Vloedbeltverbinding richting climax
DIVERSE STANDPUNTEN AAN DE ORDE IN COMMISSIEVERGADERING

Vloedbeltverbinding richting climax

Een flinke hoeveelheid insprekers woensdagmiddag bij de Statencommissie Verkeer en Vervoer in Zwolle. Aan de orde de Vloedbeltverbinding en het voorgenomen besluit van de provincie om deze aan te leggen langs de A1/A35 en daarvoor een Provinciaal Inpassingsplan (Pip) in te zetten om de regie in Zwolle te houden.
 

Veel nieuwe standpunten kwamen er niet aan de orde. Borne en Zenderen zijn voorstander van het gekozen tracé en hopen op een snelle beslissing, Azelo, Bornerboek en Almelo zijn tegen, om diverse redenen. Op 15 december nemen Provinciale Staten een besluit over de weg en nu wordt van alles uit de kast gehaald om het gelijk te halen. Almelo dreigt zelfs met juridische stappen als Zwolle het plan doorzet.
 

Argumenten

Veelvuldig terugkomende argumenten van de tegenstanders zijn de berekening dat een weg langs het spoor een veel grotere reductie van verkeer door Zenderen oplevert en dat de kans op de gewenste aansluiting op de snelwegen bij knooppunt Azelo, een pluspunt bij het A1/A35 tracé, ‘zeer klein’ zou zijn. Daarnaast spelen emoties een rol en voelt Almelo zich niet serieus genomen in het proces en overvallen door het voornemen een Pip in te zetten.
 

De vragen van de statenleden draaiden eigenlijk vooral om deze drie punten. Is er wel draagvlak in Zenderen? Hoe zit dat met die beloofde aansluiting op de A1/A35 en hoe voorkom je bestuurlijke ruzie en juridische procedures?
 

Reactie gedeputeerde Boerman

Gedeputeerde Bert Boerman antwoordde dat er uitgebreid is gesproken met diverse partijen en dat er over het restverkeer in Zenderen nog nader gesproken zal worden met de gemeente Borne en de Dorpsraad Zenderen. Hij benadrukte nogmaals dat de Vloedbeltverbinding meerdere doelstellingen heeft. Eén ervan is oplossen van het verkeersprobleem in Zenderen, maar de weg is ook van regionaal en provinciaal belang. En dat heeft alles te maken met de toekomstplannen voor het ontvlechten van de A1/A35 tussen de knooppunten Azelo en Buren. Daarvoor is een ‘robuust onderliggend wegennetwerk’ van belang, waarvan de Vloedbeltverbinding deel uit zou gaan maken.
 

“Een tracé langs de A1/A35 is het minst negatieve voor het milieu. De variant langs het spoor (waar Bornerbroek en Almelo voor opteren) scoort veel slechter, met name op aspecten als milieu en natuur.” Over de verongelijktheid van Almelo had hij ook een mening. “We hebben geprobeerd overleg te voeren, maar al snel was duidelijk dat er geen ruimte was. Almelo wilde niet meewerken.” Een Pip zou daarom de aangewezen route zijn, ook omdat er een provinciale investering van 40 miljoen mee gemoeid is en de Provinciale Staten op die manier de regie houden.
 

Aansluiting op knooppunt Azelo

Over de toekomstige aansluiting bij knooppunt Azelo zei Boerman: “Het Rijk beschouwt de investering in de Vloedbeltverbinding als cofinanciering voor de toekomstige werkzaamheden tussen Azelo en Buren. Waarom zouden ze die afspraak maken als ze niet van plan zijn de aansluiting op knooppunt Azelo uit te voeren?”
 

Op 15 december gaat de discussie verder en zal er in Zwolle ook een besluit genomen worden. Of Provinciale Staten meegaan met het voorstel van Gedeputeerde Staten, eventueel geamendeerd om ook Almelo binnen boord te houden, is nog even afwachten.
 

Jan Pierik heeft er vertrouwen in

Burgemeester Jan Pierik, een van de insprekers tijdens de Statencommissie, zegt terugkijkend op de vergadering met vertrouwen het besluit tegemoet te zien. “De discussie leek zich erg te concentreren op de tracékeuze, terwijl de Vloedbeltverbinding toch ook onderdeel is van het totaalplaatje. Er zijn goede vragen gesteld en Almelo werd toch wel behoorlijk bevraagd over haar standpunt. Verrassend was te horen dat Almelo blijkbaar tot het uiterste wil gaan met juridische procedures. Maar het lijkt erop dat de beslissing 15 december voor Borne goed zal uitvallen.”
 

