Extra maatregelen bij De Höfte
AFSPRAKEN MET ONDERNEMERS, PAALTJE EXTRA, FIETSEN SCHUIN PARKEREN

Extra maatregelen bij De Höfte

Omwonenden van parkeerplaats De Höfte maakten zich zorgen over de verkeersveiligheid rondom het parkeerterrein en trokken begin juni aan de bel. Toen antwoorden van de gemeente uitbleven werd ook het CDA benaderd om via schriftelijke vragen nogmaals aandacht voor de situatie te vragen.

 

In de beantwoording op deze artikel 39 vragen stelt het college na het gesprek met de omwonenden in overleg te zijn gegaan met de ondernemers aan het plein en maatregelen te hebben onderzocht om de verkeersveiligheid waar nodig te verbeteren.

 

Foutparkeerders

Er zou op de parkeerplaats nooit buiten de parkeervlakken geparkeerd worden met uitzondering van het stuk tussen de inrit en de voetgangersoversteekplaats op de Grotestraat. Om dat te voorkomen wordt binnenkort ter plekke een extra paaltje geplaatst.

 

Laden en lossen

Met de ondernemers zijn nadere afspraken gemaakt over bevoorrading van de winkels en de mogelijke verkeersoverlast van vrachtwagens. De Aldi laadt en lost voor de winkel maar zorgt er voor dat de toegang naar de parkeerplaats boven de Aldi vrij blijft, tevens is hier een kruis geplaatst.

 

De Plus heeft een inpandige laad- en losplaats en heeft aangegeven dat er bij het in- en uitrijden altijd een winkelmedewerker aanwezig is om het verkeer in de gaten te houden. De Trekpleister maakt gebruik van dezelfde ruimte. Het kan voorkomen dat deze plek bezet is door een vrachtwagen van de Plus, zodat de Trekpleisterwagen op de weg moet parkeren (op het trottoir is niet toegestaan). Er zou in die situatie nog voldoende ruimte op de weg overblijven voor passerende auto’s. De ondernemers stemmen de laad- en lostijden zoveel mogelijk op elkaar af maar zijn ook afhankelijk van de distributiecentra. Grote vrachtwagens worden als dat kan vermeden tijdens winkeltijden.

 

Trottoirs

Omwonenden maakten melding van het feit dat het trottoir vaak geblokkeerd wordt door uitgestalde koopwaar en of geparkeerde fietsen, waardoor voetgangers gedwongen zouden worden van de weg gebruik te maken. Het college zegt de ondernemers erop gewezen te hebben dat er minimaal anderhalve meter stoep vrij moet worden gehouden.

 

De fietsenrekken naast de Aldi zijn inmiddels schuin geplaatst om meer ruimte voor voetgangers te creëren. Indien nodig worden daar nog lijnen op het trottoir aangebracht om duidelijk aan te geven waarbinnen de fietsen geparkeerd mogen worden. De stoep aan de rechterzijde van de ingang naar De Höfte is tijdelijk niet begaanbaar vanwege werkzaamheden aan een naastgelegen pand. Zodra die werkzaamheden zijn afgerond kan er ook weer van dat trottoir gebruik gemaakt worden.

 

Overzichtelijkheid kruispunt

Door bij de herinrichting van de Grotestraat parkeerplekken naast de ingang te laten vervallen meent het college dat het uitzicht al is verbeterd. Door het plaatsen van bovengenoemd paaltje zal dit nog meer verbeteren. De veiligheid van het kruispunt heeft ook te maken met het gedrag van de weggebruikers, die soms nog snel achter- of voorlangs willen schieten. Met de maatregelen die genomen zijn, of nog zullen worden genomen, voldoet de uitrit aan de veiligheidseisen, schrijft het college.

 

Extra ontsluiting

Het college is geen voorstander van een extra ontsluiting van het parkeerterrein via de Van Cleeffstraat of de Van Dijckstraat, omdat het smalle woonstraten betreft waar veel wordt geparkeerd.

“Wij vinden deze extra ontsluiting voor alleen auto’s de veiligheid niet ten goede komen. De toegangsweg naar het parkeerterrein De Höfte kan de hoeveelheid auto’s voldoende op de Grotestraat afwikkelen. Natuurlijk zullen er drukke momenten zijn waar auto’s iets langer moeten wachten om de Grotestraat op te kunnen maar vanuit de ondernemers zijn er geen aanwijzingen gekomen dat er vaak stremmingen zijn”, aldus het college van B&W.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Tom — 15 okt 2017
Het is inderdaad vreemd dat men twee huizenblokken sloopt, daar een uitrit realiseert en er vervolgens paaltjes voor plaatst. Klinkt als een serre bouwen en vervolgens de ramen dicht schilderen.

