Leefbaarheid

 

Het Lokaal Fonds Borne ondersteunt projecten die de leefbaarheid van Borne versterken en verbeteren. Maar wat houdt dat begrip leefbaarheid in voor het Lokaal Fonds Borne?


Het gaat om de omgeving, vooral om de sociale omgeving (mensen) maar zeker ook om de fysieke leefomgeving (levend: groen, dieren en planten; maar ook straatmeubilair). Dus om de straat, de buurt, de wijk of de gemeente. Daarbij gaat het niet om het individuele, maar om het collectieve. We streven naar het tot stand brengen van ontmoetingen die leiden tot verbinding.

 

Wat draagt het bij?
Bij de beoordeling van projecten gaat het erom wat het project bijdraagt aan de ontmoeting (sociaal) en de verbetering (fysiek) van de leefomgeving. Een project zou ten goede moeten komen aan de samenleving (in een zo groot mogelijk verband; het collectieve verband). Wanneer we financiële ondersteuning bieden, is dat niet gericht op structurele financiering, maar op financiering van een concreet project of om de opstart van een project mogelijk te maken.


Wanneer een plan niet aan onze invulling van leefbaarheid voldoet, vertellen we de aanvrager waar mogelijk of er andere financieringsmogelijkheden zijn en/of hoe het project zodanig kan worden ingevuld, dat er wél uitstraling is naar de omgeving. Dat kan betekenen dat we organisaties oproepen buiten hun comfortzone te treden. ‘Kaal’ doorverwijzen mag. Het kan zijn dat de praktische verschillen te groot zijn, dat het project te duur is of dat onduidelijk is of het doel reëel is.


Laagdrempelig

Bij projecten op het gebied van cultuur hebben we oog voor het op creatieve wijze omgaan met elkaar. Immers, cultuur stimuleert een creatieve manier van communicatie tussen mensen. We willen laagdrempelige mogelijkheden creëren die leiden tot verrassende ontmoetingen én inspireren tot allerlei vormen van samenwerking, die zich zelfs niet tot het culturele hoeven te beperken. Daarbij speelt nog de vraag of we ondersteuning bieden aan een bestaande organisatie. Daarbij is een kritische houding van belang, maar we sluiten het niet uit. Van belang is dat organisaties hun grenzen verleggen door verbindingen te leggen met de omgeving buiten de eigen organisatie.

 

Bijvoorbeeld: bij ondersteuning van een initiatief op een school is het van belang dat de school laat zien verbindingen aan te gaan met bewoners en de buurt buiten de school en/of dat de school samenwerkt met organisaties buiten de school (denk bijvoorbeeld aan een school die iets organiseert voor de buurt waarin de school staat, of een voetbalclub die een toernooi organiseert met vluchtelingen). We gaan het gesprek daarover aan, vragen om een onderbouwing en vragen daarop door. Ons instrument daarvoor is het beoordelingsformulier.