Almelo laat het ‘bezinken’

Wethouder Eugène van Mierlo van Almelo heeft een wat andere beleving bij het verloop van de Statencommissie. “Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. Wij hebben onze argumenten duidelijk gemaakt. Het was opvallend dat er veel vragen over de aansluiting bij Azelo gingen. Voor ons is maar zeer de vraag of die er ooit komt. Ook opvallend was dat Jan Pierik inzoomde op het aspect veiligheid. Het is natuurlijk goed dat daar aandacht voor is, maar dan snappen wij niet waarom hij toch 8.000 voertuigen per etmaal door Zenderen accepteert. Alles behalve veilig!” De wethouder, die de woordvoering even overnam van portefeuillehouder Maathuis, zegt nu even te gaan ‘recapituleren’. “We gaan het debat niet via de media voeren en willen het allemaal even laten bezinken. Onze boodschap was om nu niet overhaast te gaan ‘pippen’. Almelo is absoluut bereid om het gesprek aan te gaan, maar door zo te beslissen rest ons niets anders dan de strijd, ook juridisch, aangaan.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Hendrik — 11 dec 2021
Uit de omgeving bestaat veel emotionele beweegreden om het plan tegen te werken, het blijkt dat de gemeente Almelo zich daarvoor laat lenen met enige personen.
Jammer dat Almelo het aspect verkeersdrukte in en omgeving Zenderen met 8000 voertuigen per etmaal niet onmenselijk en onacceptabel vinden.. waarvoor strijden ze eigenlijk voor.. voor hun backyard?
Mileu technisch en financieel gezien is het tracé A1/A35 het meest voor de hand liggend, kan me niet indenken dat we zo tekeer moeten gaan met dit voor genomen oplossing. Het is de beste oplossing voor alle!
Hans — 07 dec 2021
Nee Jan. In het Westen lachen ze daar echt niet om. Iedereen snapt daar dat je met zoveel verkeer een compleet dorp ontwricht.
Jan — 04 dec 2021
Is het nu echt zo druk dat we zo veel geld moeten gaan investeren. In de randstad lachen ze om deze verkeersdrukte.
Herman — 02 dec 2021
Het is nog maar allerminst zeker dat de aansluiting op het knooppunt er ooit komt. Voor 2040 zeker niet volgens RWS. Er zal bij de vorige PIP van de mestvergister wel wat in de achterkamertjes afgesproken zijn. Daarom nu weer een PIP en de boel overrulen door de provincie. Lekker democratisch.
Ron Hartman — 02 dec 2021
Het A1 gerichte verkeer, zal dus eerder van de Vloedbeltverbinding afgeleid moeten worden. Je toont de noodzaak van een snelle aanleg van het klaverblad daarmee (mede) aan. Een snelle ontvlechting van het weefvak door toenemend verkeer via de 6 baans A1, laat al te lang wachten niet toe.
Paul Cohn — 02 dec 2021
Verzwegen wordt dat Twence op verzoeken uit en van de gemeente Borne bindende afspraken heeft gemaakt om vrachtwagens/j naar en van de binnenkort startende installatie voor mestverwaarding op Elhorst Vloedbeld NIET door Zenderen te laten gaan. Als die transporten via de nu geplande weg straks via Kluft gaan stijgt daar het op maximaal 45/46 dB berekende, nimmer door de gemeente gemeten geluidniveau op Letterveld fors: www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01/b_NL.IMRO.0147.BpZRhz003-ow01_tb1.pdf figuur 19.
Burgermetingen in samenwerking met het RIVM tonen daar al jaren een zéér veel hogere belasting met fijnstof, stikstofdioxide én geluid -tot 75 dB(A) in plaats van de voorgeschotelde 45/46 dB-.

Borne Werkt maakt doorstart

In 2016 ging in Borne het project Borne Werkt van start. Een initiatief vanuit de...
18-07-2024

BTKzorg wordt Twentse Huishoudelijke Hulp

De overname van BiOns door Thuisgenoten/BTKzorg is afgerond en formeel goedgekeurd door de...
15-07-2024

Onderzoek over positieve gezondheid in Borne

ADVERTORIAL. Gemeente Borne wil graag weten hoe verbonden jij je voelt met Borne en samenleving...
11-07-2024

Aan de slag met het gemeentehuis

Het gemeentehuis aan het Rheineplein wordt door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie...
11-07-2024

Standbeeld voor Wout Weghorst?

“Moeten we dan een standbeeld plaatsen voor Wout Weghorst? Afhankelijk van het resultaat...
09-07-2024

Dilemma’s voorzien in opvang vluchtelingen

Op dit moment is het beleid van Borne om zich in te zetten voor de opvang van de grote groep...
28-06-2024