Eerstelijns juridische hulp door de notaris
08-04-2020
SPOEDWET VOOR ‘SKYPE’ TESTAMENTEN

Eerstelijns juridische hulp door de notaris

ADVERTORIAL • ‘Er komt een spoedwet die het tijdelijk mogelijk maakt dat mensen via een videobelverbinding met de notaris een testament opstellen. Op die manier kunnen ook mensen die door de coronamaatregelen van de buitenwereld zijn afgesloten, zoals mensen in een verpleeghuis, toch een testament maken. Dat heeft het kabinet vandaag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt’.

 

Dit is een citaat uit een nieuwsbericht van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat van afgelopen vrijdag. Met deze spoedwet geeft het kabinet gehoor aan de vraag van veel mensen om juist nu hun zaken goed te willen regelen voor als ze toch plotseling slachtoffer zijn geworden van het coronavirus. Met deze wet kunnen notarissen rechtszekerheid bieden aan mensen die via Skype een testament willen maken. Bovendien voorkomen notarissen hiermee ook dat nabestaanden straks allerlei juridische procedures moeten gaan voeren over de geldigheid van zo'n Skypetestament.

 

De verwachting is dat het voorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming, waarmee de ministerraad op 3 april heeft ingestemd en dat nu voor advies naar de Raad van State is gegaan, naar verwachting medio april in het parlement wordt behandeld.

 

Corona en notariskantoren

Het coronavirus heeft ook voor notariskantoren juridische en praktische gevolgen. Veel mensen vragen zich af of het kantoor bijvoorbeeld nog wel open is tijdens de coronacrisis. En zo ja, welke maatregelen gelden er dan om toch bijvoorbeeld een testament of een levenstestament te kunnen laten opmaken als iemand in het ziekenhuis ligt of in een verpleeghuis woonachtig is?

 

Notaris Nienke Westerhof van KWDK daarover: "Alle notariskantoren in Nederland hebben maatregelen genomen vanwege het coronavirus, zo ook ons kantoor. Er vinden geen besprekingen meer op kantoor plaats, de medewerkers die op kantoor werken hebben allemaal een eigen werkplek (veel meer dan anderhalve meter uit elkaar!) en onze cliënten kunnen via een volmacht (bijvoorbeeld bij verkoop van de woning) of via de parkeerplaats (bij het ondertekenen van bijvoorbeeld een hypotheekakte) toch hun afspraken door laten gaan."

 

"Daarnaast vinden besprekingen via (video)bellen plaats en worden testamenten en levenstestamenten (naast de mogelijkheid op de parkeerplaats via het autoraam te ondertekenen) ook thuis ondertekend, bijvoorbeeld via een keukenraam of de voordeur", zo vervolgt ze. "Verder worden cliënten verzocht een eigen pen mee te nemen of thuis klaar te leggen om de akte(n) mee te tekenen. Er worden foto's gemaakt van de manier van ondertekening (via het raam zodat de notaris het kan zien dat de eigen handtekening is gezet) en van geldige legitimatiebewijzen."

 

Uitzonderlijke situaties

De beroepsorganisatie voor het notariaat (KNB) vindt dat de Wet op het notarisambt (Wna) in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid aan notarissen biedt gebruik te maken van audiovisuele middelen, mits zij in hun dossier goed verantwoorden waarom zij dat hebben gedaan. De huidige situatie rond het coronavirus dat COVID-19 kan veroorzaken, is zo'n uitzonderlijke situatie. De KNB vindt deze werkwijze passen bij de rol van de notaris die midden in de maatschappij staat en ook in een noodsituatie mensen moet kunnen helpen hun wensen en hun afspraken goed in een notariële akte vast te kunnen leggen.

 

Nienke Westerhof tot slot: "We zijn toch een beetje de juridische huisarts in deze tijd voor veel mensen. Het is fijn als wij een stukje 'onrust' kunnen wegnemen door wensen voor onze cliënten vast te leggen in een (levens)testament."

 

Kuhlmann Westerhof & De Kok notarissen

Bekenhorst 15

7622 CJ Borne

telefoon (074) 266 1393

www.kwdk.nl

notaris@kwdk.nl

 

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Zondag koeiendans bij Bonthuis

Het begint nu toch zo zoetjesaan lente te worden, mensen trekken er op uit met de wandelschoenen...
16-04-2021

‘Hier woon je toch nog niet?’

Ruim 18 jaar bleef het pand leeg en zes lange jaren stond het zelfs te koop, het voormalige...
15-04-2021

Zeldzame grote vos gesignaleerd

Een lange rij eiken aan de Stroom-Eschlaan, versierd met een zo overbekend waarschuwingslint...
14-04-2021

Vaccinfeestje bij Fleminghof

Dinsdagmiddag om 14.00 uur ging de deur bij huisartsenpraktijk Fleminghof aan de Stationsstraat...
13-04-2021

Zwembad nog tot zeker woensdag gesloten

Maandag en dinsdag kunnen er nog geen zwemlessen gegeven worden in het zwembad. Men hoopt...
12-04-2021

Politieke vragen over viskraam Toren

Het na 37 jaar verdwijnen van vishandel Toren uit het straatbeeld van Zenderen roept vragen op...
11-04-2021