Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor dilemma
WINDMOLENS BIJ KNOOPPUNT BUREN ACCEPTEREN OF HELE GEMEENTE ALS ZOEKGEBIED VOOR PROVINCIE?

Afspraken windenergie plaatsen gemeente voor dilemma

De provincie Overijssel heeft de regie overgenomen met betrekking tot het plaatsen van windturbines, met als voornaamste reden om versnippering in het landschap te voorkomen. Daarbij zijn ook al kansrijke gebieden aangewezen waar windmolens wél zouden kunnen. Nu wil de provincie duidelijke programmeringsafspraken tot 2030 maken met gemeenten.
 

Negen windmolens in Borne, Hengelo, Hof van Twente en Haaksbergen

“Voor de subregio Borne, Hengelo, Hof van Twente en sinds kort ook Haaksbergen is afgesproken dat in dit gebied in totaal tot een maximum opwekcapaciteit wind van 180 GWh te realiseren is”, legt wethouder Michael Geerdink uit. Dat zou in te vullen zijn met 5 windturbines bij Buurse, 2 in Hof van Twente en (in een later stadium) 2 in Hengelo. “Borne staat op het bord op nul, maar het is natuurlijk wel zo dat wij te maken hebben met de geplande windturbines bij knooppunt Buren. Inwoners van Borne hebben meer overlast van de twee beoogde turbines van Wind voor Buren dan de inwoners van Delden.”
 

Wind voor Buren

Voor dat plan ligt er al een aanvraag bij de provincie en deze wordt ook in behandeling genomen. “Ook los van wat wij gaan beslissen over het wel of niet ondertekenen van de programmeringsafspraken. De provincie heeft gewoon alles in de hand.” Iedere aanvraag van een initiatiefnemer in een gebied waar windturbines zouden kunnen, moet de provincie in behandeling nemen, tenzij er afspraken liggen die het onmogelijk maken. En daarin ligt het voordeel voor het ondertekenen van de programmeringsafspraken.
 

‘We zitten klem’

Geerdink: “Als we niet tekenen, dan is heel Borne vogelvrij en is er kans dat er veel meer windmolens in Borne komen. Als we afspraken maken over een maximum, dan komen er ook niet meer en kan de provincie nieuwe aanvragen weigeren.” Maar het betekent wel dat Borne impliciet instemt met het plan Wind voor Buren. “Het voelt heel ongemakkelijk. Eigenlijk willen we ze niet, maar we zitten gewoon klem.” Het college heeft na afweging van de voor- en nadelen besloten in te stemmen met de programmeringsafspraken, maar onder voorbehoud van akkoord van de gemeenteraad. Eind mei zal de raad zich erover uitspreken.
 

Er is in Borne veel oppositie tegen het plan Wind voor Buren. “Dat plan moet nog wel de hele procedure door. Mocht er een rapport komen dat windturbines op die plek toch niet zo handig zijn, dan krijgen we een andere situatie. Ook lopende onderzoeken naar effecten voor de gezondheid zouden er nog een andere draai aan kunnen geven. Maar die zijn er nog niet.” Met de actiegroepen tegen de windmolens heeft Geerdink binnenkort een gesprek.
 

Geerdink tot slot: “We hebben natuurlijk wel een verduurzamingsopgave. Met alleen zon op land kom je er niet. De provincie heeft daarvoor de mogelijkheden beperkt. De trein dendert verder en, laten we wel wezen, in Twente staat nog niet één windmolen. Het is ook wel begrijpelijk dat er nu doorgepakt wordt.” (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Hubert — 26 apr 2024
L.S.
Völle poesse, weinig bloem , is een oud gezegde, m.a.w. een heel verhaal maar weinig zeggend. De wethouder zal wel eventjes tekenen voor geen windmolens in Borne en de Bornenaren kunnen weer rustig gaan "slapen" . Zijn woorden "er moet nu doorgepakt worden" ?????... Oei!.. Groen licht voor "Wind voor Buren???...Hij is kennelijk niet doordrongen van het feit dat bijna een kwart van de Bornse inwoners hinder van deze windmolens zullen ondervinden. Het zou de wethouder sieren om op de rem te trappen en te wachten op de nieuwe nieuwe omgevingseisen van 2025 voor nieuwe windmolens in overleg met de provincie . Nu maar hopen dat ook onze gemeenteraad-mensen niet door het mooie betoog van de wedhouder zijn ingedommeld.
Frans — 13 apr 2024
Borne op zijn best lekker moeilijke vraagstukken over de gemeentegrens kieperen.
Vloedbeld verbinding Almelo
Windmolens Hof van Twente houden we als gemeente bestuur schone handen.
Voor 10 hectare mooie zonnepanelen is er nog wel ruimte.
Monique — 05 apr 2024
Wethouder Geerdink , je komt zelf uit de Windturbine industrie. Je weet hoe de hazen lopen! Dus ga staan voor je ambt en zorg voor je inwoners! Dat is toch waarom je de politiek bent ingegaan!? Om het verschil te maken voor de mensen en je kennis in te zetten voor beter!
Lothar — 05 apr 2024
Zoals experts stellen, bij windmolens gaat het maar om drie dingen, geld, geld en geld...
https://www.climategate.nl/2021/05/97014/

Landschap verpesten met bizar hoge windmolens in een wind arm gebied en gezondheidsaspecten doen er niet toe...Hoe ga je om met de waardevermindering van huizen. Compensatie schijnt een aalmoes te zijn.
boudewijn — 04 apr 2024
Raedthuys Pure Energie bepaalt het windturbine beleid in Overijssel.

