Dossier Elhorst-Vloedbelt

 

Op 7 juli 2014 worden de gemeente Borne en de Dorpsraad Zenderen geïnformeerd over de vergevorderde plannen van afvalverwerker Twence om op de vuilstortlocatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen een mestverwerkingsinstallatie te realiseren. Het mestoverschot in de agrarische sector is de aanleiding voor het voornemen om uiteindelijk 250.000 ton mest per jaar om te kunnen zetten in bruikbare stoffen als fosfaat en stikstof/kalium. Bij het vergistingsproces komt daarnaast biogas vrij.

 

Voor- en tegenstanders

Het voornemen valt bij diverse partijen niet in goede aarde. In Zenderen pakt Ed Mossel de strijdbijl weer op nadat hij ook bij de realisering van de vuilstortlocatie, zoals die uiteindelijk in 1994 ontstond, de juridische strijd tot het uiterste voerde. Er komen ook kritische vragen uit de politiek, zoals van het CDA. De Partij voor de Dieren mengt zich in de discussie en protesteert bij het hek van de Elhorst-Vloedbelt. Maar er zijn ook voorstanders, met name uit de agrarische sector. Zij hebben dringend behoefte aan een afzetmogelijkheid voor hun overtollige mest. Buren vrezen echter overlast van geur, geluid en verkeer. Twence informeert regelmatig de inwoners van Zenderen en probeert op alle vragen antwoord te geven.

 

Procedure

De bezwaren blijven en in het gemeentehuis wordt gediscussieerd over de mogelijkheden juridische procedures te starten tegen het voornemen van de Provincie, als bevoegd gezag, om de plannen mogelijk te maken. Begin maart 2016 besluit de Provincie de omgevingsvergunning te verlenen en de beschikking ter inzage te leggen, ondanks het ontbreken van het advies van de gemeente Borne. De gemeenteraad wil een zienswijze tegen het verlenen van de vergunning indienen en even later besluit eveneens het college van B & W daartoe. Ook de Dorpsraad Zenderen en de Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt maken formeel bezwaar.

 

Uitspraak rechter

Het leidt allemaal niet tot andere gedachten in Zwolle en de omgevingsvergunning wordt eind april afgegeven. De standpunten in de gemeenteraad worden harder, ondanks geruststellingen van Twence en juridische stappen worden aangekondigd. De rechter veegt echter in februari 2017 alle bezwaren van de tegenstanders van tafel. De verwachting is dat gemeente, de Stichting Behoud Elhorst-Vloedbelt en de Dorpsraad in hoger beroep zullen gaan.

 

Maar de meningen in Zenderen blijven verdeeld, ook binnen de Dorpsraad. In een poging de tegenstanders op andere gedachten te brengen organiseren de voorstanders van een mestverwerker een excursie naar een soortgelijke installatie in Hardenberg.

 

Hoger beroep

Eind juli 2017 dient het hoger beroep, waarbij de Provincie en Twence opnieuw tegenover gemeente en de partijen in Zenderen staan. Verrassend besluit de Raad van State dat een mestverwerker op de Elhorst-Vloedbelt niet mag, omdat het niet in het bestemmingsplan past en vernietigt daarmee de eerder door de rechter gedane uitspraak.

 

Provinciaal inpassingsplan

Twence besluit toch te blijven inzetten op die locatie in Zenderen en vindt de Provincie aan haar zijde. Een zogenaamd ‘provinciaals inpassingsplan’ moet de gemeente buiten spel zetten en een mestverwerkingsinstallatie alsnog mogelijk maken in Zenderen. De gemeente Borne reageert verrast en geërgerd.

 

Ondertussen beginnen de verkeersproblemen in Zenderen, mede vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen en de geplande aanleg van de Verbindingsweg, een grote rol te spelen in de gemeenschap. In die problematiek is ook de Provincie een belangrijke partij. Een rondweg om het kerkdorp kan tenslotte alleen maar als de Provincie daaraan meewerkt. ‘Als die mestverwerker er toch komt, laten we er dan ook maar wat uitslepen’, zijn gedachten die de kop opsteken.

 

De Provincie zet vaart achter het inpassingsplan. De gemeente vindt dat de mestverwerker niet los gezien kan worden van de verkeersproblematiek in Zenderen en de mogelijke doorontwikkeling van de Elhorst-Vloedbelt als energiepark met bijvoorbeeld zonnepanelen en/of windmolens. 'Niet alleen de lasten, maar ook de lusten', is het credo.

 

Vanaf 19 juli ligt het inpassingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage. Het streven van Twence en de Provincie is om voor het einde van het jaar een definitieve knoop door te kunnen hakken. (AJ)

 

Discussieforum

Onderaan deze pagina is via het discussieforum de mogelijkheid uw mening kenbaar te maken of te reageren op berichten van anderen. Via de pagina 'Discussieforum' in het menu kunt u een nieuwe reactie plaatsen. Op deze pagina vindt u onderaan de meeste recente berichten. Op de pagina 'Discussieforum' zijn ook alle eerdere berichten en reacties te lezen.

 

De redactie behoudt zich het recht voor om onbehoorlijke of niet ter zake doende reacties te verwijderen.

 


Discussie

de Volkskrant 25-05-2019 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mestfabrieken-zijn-omgeven-met-fraude-en-verzet-waarom-wil-de-overheid-ze-dan-zo-graag-openen~b157902d/ Lees meer

25 mei 2019 om 13:05 | reacties (0)

Waterschap Vechtstromen geeft vandaag de aftrap voor een uitbreiding van de Energiefabriek bij de waterzuiveringsinstallatie aan de Wegtersweg. Daar wordt eind dit jaar uit het regionale rioolwaterslib gas gewonnen. De Gemeente Borne krijgt zo 2 gasfabriekjes. Nu nog een paar windmolens en we hebben dan... Lees meer

15 feb 2019 om 18:22 | reacties (0)

Omdat tot nu toe -vrijwel- uitsluitend de als negatief ervaren aspecten van mestvergisten zijn belicht hierbij een totaal andere visie uit ons buurland waar energie uit duurzame bron al 25 jaar hogere prioriteit krijgt dan in laagste-prijs-Nederland: FlexFuture! Biogas sorgt für stabile Netze ... Lees meer

08 aug 2018 om 13:01 | reacties (3)