze hebben een prima zicht gekregen in welke organisaties er in Borne allemaal actief zijn!

 

Ook goede publieke belangstelling

Om vier uur werd het publieke gedeelte van de vrijwilligersbeurs geopend door wethouder Martin Velten. In zijn toespraak benadrukte hij dat het de vrijwilligers zijn die Borne maken tot het dorp wat het is. “Ik ben blij met een dag als vandaag, mede daarom faciliteert de gemeente dit initiatief”. Nadat het publiek onder leiding van Sandra Nieuwenhuis van Borne Blijf Fit (foto in de tekst) de nodige bewegingsoefeningen had gedaan, ging de beurs van start. Daarvoor sloeg de wethouder op een grote rode knop en verscheen op het immense scherm een nieuwe afbeelding.

 

Naar schatting ruim honderd geïnteresseerden voerden gesprekken met de vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties. Of daar verder concrete afspraken uit zijn voortgevloeid is op dit moment nog niet bekend. Waarschijnlijk is dat echter wel het geval, want bij Richard Kotterik hebben zich een aantal bezoekers gemeld met de vraag of zij het vrijwilligerswerk waarvoor zij belangstelling hadden mochten doen met behoud van uitkering. “Er wordt getoetst of het vrijwilligerswerk geen verdringing op de arbeidsmarkt veroorzaakt, want dat mag absoluut niet. Het is daarom belangrijk om als uitkeringsgerechtigde altijd eerst te informeren of het beoogde vrijwilligerswerk je uitkering niet in gevaar brengt!” (HvR)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Een frisse mond voor een hond

Een tasje met tandpastacapsules, een tandenborstel, een kam en diverse reinigingsdoekjes. Handig...
23-01-2021

Thijs snelste typer van het land

Zaterdagmorgen kreeg de 12-jarige Thijs de Boer uit Borne de beker overhandigd die behoort bij...
16-01-2021

Jonge Poerink-terrein op de schop

Het terrein op de hoek van de Prins Bernhardlaan met de Oonksweg, beter bekend als het Jonge...
12-01-2021

Logitrex vestigt zich aan Oonksweg

Sinds 1 januari prijkt de naam Logitrex Cargo Solutions prominent aan de gevel van het pand aan...
05-01-2021

‘Ik wil jongeren in beweging krijgen’

ADVERTORIAL • “In Nederland tellen we enkele honderdduizenden...
04-01-2021

TikTokkende meester Stefan op Radio 538

Eigenlijk was het pas in de zomer dat Stefan Oldemenger actief kennismaakte met TikTok, het...
13-12-2020