SP

Solidariteit en Vertrouwen

 

Voor de SP Borne draait het bij deze gemeenteraadsverkiezingen om Solidariteit en Vertrouwen.

Solidariteit blijft nodig om gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid in onze samenleving te versterken. Samen de drie beginselen van de SP. Inwoners moeten zich gehoord en begrepen voelen. Het vertrouwen van inwoners in de lokale overheid van Borne is de laatste jaren gedaald. De SP Borne vindt dat het lokale bestuur eerlijkheid en openheid moet uitstralen, voorbeeldgedrag moet laten zien en zich bewust moet zijn van de rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder.

 

Daarom is een betrouwbare overheid voor ons een heel belangrijke speerpunt. We zijn er trots op dat inwoners onze wijze van optreden in de raad positief waarderen. Wij hopen dat u als kiezer uw waardering omzet in een stem op een van onze kandidaten, zodat de SP Borne een stevige plaats krijgt in de nieuwe gemeenteraad.

 

Hieronder vindt u de speerpunten van ons programma in het kort. Kijk verder op onze website voor het hele programma. Alle huishoudens in onze gemeente ontvangen daarnaast de speciale verkiezingskrant van de SP Borne in de bus. Verder kunt u ons regelmatig treffen in de politieke winkel, die vanaf 1 maart geopend is in het voormalige pand van het Sportpaviljoen, Grotestraat 160a.

 

OVERIGE SPEERPUNTEN IN HET KORT

 

► Betaalbaar wonen
Meer betaalbare huur- en koopwoningen; meer woningen voor jongere en oudere alleenstaanden. Andere bouwconcepten die goedkoper bouwen mogelijk maken. Woonplicht voor huizenkopers.

 

Geen marktwerking in de zorg
Kleinschalige zorgbuurthuizen voor ouderen.

Zoeken naar alternatieven voor aanbesteding huishoudelijke ondersteuning. Eén gezin, één plan en één regisseur in de jeugdhulp.

 

Klimaatrechtvaardigheid

Inwoners met een modaal of laag inkomen moeten beter gebruik kunnen maken van subsidies voor het energiezuinig maken van hun woning. We zetten liever meer in op zelfvoorziening dan op grootschalige energieopwekking met windturbines en zonneparken.

 

Iedereen kan meedoen

Borne moet invulling geven aan onze oproep om breed uitvoering van het VN-verdrag handicap en chronische ziekte door het opstellen van een inclusie agenda, zodat de rechten van deze inwoners goed worden gewaarborgd.

 

Armoedebestrijding

De inkomensgrens, om een beroep te kunnen doen op voorzieningen uit het Sociaal Fonds, te verhogen van 120 naar 130% van het wettelijk sociaal minimum.

 

Meer aandacht voor jeugd en jongeren

Inspelen op de groei van jongeren in de toekomst door het inrichten van een jongerencentrum.

Jeugd en jongeren meer betrekken bij de lokale democratie, zowel via bijdragen aan het onderwijs als culturele activiteiten in het Huis van Borne.

 

Veilige en schone leefomgeving
We houden vast aan onze oproep dat Borne het Schone Luchtakkoord ondertekent en uitvoert. We ijveren voor meer groen en blijven aandacht houden voor gevaren en overlast van goederenvervoer.

 


Reacties

De ambtenarij volgt dagelijks de beleidsrichtlijnen vanuit Den Haag. Dat wordt geimplementeerd zoals dat heet en geeft vaak geen inspraakmogelijkheden. Jammer voor ieder, maar een feit en de afdeling communicatie is daarnaast ook te druk met een nieuw lijvig boekwerk over hoe Borne er moet uitzien over X jaar... Lees meer

10 mrt 2022 om 0:48 | reacties (0)

Nou ja, er wordt veel om hulp geroepen door de vaste spil-werknemers van de Gemeente. Zelfs bij MijnBorne! Je zou zeggen dat voor het gigantische, jaarlijks terugkerende bedrag, extra deskundig personeel kan worden aangetrokken? In regioverband wordt immers al veel samen gedaan. Waarom voor elke scheet dan nog... Lees meer

08 mrt 2022 om 0:10 | reacties (0)

3 speerpunten. De vorige verkiezing was het nog maar 1 speerpunt; de GVW. U weet wel, die weg langs het industrie terrein de Molenkamp. Er werden dikke rapporten gemaakt en Borne Nu maakte zich sterk om die waanzinnig hoge kosten steeds gefinancierd te krijgen. Zou het nou niet mooi zijn om als blijk van berouw,... Lees meer

05 mrt 2022 om 21:30 | reacties (0)