Gezondheid en Welzijn burgers doen er niet toe.
2x tiphoogte afstand (460 meter) wordt op basis van een onzorgvuldig / niet representatief Nivel rapport nu de windmolenlobby-norm en natuurgebieden als Twickel doen er niet toe.

Wethouder, college, gemeenteraadsleden worden verzocht te tekenen bij het kruisje zonder enige deskundigheid op dit gebied.

Familie Kristen gaat zelf op 1x tiphoogte wonen. Zij mogen dan dus wel verhuizen incl. € 50.000,00 per windturbine per jaar.
Noaberschap ?

Zie ook:
https://www.tubantia.nl/politiek/kabinet-leeft-mee-met-heftige-gezondheidsklachten-nabij-windturbines-maar-weigert-pauzeknop~a8d20025/

https://www.ad.nl/binnenland/een-derde-van-gronings-dorpje-bezoekt-dokter-vanwege-klachten-windturbines~a345fae9/

https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/twickel-blijft-zich-verzetten-tegen-windmolens-br-melkveebedrijf-omvormen-uitkopen-of-verplaatsen~aefb8e50/Monique — 04 apr 2024

De lokale politiek kan zelf meer dan ze nu denken.
Gemeenten zijn lokale gemeenschappen met een eigen bevoegdheid tot zelfbestuur.artikel 124 van de grondwet.
Beste wethouder Geerdink,
Je kunt dus wel degelijk iets voor de inwoners van Borne maar ook voor de inwoners van buurgemeentes doen.
In Twente staat nog geen turbine omdat inwoners die niet willen. 28 actiegroepen tegen turbines in Twente dat spreekt voor zich denk ik zo. Dus geloof niet alleen het provinciale beleid en de windturbine industrie en initiatiefnemers. In het wind luwe Twente renderen turbines niet, genoeg berekeningen , Het Manifest waarin dit beschreven is ligt al 3 jaar ook bij alle politieke partijen in Borne en hofvantwente in de la! Ook de Politiek heeft altijd een andere keuze en die keuze is er. Ruggegraat tonen en strijden voor behoud van het Twentsche landschap!
Inwoners strijden voor hun geliefde Twente, politiek gaat u dit nu ook doen? Of staan de inwoners weer in de kou.
Veel wijsheid toegewenst
Dirk — 04 apr 2024
Als Borne zich door een door inwoners van Overijssel gekozen orgaan (provinciale staten dus) het mes op de keel laat zetten, is zowel de raad als het college geen knip voor de neus waard, met name door door het woordje 'kan' in de zinsnede dat de provincie nieuwe aanvragen kan weigeren; PS kan nieuwe aanvragen dus ook goedkeuren als het haar zo uitkomt. Hoe naïef kun je zijn als lokale politiek door hierin lijdzaam mee te gaan zonder gezondheidsrapporten, afstanden tot woningen e.d. hierin te betrekken. Het zou toch niet meer dan een gotspe zijn als Borne zich laat ringeloren door een vooropgezet een-tweetje tussen Zwolle en Hof van Twente. Iets meer vernuftig verzet hiertegen vanuit de lokale Bornse politiek is dan ook niet meer dan gewenst vanuit de gedachte dat deze politiek geacht wordt zich hard te maken voor haar eigen inwoners en niet voor megalomane bureaucratie vanuit de zogeheten hoofdstad van Overijssel.....

Invoering toeristenbelasting een feit

Per 1 januari 2025 gaan toeristen ook in Borne toeristenbelasting betalen op overnachtingen....
29-05-2024

Borne gaat niet akkoord met afspraken windenergie

De gemeenteraad heeft dinsdagavond uiteindelijk niet ingestemd met de programmeringsafspraken...
29-05-2024

Grote zorgen over windturbines

Bij het Politiek Beraad dinsdagavond waren er maar liefst 12 insprekers, die zich – op...
22-05-2024

Stil protest als opmaat voor vurige pleidooien

De ‘Noodoproep’ zoals de kop van het pamflet luidde die de tegenstanders van...
21-05-2024

Kritiek op raadsvoorstel toeristenbelasting

Dinsdagavond stond het voorstel van het college om toeristenbelasting in te voeren op de agenda...
15-05-2024

Boris doet stapje opzij voor nieuwe Baken

Het bleef lang stil rondom de plannen voor het nieuwe Baken van Borne, een...
07-05-2024