D66

Daadkrachtig, duurzaam en verantwoord,

samen krijgen wij het voor elkaar


Corona heeft een zware wissel getrokken op onze samenleving. Het heeft ook duidelijk gemaakt dat het anders moet. Maar dan moet wel het roer om. D66 maakt keuzes. Wij pakken niet alleen de gevolgen van corona aan, maar ook de groeiende kansongelijkheid, de klimaatkrisis, de woningnood. Dit door een duidelijk en daadkrachtig bestuur, duurzaam en verantwoord met oog voor de minderheid.


Daadkrachtig, duurzaam en verantwoord is het hoofthema van ons gemeentelijke programma bij ons handelen en denken, ook bij gemeentelijke projecten en woningbouw, bij hergebruik van gebouwen en grondstoffen tot het stimuleren en faciliteren van electrisch rijden. We zijn zorgzaam voor ons milieu, lucht- en waterkwaliteit en tegen geluidoverlast. We beschermen onze natuur en verminderen de uitstoot, waardoor het goed wonen, werken en recreëren blijft in de gemeente Borne.

 

Enkele hoofdpunten uit ons programma zijn:
Verkeersveiligheid
D66 staat voor een een onderzoek om tekomen tot éénrichtings-verkeer in het centrum. