Vernieuwend participatietraject Wensink-Zuid
GEMEENTE, RAAD EN INWONERS GELIJKWAARDIG IN VERDUURZAMINGSPLANNEN

Vernieuwend participatietraject Wensink-Zuid

Een onderdeel van de energievisie van Borne is het plan in hoofdlijnen om wijken aardgasvrij te maken. Wensink-Zuid zou als een van de eerste wijken aan de beurt zijn. En als meest kansrijk voor deze wijk wordt een warmtenet gezien, gevoed met restwarmte van Twence. Onderzocht wordt momenteel of zo’n warmtenet haalbaar, betaalbaar en duurzaam is.

 

Bezwaren tegen warmtenet

Maar met name op dat laatste punt zijn op voorhand bezwaren gekomen uit de wijk. Siny Boer, voorzitter van het Wijkcomité Wensink-Zuid: “CO2-uitstoot uit verbranding van hout en van een deel van het restafval hoeft men niet mee te tellen. Boekhoudkundig is het warmtenet CO2-neutraal, maar in werkelijkheid is er een dubbele hoeveelheid CO2-uitstoot.”

 

En dat staat haaks op het ‘hogere doel’ om in 2050 CO2-neutraal te zijn. “En als dat warmtenet er eenmaal ligt, dan kom je er ook maar niet zomaar vanaf.”
 

‘Van de andere kant beginnen’

Grote twijfels bij dat warmtenet dus, maar wat is het alternatief? “Als je tegen het één bent, dan moet je wel zeggen wat je dan wél wilt”, vindt ook het Wijkcomité. Zoveel mogelijk energie besparen lijkt makkelijker te realiseren, omdat huizenbezitters daar ook meteen de revenuen van plukken.

 

“Maar kun je daarmee voldoende resultaat boeken? Dat wisten we niet. Het boek ‘Tussen kolen en Parijs’ van Urgenda, dat onlangs is verschenen, gaf ons de bevestiging dat er heel veel mogelijk is om op die manier de doelstelling in 2050 te bereiken.” Een stap terug in het proces? “Nee, ik zie het meer als een stap vooruit, maar dan aan de andere kant beginnen.”
 

Vernieuwend proces

Dan moet je echter wel een hele wijk in beweging krijgen en dat is een hele lastige opgave. Met behulp van een extern procesbegeleider, Studio Vers Bestuur, probeert men nu op een vernieuwende wijze samen aan de slag te gaan. Vorige week donderdag was de aftrap van het proces, waarbij gemeente, gemeenteraad en wijkbewoners samen aan tafel zaten, als ‘gelijkwaardige spelers’ op een ‘blanco speelveld’. En dat moet wezenlijk iets anders zijn dan inwoners ‘betrekken’ en ‘meenemen’ in plannen van de gemeente. Alle partijen schaarden zich achter deze filosofie en willen het leerproces aangaan. Hoe precies, dat wordt de komende tijd verder uitgewerkt.
 

“We willen dat experiment wel beginnen”, zegt Siny Boer. “We hopen dat het warmtenet uiteindelijk niet nodig zal zijn. En misschien kopen we ook wel tijd. Er is immers zoveel in beweging op dit gebied. De technische ontwikkelingen gaan snel.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Jan Morsink — 16 nov 2021
Met dank. Inderdaad. Monopoliepositie en daarnaast zeker geen vermindering van CO2 uitstoot. En dat was al vermeld.
Dus ?warmtenet? in Wensink-Zuid (of waar ook in Borne in ?oude wijken?) géén optie.
Lichtgeel hesje — 16 nov 2021
Ik denk er als volgt over: hoe valt het te rijmen dat er voor de wijk wensink-zuid (en overige wijken?) wordt gesproken over een (geldslurpend) warmtenet via Twence, als er nog discussie moet plaatsvinden over het aandeelhouderschap van (o.m.) de gemeente Borne met datzelfde twence? Als wordt besloten het aandeelhouderschap te beëindigen, lijkt mij een warmtenet via Twence namelijk niet realiseerbaar. Je knipt het lijntje nu eenmaal volledig door en niet een beetje. Met aansluiting op een warmtenet leg je je als consument namelijk volledig vast in handen van een leverancier die een monopoliepositie inneemt, zowel qua levering als qua leveringsvoorwaarden, zonder dat je hier als consument enige invloed op hebt. Voorbeelden hiervan zijn er te over in de randstad, waar deelnemers aan een warmtenet financieel gewoon de boot in gaan. Keuzevrijheid is er namelijk niet meer qua leveringspartij, enkel verplichtingen tot het onverkort betalen van de rekening....
Jan Morsink — 16 nov 2021
Best @lichtgeel hesje: Hoe denkt u zelf daarover? Het komt mij voor dat u zich niet laat voorschrijven hoe dit artikel, deze gang van zaken ?moet? worden gelezen.
Ik zie met belangstelling uit naar uw reactie.
Lichtgeel hesje — 15 nov 2021
Hoe moet dit artikel over een warmtenet van Twence worden gelezen in het kader van de lopende discussie over het aandeelhouderschap van Borne met Twence, zie BB van 3/11/21???
Ron Hartman — 15 nov 2021
Met een warmtenet van 50 graden, zijn ook oude woningen goed te verwarmen als ze minimaal tot redelijk geisoleerd zijn. Van 2 kanten werkend zou kunnen, mits er een stookverbod op bomen komt. Van bomen zaag je planken en fik je niet af! Ook niet importeren met dieselvretende schepen en lege plekken in de regenwouden. Ja, ook stoppen met stoken van de pelletkachels en open haarden. Gewoon solidair zijn.... of zwijgen en verzuipen in de toekomst.
Paul Cohn — 15 nov 2021
Mocht je er niet uitkomen:
https://biodat.eu/pages/PropertyInfo.aspx?propertygroup=2
Category: Solid biofuels
Subcategory: Woody biomass
Subcategory: Forest and plantation wood
Subcategory: Landscape management woody biomass
Sample: Felling wood: 182
Kies in de bovenbalk: ‘Chemical Analysis’
Zie wat er uit brandend hout nog meer komt dan wat Twence zegt:
‘De warmte die wij leveren produceren we uit biomassa van afvalhout dat niet meer anders is in te zetten. Daarmee is de energie uit deze centrale volledig groen opgewekt’. http://jaarverslag.twence.nl/strategische-projecten/warmtelevering-grolsch/#:~:text=De%20warmte%20die%20wij%20leveren,van%20de%20leiding%20naar%20Grolsch
Ik zal proberen dat hele handboek chemie dat Twence verzwijgt op Facebook te zetten
Paul Cohn — 15 nov 2021
Je zit op het goede spoor, Siny: verbranding van ‘Landscape management woody biomass’ levert niet alleen warmte op, maar ook in korte tijd en in geconcentreerde vorm alle luchtverontreiniging die bomen in 10-tallen jaren uit de lucht opnamen, zie de analyse in TNO BIODAT database: https://biodat.eu/pages/PropertyInfo.aspx?propertygroup=2
beterweter — 15 nov 2021
Goed zo Siny!
Hout verbranden is altijd slecht voor het klimaat.

Borne Werkt maakt doorstart

In 2016 ging in Borne het project Borne Werkt van start. Een initiatief vanuit de...
18-07-2024

BTKzorg wordt Twentse Huishoudelijke Hulp

De overname van BiOns door Thuisgenoten/BTKzorg is afgerond en formeel goedgekeurd door de...
15-07-2024

Onderzoek over positieve gezondheid in Borne

ADVERTORIAL. Gemeente Borne wil graag weten hoe verbonden jij je voelt met Borne en samenleving...
11-07-2024

Aan de slag met het gemeentehuis

Het gemeentehuis aan het Rheineplein wordt door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie...
11-07-2024

Standbeeld voor Wout Weghorst?

“Moeten we dan een standbeeld plaatsen voor Wout Weghorst? Afhankelijk van het resultaat...
09-07-2024

Dilemma’s voorzien in opvang vluchtelingen

Op dit moment is het beleid van Borne om zich in te zetten voor de opvang van de grote groep...
28-06-2024