Vergunning voor horeca en golfshop bij golfbaan Weleveld
KRUIMELREGELING BIEDT MEER MOGELIJKHEDEN DAN BESTEMMINGSPLAN

Vergunning voor horeca en golfshop bij golfbaan Weleveld

Het is jaren een punt van discussie geweest; horeca bij golfbaan Weleveld. Volgens het bestemmingsplan was alleen horeca, ondergeschikt aan de golfactiviteiten toegestaan. Stichting Weleveld Golf was echter van mening dat volgens de verkoopvoorwaarden zelfstandige horeca was toegestaan. De gemeenteraad besloot niet over te gaan tot een bestemmingsplanwijziging, maar de discussie duurde achter de schermen voort. Het college van B&W besloot vandaag tot een zogenaamde ‘kruimelregeling’, waarbij de horeca bij de golfbaan meer mogelijkheden wordt geboden dan strikgenomen in het huidige bestemmingsplan staat aangegeven.

 

Naast golfers mogen dan ook passanten een versnapering nuttigen. Daarnaast komt er een kleine golfshop waar golfgerelateerde artikelen kunnen worden aangeschaft.
“Het is een mooie aanvulling in het prachtige buitengebied van de Groene Poort”, zegt wethouder Arno Spekschoor. Toch zijn er wel duidelijke afspraken. “En dat betekent ook dat we die kunnen handhaven.”

 

De tijdelijke omgevingsvergunning die het mogelijk maakt dat ook wandelaars en fietsers even ‘uit kunnen blazen’ bij het golfpark, wordt in eerste instantie verleend voor een periode van maximaal 5 jaar. “Zo kunnen we ook goed evalueren of het echt past bij Borne.” Daarna kan het gebruik nogmaals voor een periode van 5 jaar vergund worden.

 

Wel voorwaarden

Het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning betekent overigens niet dat alles nu zomaar kan en mag. Er zijn voorwaarden aan de grootte van het restaurant, het terras en de golfshop. Ook heeft de toegestane zelfstandige horeca-activiteit betrekking op de exploitatie van een restaurant/bistro en blijven horeca-activiteiten in een zwaardere categorie (zoals zalenverhuur, café, dancing etc.) in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan. “Een hapje eten kan, feesten en partijen houden niet.”

 

Aanpassen bestemmingsplan

De zogenaamde ‘kruimelregeling’ die nu wordt toegepast, kan dienen als termijn om de tijd tot een nieuw bestemmingsplan te overbruggen. Hoewel er nu voor een maximale periode van 10 jaar kan worden verleend, is het wel mogelijk om binnen het verstrijken van die maximale termijn het bestemmingsplan voor de Bekkingvelderweg 8 te Zenderen te herzien om zo de horecamogelijkheden permanent toe te staan. Het college heeft de voorkeur voor een definitieve invulling en verwacht nog deze raadsperiode de definitieve bestemmingsplanwijziging in gang te zetten.

 

Authentiek Twents landschap

De verruiming past zowel binnen de kaders van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel als in de toekomstvisie van de gemeente Borne. Wethouder Spekschoor: “Het draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van het authentieke Twentse landschap, versterkt de Bornse economie en verbindt recreatieve en landschappelijke functies.”

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 06 mei 2021
@hesje: Een kruimelregeling is altijd om tijdelijk iets te regelen. Zo zou ik onder een kruimelregeling mijn vurig gewenste resort met extreem veel voorzieningen (restaurant, rookkamer, rookvrije eethoekjes, kaartkamers, huisbar etc. voor en door zelfstandig wonenden, (vaak alleengaanden hebben kunnen maken). Je moet dan wel in je investeringsplan, er van uit gaan dat het over 10 jaar tegen de vlakte moet. Die zekerheid blijft voor het Weleveld en dat is niet prettig voor een ondernemer. Wat hier mogelijk lijkt is dat de haaks op elkaar staande teksten van het veilinghuis en het vigerende bestemmingsplan, naar elkaar moeten groeien. ook qua koopsomvergoeding aan de burgers alvorens de kruimelregeling kan veranderen naar een nieuwe bestemming? De aanvullende koopsom zal het verschil kunnen maken?
Lichtgeel hesje — 06 mei 2021
Formeel stelt de Raad het Bestemmingsplan. Deze besluitvorming ligt dus niet bij het College van B&W. Met het nu ingenomen standpunt lijkt het College voor te sorteren op een positief besluit op de wijziging Bestemmingsplan door deze Raad. Dit is vreemd, gezien alle discussie binnen diezelfde Raad over het niet gaan aanpassen van het huidige Bestemmingsplan. Als een voorstel wijziging Bestemmingsplan horeca golfclub door dit College nu ineens wel zou worden goedgekeurd door deze Raad, (voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022), zijn hier op z'n minst dan ook grote vraagtekens bij te zetten en lijken andere belangen een rol te spelen dan het gelijkheidsbeginsel.....
Fons Lohuis — 05 mei 2021
Het blijft een zeer merkwaardige gang van zaken rondom de horeca op Weleveld Golf. De gemeenteraad heeft tot op heden tot 2 keer toe ( 2014 en 2019) expliciet uitgesproken dat de horeca van ondergeschikte betekenis hoort te zijn aan de golfactiviteiten. Daarna veel gedoe en geharrewar rondom een mistig convenant dat op 1 juli 2020 afliep. En nu - bijna een jaar later - via een tijdelijke regeling blijkbaar toch weer meer toestaan dan in het bestemmingsplan is geregeld. Gelukkig komt er nu wel een normale wijziging van het bestemmingsplan waar de raad zich opnieuw over kan uitspreken. Overigens, de Twentse golfbaan op Twickel en golfbaan het Sybrook hebben dezelfde regeling als nu op het Weleveld geldt: de horeca is ondergeschikt aan de golfactiviteiten. Waarom hier nu wel wijzigen? Echte motivering ontbreekt!
Ron Hartman — 05 mei 2021
Er moet in het ambtelijke bestuursorgaan nog (veel) meer gebeuren om dit soort ondermaans gedrag te voorkomen, waarin het veilingbedrijf (namens de opdrachtgever?) wat anders zegt dan het bestemmingsplan. De kruimelregeling betekent ook dat over max 10 jaar, een juiste taxatie en gewijzigd bestemmingsplan op kosten van belanghebbende MOET komen.
Bornenaar — 05 mei 2021
@Ron Hartman
"Geef elkaar de ruimte en de leges van de vergunning leveren in elk geval nog een paar kruimels op."

En een enorm precedent. Want reken er op dat er meer uitbaters in het buitengebied zijn die wel een horecavergunning willen. Op grond waarvan ga je die nu weigeren?
Ollie — 05 mei 2021
Die kruimels hadden de vorige uitbaters ook gegund kunnen worden Als je in Borne een bepaalde NAAMST
Ron Hartman — 05 mei 2021
Het was een hele nare tijd vanaf idee tot faillissement die golfbaan. Vergeten lijkt inmiddels dat de Bornse Burgers ook voor tonnen het schip ingingen door een garantstelling die niet even fris tot stand kwam en tlv de reserves (onze spaarpotten) werd afgeboekt. Oons kent oons, maar het was kwalijk vanaf het begin die gofbaan voor de luxepaarden en bobo's van Borne. Het lijkt nu opgelost. Nooit zou dat tot ieders tevredenheid zijn gegaan, maar laten we eerlijk zijn; er staat nu ook een mooi ijsloket aan een even mooi terras midden in Zenderen en het gaat elkaar vast aanvullen. Geef elkaar de ruimte en de leges van de vergunning leveren in elk geval nog een paar kruimels op.
Bornenaar — 05 mei 2021
Interessant om dan een stukje geschiedenis nog eens na te lezen: http://bornsecourant.nl/?p=10965

Kort gezegd; met voldoende politieke vriendjes en dreigen met rechtszaken is blijkbaar alles mogelijk. Dat er achteraf een klinkende verklaring wordt gegeven over het waarom is dan ook logisch. Hoe moet je anders je eigen falen goedpraten?
Lichtgeel hesje — 05 mei 2021
Dat er een besluit is genomen (of geforceerd onder druk van een mogelijke rechtszaak?), het zij zo. Ik vind alleen de motivatie van dit College (en de Raad?) “het draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van het authentieke Twentse landschap, versterkt de Bornse economie en verbindt recreatieve en landschappelijke functies” behoorlijk politiek "gezwets", mede gezien de onderliggende discussies die hierover zijn gevoerd......p.s. en nu ook nog even vanuit het gelijkheidsbeginsel de kruimelregeling ook toepassen op de visboer (of heeft deze niet gedreigd met een rechtszaak??)
Mark — 04 mei 2021
Als ik heb gegolfd, heb ik vaak honger als een paard en dorst als een kameel. Dan heb ik niet genoeg aan een hapje, Arno!
T Huiskes — 04 mei 2021
Tja .... de kruimeltjes vis zijn niet meer te verkrijgen bij de viskraam in Zenderen dus nu toch een vergunning (niet voor feesten en partijen)! Tja de horeca in Z’ren is niet qua omvang te vergelijken met die in Amsterdam: dus, dit moet kunnen nietwaar? Had wethouder misschien ook al eerder kunnen besluiten deze vergunning te verlenen, of niet? (hij leest vast niet Borneboeit) ...
Paul — 04 mei 2021
'n besluit waar geen kruimeltje vis bij zit

Borne Werkt maakt doorstart

In 2016 ging in Borne het project Borne Werkt van start. Een initiatief vanuit de...
18-07-2024

BTKzorg wordt Twentse Huishoudelijke Hulp

De overname van BiOns door Thuisgenoten/BTKzorg is afgerond en formeel goedgekeurd door de...
15-07-2024

Onderzoek over positieve gezondheid in Borne

ADVERTORIAL. Gemeente Borne wil graag weten hoe verbonden jij je voelt met Borne en samenleving...
11-07-2024

Aan de slag met het gemeentehuis

Het gemeentehuis aan het Rheineplein wordt door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie...
11-07-2024

Standbeeld voor Wout Weghorst?

“Moeten we dan een standbeeld plaatsen voor Wout Weghorst? Afhankelijk van het resultaat...
09-07-2024

Dilemma’s voorzien in opvang vluchtelingen

Op dit moment is het beleid van Borne om zich in te zetten voor de opvang van de grote groep...
28-06-2024