Hoe staat het met de coalitievorming?
COALITIEBESPREKINGEN MOETEN NOG BEGINNEN, RAADSAKKOORD IN DE MAAK

Hoe staat het met de coalitievorming?

De verkiezingen zijn inmiddels bijna twee maanden geleden, maar vanuit het gemeentehuis blijft het stil. Er zijn wel allerlei overleggen om in eerste instantie tot een raadsakkoord te komen, maar – in tegenstelling tot vier jaar geleden – vinden die vooralsnog achter gesloten deuren plaats. Naar aanleiding van het verzoek van BorneBoeit om meer openheid en transparantie volgt er vandaag een ‘persbericht’, waaruit blijkt dat er een raadsakkoord verwacht wordt op 24 mei en dat coalitiebesprekingen nog moeten beginnen.
 

Het persbericht luidt letterlijk als volgt:
 

“Donderdagavond heeft een afvaardiging van alle fracties onder leiding van informateur Joop Wikkerink gewerkt aan een concept Borns akkoord. Uit de verkennende gesprekken met de fracties kwam de behoefte bovendrijven om met zo’n akkoord te werken. Een belangrijke dimensie in en rond het akkoord is ‘anders samenwerken’. Er is voor gekozen om de nodige tijd uit te trekken om dit ‘anders samenwerken’ vorm te geven onder leiding van de informateur. Op 24 mei zal het Borns Akkoord worden besproken in de raad.
 

De raad meer ‘in the lead’

Karin Scholten (GB90): “Het belangrijkste vind ik dat de raad met het akkoord op de kaart zet wat we écht zorgvuldig voorbereid en besproken willen hebben. En daarbij betrekken we natuurlijk ook de opgefriste toekomstvisie ‘MijnBorne2030’. Nu ‘overkomen’ visies en andere beleidsstukken ons vaak. En we hebben niet altijd goed zicht op belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente - zoals financiële tegenvallers. We willen meer zelf agenderen, meer inzicht krijgen, eerder meepraten over belangrijke onderwerpen en inwoners nauwer betrekken. Kortom, meer ‘in the lead’ zijn. Dat gaat beter als we ons daar samen hard voor maken.”
 

Wanneer komt er een nieuw college?

Volgende week voert Joop Wikkerink de eerste verkennende gesprekken met de fracties over collegevorming. Parallel werkt de raad aan een wethoudersprofiel. Ook dat hoort bij de nieuwe samenwerking. Karin Scholten: “Alle partijen zijn het erover eens dat het een Borns profiel moet worden dat wethouders oplevert die niet alleen verstand van zaken hebben, maar ook goed kunnen communiceren en samenwerken. Het proces onder leiding van Joop loopt tot nu toe zoals gepland en in goede sfeer tussen de fracties onderling. We gaan ervan uit dat er voor de zomer een nieuw college kan worden geïnstalleerd.”

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Ron Hartman — 14 mei 2022
Is het niet eindelijk waard om vak-wethouders te zoeken zonder partijgebondenheid en dan van meet aan, een dualistische werkwijze in te stellen? Zoals het hoort; B&W bestuurt en de Raad controleert of het bestuur ordentelijk opereert en binnen de door de Raad vastgestelde begroting en doelen? Ook keeihard corrigeren?

Valse start formatieproces

Zoals eerder vandaag gemeld denkt informateur Joop Wikkerink dat een coalitie van GB90,...
24-05-2022

Informateur: GB90, GrLi/PvdA en VVD

Na een heleboel gesprekken en sessies met de raadsfracties komt informateur Joop Wikkerink tot...
24-05-2022

Herontwikkeling azc volgens planning door

Volgende week maandag moeten de vier initiatiefnemers, die wel iets zien in de herontwikkeling...
18-05-2022

Flexwonen op locatie Ridderspoortje...

Het plan om een aantal tijdelijke woningen te bouwen op de locatie van het Ridderspoortje aan de...
10-05-2022

Regeling Energietoeslag bekend

Vanaf maandag 9 mei kunnen Bornse huishoudens met een laag inkomen de eenmalige Energietoeslag...
06-05-2022

Het showrijden gaat erin als koek

Het was in 2018 dat de tweejaarlijkse autotoertocht voor cliënten van Aveleijn voor de...
30-04-2022