Hoe staat het met de coalitievorming?
COALITIEBESPREKINGEN MOETEN NOG BEGINNEN, RAADSAKKOORD IN DE MAAK

Hoe staat het met de coalitievorming?

De verkiezingen zijn inmiddels bijna twee maanden geleden, maar vanuit het gemeentehuis blijft het stil. Er zijn wel allerlei overleggen om in eerste instantie tot een raadsakkoord te komen, maar – in tegenstelling tot vier jaar geleden – vinden die vooralsnog achter gesloten deuren plaats. Naar aanleiding van het verzoek van BorneBoeit om meer openheid en transparantie volgt er vandaag een ‘persbericht’, waaruit blijkt dat er een raadsakkoord verwacht wordt op 24 mei en dat coalitiebesprekingen nog moeten beginnen.
 

Het persbericht luidt letterlijk als volgt:
 

“Donderdagavond heeft een afvaardiging van alle fracties onder leiding van informateur Joop Wikkerink gewerkt aan een concept Borns akkoord. Uit de verkennende gesprekken met de fracties kwam de behoefte bovendrijven om met zo’n akkoord te werken. Een belangrijke dimensie in en rond het akkoord is ‘anders samenwerken’. Er is voor gekozen om de nodige tijd uit te trekken om dit ‘anders samenwerken’ vorm te geven onder leiding van de informateur. Op 24 mei zal het Borns Akkoord worden besproken in de raad.
 

De raad meer ‘in the lead’

Karin Scholten (GB90): “Het belangrijkste vind ik dat de raad met het akkoord op de kaart zet wat we écht zorgvuldig voorbereid en besproken willen hebben. En daarbij betrekken we natuurlijk ook de opgefriste toekomstvisie ‘MijnBorne2030’. Nu ‘overkomen’ visies en andere beleidsstukken ons vaak. En we hebben niet altijd goed zicht op belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente - zoals financiële tegenvallers. We willen meer zelf agenderen, meer inzicht krijgen, eerder meepraten over belangrijke onderwerpen en inwoners nauwer betrekken. Kortom, meer ‘in the lead’ zijn. Dat gaat beter als we ons daar samen hard voor maken.”
 

Wanneer komt er een nieuw college?

Volgende week voert Joop Wikkerink de eerste verkennende gesprekken met de fracties over collegevorming. Parallel werkt de raad aan een wethoudersprofiel. Ook dat hoort bij de nieuwe samenwerking. Karin Scholten: “Alle partijen zijn het erover eens dat het een Borns profiel moet worden dat wethouders oplevert die niet alleen verstand van zaken hebben, maar ook goed kunnen communiceren en samenwerken. Het proces onder leiding van Joop loopt tot nu toe zoals gepland en in goede sfeer tussen de fracties onderling. We gaan ervan uit dat er voor de zomer een nieuw college kan worden geïnstalleerd.”

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 14 mei 2022
Is het niet eindelijk waard om vak-wethouders te zoeken zonder partijgebondenheid en dan van meet aan, een dualistische werkwijze in te stellen? Zoals het hoort; B&W bestuurt en de Raad controleert of het bestuur ordentelijk opereert en binnen de door de Raad vastgestelde begroting en doelen? Ook keeihard corrigeren?

Overijsselse waardering voor Bornse vrijwilligers

Donderdagmorgen werden in het Sociaal Hus Dini Kokenberg, Martijn Weghorst en Bart Freriks...
01-12-2022

Druk op lokaal windbeleid

De provincie dreigt in te grijpen als gemeenten geen haast maken met de opwek van energie via...
30-11-2022

Keuzestress in Wensink-Zuid

Een spettertafel, waterwip, koekjesfabriek, zandtakel, evenwichtsparcours, vlot over het water,...
23-11-2022

College onder vuur over Ridderspoortje

De publieke tribune van de raadszaal puilde dinsdagavond uit met bezorgde omwonenden van locatie...
23-11-2022

Veel bezwaar tegen plan Ridderspoortje

Tegen het voornemen van de gemeente om de locatie van ’t Ridderspoortje aan de...
21-11-2022

Flink wat bomen erbij in Borne

Zaterdagmorgen was het een komen en gaan op Erve Knoef aan de Loodijk. Er lagen 156 flinke bomen...
19-11-2022