Ben het ook met Ton eens, zodra er een ongeluk gebeurt direct een WOB verzoek en een letselschade advocaat inschakelen. Beschamend en diep triest dat de raad denkt de burger op deze manier tegemoet te komen.
Ton — 14 okt 2017
De straat van de Grotestraat naar de parkeerplaats is feitelijk te smal voor de toegang en uitrit van twee supermarkten. Het is eigenlijk vreemd dat de “ raad” niet in ziet dat deze verkeerd intensiteit levens gevaarlijk is. Ik ben benieuwd wanneer er een ernstig ongeluk gebeurt en men dan vragen gaat stellen hoe tot de besluitvorming van deze situatie gekomen is.

Er is geen enkele verkeersdeskundige die de huidige eenzijdige ontsluiting veilig vind. Een extra uitrit is geen optie, maar een must. Tot die tijd maar hopen dat er geen ongeluk gebeurd....
Judith — 14 okt 2017
Toch vreemd. We leren onze kinderen om niet over te steken tussen geparkeerde auto's maar dit moet wel als je het zebra pad wilt gebruiken. En wees eerlijk hoe vaak stopt er een auto of fiets wanneer je oversteekt. En hoe goed zien deze als daar iemand staat door alle drukte bij het straatje naast de aldi? Het is afwachten tot er een ongeluk gebeurd daar. Ik ga er in iedergaf nooit lopend of fietsend langs.
Hanneke — 12 okt 2017
Jammer dat de gemeente geen gepaste maatregelen neemt ter bescherming van winkelend publiek. Het is altijd een chaos wat betreft het verkeer dat uit beide richtingen komt. Met name met jonge kinderen is dit een stress situatie.
Petra — 11 okt 2017
De genoemde maatregelen zijn een wassen neus. De fietsrekken staan nu wel scheef, maar de fietsen nog steeds recht voor het fietsenrek ipv er in.

Bij de Plus nog geen medewerker gespot die de vrachtwagens begeleid. Overigens kunnen de chauffeurs dat prima zelf, begeleiden van andere weggebruikers lijkt mij meer op zijn plaats.

De vrachtwagen van de Trekpleister staat nooit in de sluis maar altijd op het parkeerterrein of op de stoep in het straatje.

Er wordt met grote regelmaat naast de vakken geparkeerd, met name voor de Aldi. Invaliden die geen parkeerplek dichtbij hebben of idd bestuurders die even wachten omdat de ander snel even naar de Aldi moet. Gisteren meerdere malen gezien.

Het kruis bij de Aldi voor het parkeerdek wordt regelmatig over het hoofd gezien. Met name als er veel vrachtwagens tegelijk komen lossen.

Kortom naar mijn mening heeft de politiek niet begrepen welke maatregelen er nu daadwerkelijk helpend zijn om de veiligheid te vergroten.
Bertus Schuurman — 08 okt 2017
Genoemd paaltje, tussen de inrit en de VOP, staat er al een kleine 2 weken...................
Frank Mars — 08 okt 2017
Er staan met regelmaat auto's buiten de vakken geparkeerd en er staan tevens met regelmaat 'galante' bestuurders voor de deur van de Aldi hun passagier op te wachten en het verkeer tegen te houden.
Een oplossing zou zijn om het eerste huizenblok aan de von Bonninghausenstraat af te breken en daar een ingang te maken. Scheelt voor mensen van de Stroomesch 2x de Grotestraat oversteken.

Politieke vragen over viskraam Toren

Het na 37 jaar verdwijnen van vishandel Toren uit het straatbeeld van Zenderen roept vragen op...
11-04-2021

Johan Meijer in gesprek met…

‘De Drijfveer’ vormt de veelzeggende naam van een nieuw praatprogramma op...
11-04-2021

Vervolg informatie coronavaccinaties huisartsen

De coronavaccins zijn door de huisartsen ontvangen en vanaf maandag 12 april worden de eerste...
10-04-2021

Het kriebelt volop in Borne…

Niets is zo veranderlijk als het weer, luidt het spreekwoord. Want was het eerder deze week al...
04-04-2021

Jonge Hooiberg-bewoners voelen zich thuis

Zaterdag rond de middag zitten de twaalf kersverse bewoners van de nieuwe woonzorgvoorziening De...
03-04-2021

Bornse huisartsen gaan vaccineren!

Via BorneBoeit informeren de Bornse huisartsen u regelmatig over de bijzondere omstandigheden...
03-04-2021