Elhorst-Vloedbelt blijft ook stortlocatie
PROVINCIE EN TWENCE WILLEN VASTHOUDEN AAN BESTEMMING

Elhorst-Vloedbelt blijft ook stortlocatie

Nu op de vuilstortlocatie Elhorst-Vloedbelt een mestverweringsinstallatie is gebouwd, er binnenkort een groot zonnepark gebouwd wordt én er niet of nauwelijks nog gewoon afval gestort wordt kan die hele bestemming ‘stortlocatie’ er wel af, vond de gemeenteraad. Borne was sowieso al nooit zo blij met die vuilstort en met een bestemmingswijziging was je er ook maar mooi vanaf voor de toekomst, was de gedachte. Maar die vlieger blijkt niet op te gaan. Twence en de provincie willen blijven vasthouden aan de papieren mogelijkheid om er afval te kunnen blijven storten. Zij achten het noodzakelijk dat de stortbestemming op het gehele terrein van Elhorst-Vloedbelt blijft bestaan, vanwege de achtervangfunctie voor bestaande stortplaatsen in Nederland.
 

Achtervangfunctie

Er is een ‘Landelijk afvalbeheersplan’ waar de locatie in Zenderen deel van uitmaakt. Er is in de loop der jaren een verschuiving geweest van afval storten naar afval verbranden, waardoor er, ook op de Elhorst-Vloedbelt, steeds minder afval werd gestort. Toch verwacht men dat er in de toekomst een tekort aan stortcapaciteit zou kunnen komen, omdat er ook steeds minder stortlocaties beschikbaar zijn. Bovendien kunnen zich calamiteiten voordoen waardoor er plotseling extra stortcapaciteit nodig is. Voorbeelden van situaties waarin ineens stortruimte nodig is, zijn de vuurwerkramp in Enschede en uitval van een aantal verbrandingslijnen van het AfvalEnergieBedrijf in Amsterdam in 2018.
 

Huidige stortvakken in 2028 afgesloten

Allemaal redenen waarom provincie en Twence de bestemming willen handhaven, op het stuk waar de komende 25 jaar een zonnepark komt en daaromheen (lichtblauwe contour op de afbeelding). Voor de bestaande stortvakken (gele contour op de afbeelding), die gevuld zijn met afval, geldt dat deze volgens de huidige wettelijke regeling in 2028 moeten worden afgesloten of overgaan naar Duurzaam Stortbeheer. In beide gevallen wordt de actieve stortexploitatie op die vakken beëindigd. Afhankelijk van de afvalprognoses zal Twence op dat moment beslissen of aanleg van een nieuw stortvak noodzakelijk is. Voor het landschappelijk inrichten van de bestaande stortheuvel is een project gestart waarbij omgevingsparticipatie is opgenomen en actief wordt afgestemd met de provinciale plannen voor de Vloedbeltverbinding. (AJ)

 

Foto boven © Dirk de Graaf

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina

Raad akkoord met flexwoningen Tichelkampweg

Dinsdagavond stemde de gemeenteraad in grote meerderheid in met de realisatie van 20-24...
30-05-2023

Nieuwe manier van maaien

Er moeten met Twente Milieu nieuwe afspraken gemaakt worden over het beheer en onderhoud van de...
27-05-2023

Voorzichtige start Bornse Dromen Dagen

Noud en Beau willen meer speeltoestellen op de Pellenhof in Oud Borne. Een glijbaan lijkt hen...
25-05-2023

Gemeente overwoog Carmelitessenklooster te kopen

In 2019 verlieten de laatste zusters het Carmelitessenklooster in Zenderen. Sindsdien staat het...
25-05-2023

Borne steunt IJsbaan Twente

De gemeente draagt 24.000 euro – een euro per inwoner - bij aan het overeind houden van de...
23-05-2023

BorneBoeit vandaag 10 jaar online

Vandaag is het op de kop af tien jaar geleden dat BorneBoeit werd gelanceerd. Het platform -...
22-05-2023