Zenderen gaat dromen over toekomst
‘DE TIJD IS RIJP VOOR NIEUWE AMBITIES’, ALDUS DE DORPSRAAD

Zenderen gaat dromen over toekomst

In Het Sindron vond woensdagmiddag de eerste van drie bijeenkomsten plaats waarop de Zenderenaren werden meegenomen in ideeën en wensen over de toekomst van het kerkdorp. De bijeenkomsten zijn een initiatief van de Dorpsraad Zenderen en bedoeld om samen richting te geven aan de dorpsambitie. “De tijd is er rijp voor” aldus Martijn Wijnstra. “Met alle huidige en toekomstige ontwikkelingen, waaronder vooral de nieuwe Vloedbeltverbinding, is het nu zaak om samen een visie te ontwikkelen die recht doet aan de identiteit van ons mooie dorp.” Ruim 80 Zenderenaren gaven gehoor aan de uitnodiging.
 

Meedenken aanwakkeren

‘Hoe willen we de komende jaren wonen, hoe houden we Zenderen leefbaar, welke faciliteiten willen we behouden en creëren?’. Het waren de onderwerpen die de Dorpsraad op het bordje legde van ODIN Landschapsontwerpers uit Diepenheim. Namens dat bureau gaf Ramon Postma een voorzichtige presentatie over haar bevindingen. Voorzichtig omdat de suggesties vooral als richtinggevend zijn bedoeld en het meedenken bij de inwoners moet aanwakkeren om uiteindelijk tot een afgerond voorstel te kunnen komen.
 

Volgens Postma laat Zenderen zich in vier woorden samenvatten: dorps, gemoedelijk, pastoraal en landelijk. Het zijn de piketpaaltjes waarlangs de toekomstige plannen geleid zullen moeten worden. Bijvoorbeeld met veel meer ruimte voor groen in de Hoofdstraat. “Die kans hebben we”, aldus Postma, “als straks de nieuwe rondweg gereed is en een belangrijk deel van het doorgaande verkeer is verdwenen.” Deze herinrichting zou volgens hem kansen bieden voor nieuwe verbindingen. “Meer alledaagse levendigheid met onder meer horeca en winkels die dan bereid zijn zich er te vestigen.”
 

Duurzaam wonen

Maar ook ontstaan er kansen voor duurzaam wonen. Gebiedstransformatie, uit- en inbreiding en het creëren van nieuwe erven zijn er voorbeelden van. Wat bijvoorbeeld te doen met de sportvelden die nu midden in de dorpskern liggen? Verplaatsen naar de rand van het dorp en op die leegkomende plek woningbouw creëren? Daarnaast was er oog voor klimaat robuuste openbare ruimtes. Allemaal suggesties, ideeën, illustratief gemaakte kansen en mogelijkheden op de drie ‘proatplaten’ die de Zenderenaar aan het (mee)denken moet zetten.
 

De dorpsraad en ODIN hopen dat hun initiatief tot daadkracht leidt. Dat de inwoners hun reacties op het voorliggende vóór 9 november willen melden (dorpsraad@zenderen.com). “Met al die reacties gaan we dan op korte termijn aan de slag”, belooft Wijnstra. De bedoeling is dat er in december dan al een tweede avond wordt belegd waarop de aangepaste ideeën gepresenteerd kunnen worden. Daarna kan het geheel als een soort van bidbook naar de gemeente, in de hoop dat ook daar rekening gehouden zal worden met de wensen die er leven in het kerkdorp. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Paul Cohn — 03 nov 2022
op die leegkomende plek woningbouw creëren?
Maar daar is méér: een duurzame energiebron… www.expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+energiebronnen/aquathermie+nieuw/default.aspx

Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt

De Overijsselse Vrijwilligersprijs Borne 2023 werd zaterdagmorgen uitgereikt aan Fietsmaatjes...
25-11-2023

Flexwoningen: een moeizaam proces

Het is vallen en opstaan in het proces om tot tijdelijke huurwoningen te komen. De eerste keer...
23-11-2023

Internationale waarnemers volgen Bornse stemdag

Terwijl de verkiezingsdag in ons land halverwege is, stappen Jane Lake en Agho Oliver Bamenju...
22-11-2023

Besluit nieuwe ontwikkellocaties flexwonen...

De beraadslaging over de drie nieuwe onderzoeklocaties voor flexwoningen is door de gemeenteraad...
17-11-2023

‘Als het spaak loopt, dan krijgen we echt onrust’

Er zijn drie nieuwe onderzoeklocaties voor tijdelijke woningen aangewezen. Dat roept, net als de...
15-11-2023

Netjes binnen de lijntjes plakken

Op 22 november zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent dat de politieke partijen al...
14-11-2023