Borne ziet geen mogelijkheden voor azc
WEL BLIJVENDE GROTE INZET VOOR OEKRAÏNERS EN HUISVESTING STATUSHOUDERS

Borne ziet geen mogelijkheden voor azc

De gemeente Borne wil zich ook in 2023 en 2024 inzetten voor de grote groep Oekraïense vluchtelingen die zijn gehuisvest in Maria Mediatrix en De Zwanenhof. Dat zijn er momenteel 300, een relatief groot aantal in relatie tot de grootte van de gemeente. Als gevolg daarvan ziet het college geen kans om ook asielzoekers in Borne te gaan opvangen.

 

Geen azc

“Voortzetting van de opvang van dit grote aantal Oekraïners geeft een aanzienlijke belasting op de taakgebieden onderwijs, welzijn, werk en zorg. Het ontbreekt ons hierdoor aan capaciteit voor het realiseren van een opvang asielzoekers voor de komende twee jaar”, verklaart burgemeester Jan Pierik. “Deze boodschap zullen we inbrengen in de Twentse Regietafel.”

 

In dat gremium wordt de komende maanden bekeken hoe Twente invulling gaat geven aan de binnenkort verplichte lokale en regionale opgaven op gebied van asielopvang, statushouders en opvang Oekraïners. Volgens de voorlopige verdeelsleutel zou de gemeente Borne verantwoordelijk worden voor de opvang van iets meer dan 80 asielzoekers. In totaal staat Twente voor de uitdaging plek te vinden voor opvang van meer dan 1.400 extra asielzoekers. In het tweede kwartaal van dit jaar zal er duidelijkheid moeten komen over de invulling daarvan.

 

Op dit moment heeft Borne afspraken met Haaksbergen en Hof van Twente, waarbij Borne een deel van de Oekraïense vluchtelingen uit die gemeenten heeft overgenomen en de beide andere gemeenten een deel van de taakstelling opvang asielzoekers van Borne overnam. Pierik: “We maken het nu breder.”

 

Azelo

Voor de opvang van asielzoekers wordt al snel gekeken naar Azelo. Uit een eerdere inventarisatie bleek al eens dat er geen andere gebouwen mogelijk waren dan het Maria Mediatrix, dat al eerder dienst deed als azc. “Ik heb in alle openheid het vraagstuk bij de omwonenden neergelegd.” Die gesprekken werden in beslotenheid gevoerd, maar er mag met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanuit gegaan worden dat er in Azelo geen draagvlak is voor opnieuw een azc, zeker gezien de recente geschiedenis. “Zij gaven wel aan gevoelig te zijn voor de continuering van de opvang van Oekraïners. Dat gaat gewoon goed. Er zijn weinig issues en daarvoor bestaat er beslist een positieve grondhouding.”

 

Statushouders

Naast de opvang van ontheemden is er ook druk om meer statushouders te huisvesten, die nu moeilijk uitstromen uit azc’s en daar de dringend benodigde plekken bezet houden. Voor Borne is sprake van 60 van deze nieuwe Bornenaren in 2023. Daar wordt invulling aan gegeven door afspraken met Welbions en een deel van de beoogde flexwoningen voor deze groep beschikbaar te stellen. In Maria Mediatrix is capaciteit ingericht, waar statushouders tijdelijk even terecht kunnen zolang ze op huisvesting wachten. Momenteel gaat het om vier statushouders.

 

Het college vindt het ook belangrijk om voor de langere termijn de effecten van huisvesting van statushouders en onderdak bieden aan asielzoekers en ontheemden goed in kaart te brengen. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten voor gezondheid, onderwijs en welzijn? Het college gaat voor deze langere termijn vraagstukken een plan van aanpak maken.

 

De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde koers tijdens het Politiek Beraad van 14 februari en in de gemeenteraadsvergadering op 21 februari aanstaande. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
J. Bakker — 04 feb 2023
@ Henk: Waarom de bizar rijken dan niet aanspreken?
Meer dan 40.000 mensen wonen in NL dus op straat, maar waar zijn de andere 275.000 woningzoekenden? "60.000 tot 80.000 daarvan bewonen campings en vakantieparken, waar je formeel niet permanent mag wonen. Verder slapen economisch daklozen vaak bij vrienden op de bank of delen ze een huis met iemand, terwijl ze liever alleen wonen. En gescheiden mensen blijven soms noodgedwongen samenwonen." Bron RTL. Dan nog de mensen in bijvoorbeeld een Blijf van mijn lijf huis, opvanghuizen, in eigen auto slapenden, wonen in vochtige en beschimmelde woning, etc. Verhuizen? Ja graag.
Henk — 03 feb 2023
@Josephine

Laat Bornenaren die graag willen verhuizen en die statushouders die de dodelijke machtstrijd van bizar rijken verweven met energiegebruik hebben ontvlucht niet tot tegenstanders opjutten; lees het boek "Uitgewoond" (beschikbaar bij bibliotheek Borne) om te zien waar deze schaarste echt vandaan komt; neo-liberale politiek.
Josephine Korf — 03 feb 2023
Statushouders huisvesten.... wat te denken van Bornenaren die dringend op zoek naar woonruimte zijn en waarvoor zo goed als niets, te vinden is?

Borne Werkt maakt doorstart

In 2016 ging in Borne het project Borne Werkt van start. Een initiatief vanuit de...
18-07-2024

BTKzorg wordt Twentse Huishoudelijke Hulp

De overname van BiOns door Thuisgenoten/BTKzorg is afgerond en formeel goedgekeurd door de...
15-07-2024

Onderzoek over positieve gezondheid in Borne

ADVERTORIAL. Gemeente Borne wil graag weten hoe verbonden jij je voelt met Borne en samenleving...
11-07-2024

Aan de slag met het gemeentehuis

Het gemeentehuis aan het Rheineplein wordt door de ambtelijke en bestuurlijke organisatie...
11-07-2024

Standbeeld voor Wout Weghorst?

“Moeten we dan een standbeeld plaatsen voor Wout Weghorst? Afhankelijk van het resultaat...
09-07-2024

Dilemma’s voorzien in opvang vluchtelingen

Op dit moment is het beleid van Borne om zich in te zetten voor de opvang van de grote groep...
28-06-2024