Borne start met was- en strijkservice
IN PLAATS VAN ONDERSTEUNING VIA THUISHULP

Borne start met was- en strijkservice

In navolging van meerdere Twentse gemeenten krijgt ook Borne een was- en strijkservice. Met deze algemene voorziening heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag 28 juni ingestemd. Op dit moment wordt ondersteuning bij wassen en strijken alleen geboden binnen de huishoudelijke ondersteuning (Wmo), waarbij een thuishulp het wasgoed verzorgt in de woning van de cliënt. De betreffende aanbieder wordt hiervoor betaald. Hiervan maken nu 345 cliënten gebruik . Het is echter goedkoper om de was- en strijkservice als algemene voorziening aan te bieden. Daarnaast kunnen inwoners met een uitkering Participatiewet worden ingezet ten behoeve van de was- en strijkservice.

 

Pilot

Vooralsnog wordt de algemene voorziening opgezet als pilot gedurende twee jaar door Hoi Services BV, een sociale onderneming met ervaring in diverse andere gemeenten. De was wordt wekelijks aan huis opgehaald en vervolgens na twee dagen weer schoon thuisgebracht.

 

Kosten

Cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning én was- en strijkservice, betalen een eigen bijdrage van € 5,- per waszak, gebaseerd op kosten voor wasmiddel, water, elektriciteit, afschrijving, etc. Dit is conform Nibud-richtlijnen en in lijn met tarieven in omliggende gemeenten. Overige inwoners kunnen gebruik maken van de service voor € 19,- per waszak.

 

Indicatie

Voor inwoners die reeds een indicatie voor de was-en strijkmodule uit de huishoudelijke ondersteuning hebben, wordt een herindiceringstraject opgezet. Zij worden hierover geïnformeerd. De verwachting is wel dat een klein deel van deze cliënten de huidige was- en strijkondersteuning zal blijven ontvangen, gezien bijzondere individuele omstandigheden.

 

Planning

Naar verwachting wordt over ongeveer vier maanden gestart met de was- en strijkservice, nadat de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Borne 2021 is aangepast. Dit omdat de was- en strijkservice een algemene voorziening wordt en omdat het nu nog niet mogelijk is een eigen bijdrage te vragen voor een algemene voorziening.

 

'Beheersmaatregel'

“Het is een behoorlijke verandering”, zegt wethouder Martin Velten, “maar het past in de Visie Sociaal Domein, waarin we hebben aangegeven zelfredzaamheid te bevorderen en meer gebruik te willen maken van het voorliggende veld met bijvoorbeeld algemene voorzieningen. Nu is het wel heel gemakkelijk en eigenlijk is het zo dat er straks een eigen bijdrage gevraagd wordt voor iets dat nu gratis is.”

 

De verwachting is dat de service een besparing oplevert van 50 procent. “Het is een beheersmaatregel, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. We willen ook in de toekomst hulp betaalbaar houden. De grote meerwaarde in deze service zit er wel in dat iedereen er gebruik van kan maken, ook mensen die nog geen hulp via de gemeente vragen, maar wel gebaat zijn bij deze was- en strijkservice.”

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Remmelt Veldman — 07 jul 2022
Volgens mij lijdt dit toto een stevige prijsverhoging van de mensen met een voorzieng WMO
Anneke — 01 jul 2022
Vraagje: is alleen strijkservice ook mogelijk ? Indien men was zelf doet.
Voor mensen met drukke banen of mantelzorg enz. Zou dat ook een optie zijn.
(En bijbeh. Prijs. )

Puzzelen met de Omgevingsvisie

Vorige week is de samenvatting gepresenteerd van de Bornse Dromen Dagen. Eigenlijk een opsomming...
29-09-2023

Borns Bijtje voor Roelof-Jan Naaktgeboren

Roelof-Jan Naaktgeboren ontving dinsdagavond een Borns Bijtje uit handen van burgemeester Jan...
26-09-2023

Mantelzorgers kunnen overstappen naar Wijkracht

De dienstverlening van het failliete SIZ Twente (Stichting Informele Zorg) is per 1 augustus...
26-09-2023

Koopovereenkomst de Veste getekend

Gemeente Borne en ontwikkelaars hebben maandag 25 september een koop- en realisatieovereenkomst...
25-09-2023

Borns Bijtje voor Herman Mulder

Oud-wethouder Herman Mulder ontving zondag uit handen van burgemeester Jan Pierik een Borns...
24-09-2023

Hommeles bij D66 Borne

Al enige tijd zijn er wrijvingen tussen raadslid Ernst Janssen, die met één zetel...
24-09-2023