Twence mag mestverwerker bouwen
UITSPRAAK RAAD VAN STATE MAAKT EINDE AAN LANGE JURIDISCHE STRIJD

Twence mag mestverwerker bouwen

De bouw van de mestverwaardingsinstallatie op het terrein Elhorst-Vloedbelt bij Zenderen door Twence kan doorgaan. De Raad van State heeft dat bepaald. De gemeente Borne en drie stichtingen en een aantal inwoners hadden bezwaren ingediend tegen de bouw. Veel bezwaren werden ongegrond verklaard, een deel sneed wel hout en vroeg om een nadere onderbouwing van de Provincie. Dat overtuigde kennelijk de Raad van State, die tot de eindconclusie kwam dat de installatie voor de verwerking van maximaal 250.000 ton varkensmest in Zenderen gebouwd mag worden. Daarmee komt een einde aan een heel lang proces, dat begon in 2014 met het voornemen om op de vuilstortlocatie mest te gaan ‘verwaarden’ tot bruikbare grondstoffen en op die manier een oplossing te bieden voor het mestoverschot in de regio.

 

Diverse bezwaren en procedures volgden, omwonenden en gemeente Borne stribbelden tegen. De Provincie zette vervolgens Borne buitenspel door tot een provinciaal inpassingsplan te besluiten en de mestverwerker alsnog mogelijk te maken. De uitspraak van de Raad van State is het eindpunt van de lange juridische strijd, waarin ook de Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt van Ed Mossel zich nadrukkelijk liet gelden.

 

'Teleurgesteld'

Mossel is uiteraard teleurgesteld. “We hadden wat anders gehoopt en ook wel een beetje gedacht, gezien de maar liefst vijf uur durende zitting en het uitstel van de uitspraak.” Mossel moet de uitspraak, van enkele pagina’s lang, nog even volledig op zich in laten werken. “Het vreemde is dat de Raad van State het inpassingsplan en het besluit om de omgevingsvergunning af te geven heeft vernietigd, maar de rechtsgevolgen daarvan wel in stand laat.” Het is misschien wel exemplarisch voor hoe ingewikkeld het dossier is. “Maar de eindconclusie is duidelijk. We moeten ons maar zien te vinden in het feit dat de mestverwerker er komt.”

 

'Super blij'

Bij Twence vooral opluchting. Woordvoerder Ilse Jansink: “We zijn super blij! Het betekent dat we nu eindelijk ook daadwerkelijk kunnen gaan bouwen.” De bedoeling is dat begin volgend jaar daar al een aanvang mee wordt gemaakt. “Het gaat in de hoogste versnelling. Om de SDE-subsidie te behouden moeten we mei 2022 operationeel zijn. We gaan ervan uit dat dit gaat lukken.” (AJ)

 

Voor een voorgeschiedenis zie ons eerdere dossier Elhorst-Vloedbelt

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 08 nov 2020
Dit dossier ligt er al zo lang, dat verzuimd is om de kansen te benutten en op grote schaal tunnelvisie ontstond. Hoe simpel was het geweest om de Vloedbeltweg tussen Borne en Albergen (de oude 5B variant) vanaf het begin tot verkeersader te maken die ook als ontsluiting van de mestvergister zou dienen. Beide zouden dan al heel lang in gebruik zijn.
Jan Kruidenier — 07 nov 2020
Compliment voor en dank aan Ed Mossel, voor de wijze waarop hij de belangen van de bewoners op dit onderwerp al jarenlang verdedigt. Jammer dat de Raad van State nu zo'n vreemde uitspraak heeft gedaan. Het is inderdaad heel vreemd dat de klachten tegen het inpassingsplan en tegen de omgevingsvergunning gegrond zijn verklaard, maar dat Twence toch gewoon mag gaan bouwen. Er zal ongetwijfeld een maasje in de wet zijn waardoor dit mogelijk is, maar mijn rechtvaardigheidsgevoel wordt hier echt niet mee bevredigd. Moet de hele gang van zaken niet eens goed worden geëvalueerd? Het valt mij op dat ik ook nog geen reacties heb gezien van Gemeente Borne en van Dorpsraad Zenderen, toch beide vertegenwoordigd geweest in de procedure bij de RvS. Voor zover ik de uitspraak begrijp heeft Twence nu zelfs niet meer de verplichting om de vele tankwagens met mest buiten Zenderen te houden !! Wie pakt dit op? Iets voor de BOP?
Pau Cohn — 29 okt 2020
@Mieke Visser: alleen boeren delen in opbrengsten? Bij buurman Schulte-Siering deelt DE HELE MAATSCHAPPIJ mee: duurzame verwarming van zwembad, tennishal, Kurort, een bungalowpark. Vele miljoenen kWh duurzame elektriciteit zonder luchtvervuiling door schaars fossiel aardgas en stinkend smerige kolen zoals Nederland stookt. (naast enthousiast bijstoken van onze laatste bomen) https://www.3-n.info/media/4_Downloads/pdf_WssnSrvc_Wrtstffgwnng18_Schulte-Siering.pdf
Wij WILLEN geen voordelen zien, zoals als halvering van km mest transport omdat 80% restproduct water VIA HET RIOOL, DUS NIET OVER DE WEG naar de RWZI in Almelo gaat en hergebruikt wordt.
Overigens zijn ze in de Achterhoek al jaren net zo goed bezig www.groenemineralencentrale.nl/nl/groot-zevert-vergisting
Mieke Visser — 29 okt 2020
Onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) is het bevorderen van het aandeel lokaal eigendom, bijvoorbeeld door het vormen van een coöperatie. Dat kan ook gelden voor de mestverwerker. Twence, Cogas en boeren samen in één coöperatie. Zodat boeren niet alleen maar betalen voor de grondstoffen die zij afleveren, maar kunnen delen in de subsidie en opbrengsten.

Brand in schuur aan Hertmerweg

Rond 21.10 uur vrijdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een bijgebouw aan de...
19-07-2024

Gedwongen vliegles in Hertme

De twee jonge ooievaars in het nest in het retentiegebied in Hertme hadden van pa en moe al af...
15-07-2024

Oudere dame overvallen in woning

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 juli is een oudere dame overvallen in haar woning...
11-07-2024

Nieuwe naam voor Fysiotherapie ’t Dijkhuis

Fysiotherapiepraktijk Gezondheidscentrum ’t Dijkhuis gaat voortaan verder onder de naam...
01-07-2024

Containerbrand aan de Cuba

De brandweer werd maandagmiddag opgeroepen voor een melding aan de Cuba. Ter plekke bleek brand...
24-06-2024

De drijfveer van Sander Borst

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van het praatprogramma op BorneBoeit....
23-06-2024