Twickel werkt niet mee aan Verbindingsweg
STICHTING VRAAGT BORNE BESLUIT UIT TE STELLEN

Twickel werkt niet mee aan Verbindingsweg

De Stichting Twickel heeft de gemeente Borne in een brief laten weten niet bereid te zijn mee te werken aan de nu voorliggende plannen voor de aanleg van de Verbindingsweg en wil dat de gesprekken met Rijk, Provincie en omliggende gemeenten over de variant 5B om Zenderen eerst worden afgerond voordat er een definitief besluit wordt genomen over ‘een effectieve, breed gedragen oplossing, die kan rekenen op draagvlak bij de mensen die hierdoor geraakt worden.’

 

Nut en noodzaak

Het tracé van de Verbindingsweg gaat deels over gronden van landgoed Twickel. Medewerking lijkt cruciaal. Adjunct rentmeester Hans Gierveld schrijft te twijfelen aan nut en noodzaak van de weg. “De Verbindingsweg lost geen problemen op”, meent Gierveld. Niet in Zenderen en niet om de gewenste ‘knip’ in de N743 te realiseren. Verder is het rendement van een tunnel onder het spoor voor de bevolking van Borne groter vlak bij het station. “De miljoenen uitgave kunt u beter besteden.”

 

Gebiedsaanpak

Het Twickel twijfelt aan draagvlak voor de Verbindingsweg, zeker nadat er vanwege bezuinigingen aanpassingen aan het tracé worden voorgesteld. “De Verbindingsweg zal het buitengebied van Borne afsnijden van de bewoners. De nu voorgestelde bezuinigingen maken het probleem alleen maar groter.” De Stichting wil een gecoördineerde gebiedsaanpak en daarbij ook de uitbreiding van ’t Wooldrik betrekken. Voor dat laatste project is ook grond van Twickel nodig om het beweegpark te realiseren. De Stichting Twickel zegt aan ambtenaren en college te hebben aangegeven beter geïnformeerd te willen worden en verbaast zich erover dat hier geen gevolg aan gegeven is.

 

Twickel waarschuwt voor ‘open eindjes’ met betrekking tot de financiën. Zoals de nu nog ontbrekende gelden voor een tweede ontsluiting van de Molenkamp, de verbinding van de Meester Thienweg en de F35. “U pokert met gemeenschapsgeld.”

 

Geen medewerking

Blijkbaar sloot de gemeente Borne ooit een convenant met het Twickel inzake de Verbindingsweg. De situatie is volgens Gierveld echter veranderd. “Inmiddels is duidelijk dat het tracé eigenlijk ergens anders moet liggen. Namelijk 5b. Daar wordt hard aan gewerkt. Harder dan de wethouder doet voorkomen. Twickel heeft actief geparticipeerd bij de afwegingen en zich duidelijk uitgesproken voor de variant 5b. Dat uw college deze nu terzijde schuift wil niet zeggen dat Twickel bereid is mee te werken aan een ongewenste variant.”

 

Dinsdagavond ligt het voorstel voor aanpassingen aan de Verbindingsweg op tafel in de gemeenteraad. De mening van landgoed Twickel is opnieuw een flinke hobbel in de weg, die al voor zoveel discussie heeft gezorgd. (AJ)

 

(Op de afbeelding in de tekst het grondgebied (groen) van het Twickel)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Frits Bernaards — 11 dec 2018
Het totale gestuntel is te danken aan het zeer onduidelijke en niet neutrale gemeentebeleid.Er is vooraf veel onderzoeken aan besteed door de gemeente, vreemd genoeg is de gemeente nu nog aan het stuntelen en heeft daardoor de Groot rentmeester van Twickel tegen-zich gekregen. Erg onhandig van de gemeente...
Mchak — 10 dec 2018
Ons bestuur krijgt gratis advies van de Groot rentmeester; Good Governance gaat over transparantie. Maar als je niet onafhankelijk bent, dan kun je ook niet de wederzijdse afhankelijkheid aan en delen. Samenwerken met anderen die ons kunnen ( en willen) helpen, worden op afstand gehouden. Misschien mag er een provinciaal gebiedsproces gaan ontstaan.
Paul Cohn — 10 dec 2018
Twickel is een professionele organisatie waar deskundige mensen zich met hart en ziel inzetten. Zij beschermen, onderhouden, herstellen. Ontwikkelend en vernieuwend. Voor nu en later.
https://twickel.nl/home/stichting-twickel/beheer/

De eerste grensoverschrijdende spoorlijn in Oost-Nederland (Almelo - Salzbergen) werd opgericht op 18 augustus 1862. De concessie werd gekocht voor 50.000 gulden door investeerders en fabrikanten uit Almelo, Borne en Hengelo. Almelo en Hengelo hebben inmiddels tunnels en viaducten over deze spoorlijn aangelegd, Borne heeft -na 156 j- nog stééds geen ongelijkvloerse kruising met ‘het spoor’.
www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSzICQzZXfAhUBKewKHWhPBXgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fheemkundevereniging-borne-hip.mijnstadmijndorp.nl%2Fcollecties%2Fbeeldbank-heemkundevereniging-borne%2Fdeldensestraat-10&psig=AOvVaw1EbgZ1VkBE68EjtpquO9My&ust=1544542949208446
Het siert Twickel dat zij in ons College fijntjes wijst op het feit dat nut en noodzaak van een viaduct voor Bornse burgers na 156 j eerder bij het station dan op de Zendersche Esch zou kunnen liggen.
Ron Hartman — 10 dec 2018
@Huiskes: De GVW is het laatste stuk van de Noordelijke Bandweg. Wordt het niet eens tijd om daar opening van zaken te geven en hoe die Bandweg gefinancierd gaat worden? Niet verkeerskundigen hebben gedacht om de knip mogelijk te maken door aan het eindpunt van de Bandweg te beginnen. Dat is een mega-investering met veel ongewenste bij-effecten en het brengt EN de knip EN de tunnel voor de burgers aan de Azelosestraat uit beeld. Eerst het totaal (incl. de financiering) nu eerst op de rij, incl. de 5 variant als belangrijkste stapsteen om het regioverkeer uit Zenderen en van Borne weg te houden. Dat doe je niet even aan tafel. Dat is werk voor vakmensen. Van buiten naar binnen? Alleen als dat rond Zenderen begint.
T HUISKES — 10 dec 2018
Tja, en wat nu? Opnieuw rond de tafel zitten en een oplossing zoeken.

Philip en Marijke openen De Eschhof

“Al in 2011 spraken we de wens uit om te komen tot nieuwbouw”, vertelt een trotse...
14-09-2023

Opnieuw vandalisme bij de Mariakapel

Zaterdagmorgen ontdekte de werkgroep Mariakapel dat er gisteravond of vannacht opnieuw ongewenst...
09-09-2023

Overwegstoring aan Bornerbroeksestraat

De spoorwegovergang aan de Bornerbroeksestraat ligt sinds zondagmorgen ongeveer 09.30 uur in...
28-08-2023

Jong Hertme timmert er weer op los

Terwijl de bouwvakkers in onze regio weer van een welverdiende vakantie genieten, wordt er in...
10-08-2023

Bloemenzee op de Pellenhof

Een van de weinige stukjes openbaar groen in Oud Borne lag er het afgelopen half jaar...
29-07-2023

Brandweer rukt groot uit voor brandmelding...

Vrijdagmiddag ontving de brandweer een melding van brand bij woonzorgcentrum Het Dijkhuis. Omdat...
28-07-2023