BLOS kiest varianten voor ’t Wooldrik
VOORZITTER JAN GIELIANS: ‘MET ONS ALLEN HEEL ENTHOUSIAST OVER PLANNEN’

BLOS kiest varianten voor ’t Wooldrik

Het bestuur van de gemeentelijke Bestuurscommissie Lichamelijk Opvoeding en Sport (BLOS) heeft afgelopen week de varianten gekozen voor de wijzigingen die de sportaccommodaties van ’t Wooldrik moeten ondergaan om van het complex een moderne en multifunctionele plek voor sport, ontwikkeling, beweging, ontmoeting, verbinding en participatie te maken.

Het aanbevelingsrapport voor het strategisch project is ondertussen richting college van B & W gestuurd, die het op 28 november in het Politiek Beraad ter discussie stelt, nadat het de inhoud ervan tussen 7 en 14 november opiniërend behandelt. De verwachting is dat de gemeenteraad zich op 12 december over de plannen voor ’t Wooldrik zal uitspreken.

“We zijn er met ons allen heel enthousiast over”, zegt interim-voorzitter Jan Gielians van de BLOS, die voorlopig de vertrokken Popke ten Hoor opvolgt. “Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de Blos zaten vorige week twee vergaderzalen vol met mensen van de verenigingen, waarmee we het plan van onderen af hebben vorm gegeven.”

Vijf thema’s, drie varianten
De BLOS heeft het rapport ingedeeld in vijf thema’s: zwembad, sporthal, beachvelden, multifunctioneel beweegpark en duurzaamheid. Voor elk daarvan werd een werkgroep samengesteld. Die stelde een gouden, zilveren of bronzen variant vast, waarmee de gouden versie uiteraard in de meest uitgebreide uitvoering voorziet.

Voor het zwembad van Laco wordt de zilveren variant gekozen. Die moet leiden tot kleine aanpassingen in en rondom het bad, een lichte uitbreiding voor de jongste jeugd en het upgraden van kleedkamers en sanitaire voorzieningen, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van bezoekers met een beperking.

Jan Gielians daarover: “Er komt een nieuwe centrale entree, het middelste recreatiebad wordt aangepast en een aantal speelgelegenheden wordt gekoppeld aan de waterpartij buiten. Daar komt een serre overheen. Om grotere groepen en doelgroepen te kunnen bedienen, wordt het eiland daar uit gehaald.”
De gouden variant is overwogen. “Die was het meest extreem met onder meer een zoutwaterbad en een doelgroepenbad tegen het zwembad aan, maar gaat een stap te ver. Tenzij bijvoorbeeld een grote zorgverzekeraar als sponsor met een groot bedrag komt.”

Eén sporthal gesloopt
Een keuze voor de ‘gouden’ oplossing is wel van toepassing op de sporthallen. De meest rechtse (hiernaast) wordt in de plannen gesloopt en vervangen door een compleet nieuwe, de hal links blijft staan. Er komen twaalf nieuwe kleedkamers. Vanwege de te verwachten wachtlijsten komt de bronzen variant niet in aanmerking. De zilveren versie wordt als te riskant gezien omdat er nu al sprake is van een bezettingsgraad van 98 procent en er al weinig mogelijkheden zijn om te schuiven. Bij een toekomstige extra vraag zou direct een te kort aan ruimte dreigen. Ook al omdat onder meer dans- en vechtsport zich zullen verplaatsen naar de kleinere zaal kan tegen relatief geringe meerkosten royaal aan de vraag worden voldaan.
“Die kleine zaal is ook wel een keer aan vernieuwing toe”, aldus Jan Gielians. “Toen ik daar een jaar of 35, 40 geleden volleybaltraining gaf, zag die er al precies hetzelfde uit als nu. Met dezelfde toestellen en met ringen erboven, waar je last van hebt.”

De werkgroep beach neemt genoegen met de zilveren variant. De wens een complete indoorlocatie te realiseren liet ze vervallen om de raad niet te overvragen. De zilveren variant voorziet niet alleen in een extra ‘zandbak’ voor de beachhandballers van Borhave, maar ook in het met doek overkappen van een aantal beachvolleybalvelden van Webton Beach in de winter, waarmee het seizoen kan worden verlengd. Webton verwacht daarvan een toenemend aantal gebruikers, wat de exploitatie ten goede komt.

