‘Geen grootschalige opvang asielzoekers mogelijk’
COLLEGE ZIET GEEN GESCHIKTE LOCATIE VOOR 300 OPVANGPLEKKEN

‘Geen grootschalige opvang asielzoekers mogelijk’

Eind februari ontving de gemeente Borne via de commissaris van de Koning een verzoek om te inventariseren of er binnen de gemeentegrenzen van Borne mogelijkheden waren om het capaciteitsprobleem van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te kunnen verlichten. Er is op korte en lange termijn een landelijk tekort aan opvangplekken, omdat uitstroom vanuit AZC moeizaam verloopt, de procedures langer duren en de instroom van nieuwe asielzoekers ook groter is dan verwacht.

 

AZC Azelo en De Zwanenhof

Het COA had daarbij aangegeven de voorkeur te hebben voor grotere locaties voor minimaal 300 asielzoekers in plaats van meerdere kleine. Volgens het College komen dan in Borne slechts twee bestaande gebouwen in aanmerking: het huidige AZC Azelo (foto boven) en het door faillissement leegstaande voormalige klooster De Zwanenhof (foto in de tekst).

 

Maar het AZC is nu juist net door de gemeente aangekocht van het COA om te voorkomen dat er opnieuw na leegstand weer gebruik van gemaakt kan worden. Die situatie deed zich al twee keer eerder voor en het draagvlak uit de buurt en het vertrouwen in de afspraken met het COA nam zodanig af dat een volgende keer niet acceptabel werd gevonden.

 

Beide locaties vallen af

“Het opnieuw heropenen van Azelo zal op groot verzet stuiten van buurtbewoners en de 
geloofwaardigheid en het vertrouwen in een betrouwbare gemeentelijke overheid danig aantasten”, schrijft het College in een memo aan de gemeenteraad. Nu ligt De Zwanenhof er bijna recht tegenover en zou het wel heel eigenaardig zijn om daar dan wel asielzoekers te gaan huisvesten. “Daarnaast is het de vraag of deze locatie voldoende opvangplekken kan creëren, die door het COA als minimum (300) worden gehanteerd. Bovendien is de locatie momenteel onderdeel van een faillissementsboedel. De inschatting is dat de huidige bestemming van De Zwanenhof zich niet leent voor de opvang van asielzoekers en zeer recent is gebleken dat het pand niet voldoet aan de vereisten van brandveiligheid.” 


 

Kortom, men ziet geen mogelijkheden om op korte termijn in bestaande gebouwen binnen de gemeente aan de vraag van het COA te voldoen. Ook voor de langere termijn voorziet men niet direct een geschikte locatie, maar Borne wil wel meedenken in regionaal verband over een structurele oplossing voor de fluctuerende capaciteitsvraag van het COA en dat is als zodanig ook teruggekoppeld aan de commissaris van de Koning. (AJ/DdG)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
T Huiskes — 11 mei 2020
Tja, ... "de rust is wedergekeerd", "geen gehang meer rond koffiemachines" - het verbaast mij wel in deze commentaren hoe weinig tolerant men is, en ben enorm teleurgesteld in deze reacties. Borne dient haar steentje bij te dragen - zeker nu er een leeg gebouw is dat nog geen koper heeft gevonden en ook niet 1, 2, 3 een koper zal vinden in de nabije toekomst. Plus het kost alleen maar geld aan verzekeringen en overige kosten. Tenzij er andere mogelijkheden zijn met dit grote, lege gebouw. Leegstand is volgens mij zeker niet de oplossing. Wat dan wel? Misschien kan iedereen daar eens over nadenken.
Mark — 11 mei 2020
Beste Goed heiligman: dat maak ik zelf wel uit. Stel je toch voor dat je een leeg blikje bier zou vinden in het openbaar groen, ja dan zou ik me ook onveilig voelen. En ik vind ook dat er geen gehang mag zijn bij de koffiemachines, brrr dan voel ik me zo onveilig! We moeten van Borne een gated community maken en B&W het Vluchtelingenverdrag laten opzeggen. Dan hebben we eindelijk rust.Oh ja: die vluchtelingen redden zich wel toch?
Goed heiligman — 09 mei 2020
Ik sluit mij volledig aan bij bij Michaela . Rust is weder gekeerd .Verder commentaar is niet nodig .
Paul Cohn — 09 mei 2020
wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok
Michaela — 09 mei 2020
Borne heett haar steentje wel bijgedragen. Het is weer heerlijjk rustig in het dorp. Geen gehang bij de koffiemachines in de supermarkten. Geen lege blikjes bier meer in het openbaar groen op de weg naar Azelo. Mensen voelen zich weer veiliger. Houden zo.
Ron Hartman — 09 mei 2020
Waarom nou niet gewoon eerlijk, rechttoe-rechtaan, zeggen dat de Vloedbeldweg daar komt en het gebouw dus Volmaakt Voltooid Verleden tijd is? Nog maar enkele dagen geleden was hier een artikel over afnemend vertrouwen in het bestuur. Meer openheid wordt gevraagd. Doe dat dan ook!

Stilte bij de ouderenbonden

Borne telt drie actieve ouderenbonden, de ABOB, KBO en de PCOB. Naast het verzorgen van een...
23-10-2020

Bewoners Dijkhuis verrast met bitterkoekjes

Onder het motto ‘Wij zijn u niet vergeten’ kregen de 230 bewoners en cliënten...
22-10-2020

Veel tegenwind op participatieavond windmolens

Dinsdagavond stond de derde bijeenkomst op de agenda in het participatietraject om te komen tot...
21-10-2020

Diefstal uit auto aan Vossenbeek

Op maandag 19 oktober rond 04.00 uur vond er een diefstal plaats uit een auto. De auto stond...
20-10-2020

EHBO staat even niet paraat

Zij waren er op 12 en 20 september tijdens de Open Monumentendag en de Twickelloop. De dames en...
19-10-2020

Meer gezinnen in de problemen

Half maart begon de alternatieve voedselbank met voedselpakketten voor 15 gezinnen in nood....
16-10-2020