Asfalt en ijs
Ook voor het multifunctionele beweegpark dat naast het arrestantencentrum van de politie moet verrijzen, kiest de BLOS voor de zilveren aanpak. Daarbij wordt een sportveld met een vloer van asfalt binnen de vier hardloopbanen van 400 meter geplaatst, waarop het mogelijk is in de maanden november tot en met februari ijs neer te leggen. Een plek, waar de jeugd de beginselen van het schaatsen kan worden bijgebracht, recreatief geschaatst en eventueel ijshockey gespeeld kan worden. De accommodatie krijgt ledverlichting en telt verder een trimbaan met beweegtoestellen voor outdoor fitness, een skatepark, een fietscrossbaan, een tafeltennistafel, groene speelpleinen (water/natuurspeelplaats) en een natuurrand met schooltuin, vlindertuin, insectenhotel, bomen en educatiemogelijkheden.

De werkgroep MF Beweegpark heeft de optie van een ‘gouden’ versie overigens nog niet uit de gedachten verbannen. Daarin zou de dan acht meter brede schaats- en skeelerbaan worden teruggebracht tot 330 meter en wordt een asfalt sportveld van mogelijk 30 x 60 meter gerealiseerd in combinatie met een ijsbaan. Een speciale stichting ‘400 meter IJs- en Omnisportbaan Borne’ gaat de diverse exploitatie- en subsidiemogelijkheden onderzoeken, een begroting opstellen en een kwaliteitsslag maken in het aanbieden van schaats-, skeeler- en atletieksport.

In de visie van de werkgroep MF Beweegpark is een openbaar toegankelijk karakter van de accommodatie gewenst. Mocht echter alsnog voor de gouden variant worden gekozen, dan moeten de mogelijkheden voor wel of geen vrije toegang nader worden bestudeerd.

Jan Ligthart en 't Oldhof
Voor het aspect duurzaamheid wordt vol ingezet op ‘goud’. Die biedt de mogelijkheid het zwembad gasloos te verwarmen. Sporthal en nevenruimtes kunnen in de zomer gekoeld worden en als bijkomend voordeel kan in de winter een ijsoppervlak worden gecreëerd tegen relatief geringe meerkosten. Ook is aansluiting op een eventueel Integraal Kind Centrum mogelijk.

In dat kader hoopt de BSO zeer dat de binnen het Integraal Huisvestings Plan van het basisonderwijs geplande nieuwe vestiging van de Jan Ligthartschool (van Stichting Komt) en ’t Oldhof (Stichting Marcant) in 2020 onder één dak zal worden gebouwd naast de nieuw te verrijzen sporthal.

Bij de aanbesteding wordt gekozen voor het zelfde concept zoals dat eerder bij De Veste succesvol werd gehanteerd, volgens het concept DBMO (Design, Build, Maintain and Operate) . De exploitatie blijft in gemeentelijke handen. Het winnende consortium zal moeten voldoen aan het gemeentelijk beleid rondom SROI (Social Return of Investment).

Tijdpad
De selectie voor de projectadviseur zal zich afspelen in de eerste vier maanden van 2018, waarna in de drie volgende maanden het programma van eisen zal worden uitgerold. Tussen augustus en november vindt de voorselectie van het consortium plaats, die uiterlijk in maart 2019 moet zijn afgerond met de definitieve keuze voor de bouwpartner. Na de voorbereidingen kan in september 2019 met de bouw worden begonnen. Die moet ultimo 2021 zijn afgerond. (WP)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Anders boeren op de Zenderense Es

Vorig jaar is er op 16 hectare al begonnen om op de Zenderense Es op een meer duurzame en minder...
28-02-2021

Buurtbus gaat weer rijden

Per 3 maart gaat de buurtbus Borne, route 530- 531 en 532, de weg weer op, net zoals de...
25-02-2021

Saxion-studenten helpen Verjaardagsbox

Het is alweer acht maanden geleden dat de Stichting Verjaardagsbox Borne werd opgericht. Een...
24-02-2021

Politie laat jongeren hun rotzooi opruimen

De politie heeft maandagmiddag een groepje jongeren zo ver gekregen dat ze de eigen troep gingen...
22-02-2021

Start werkzaamheden Grotestraat

In opdracht van de gemeente Borne voert Strukton Civiel Noord & Oost de komende weken...
19-02-2021

‘Grijp die kans, met een hoofdletter G!’

In september 2019 werd bij Angélique Koedijk uitgezaaide eierstokkanker geconstateerd. Ze...
18-02-2021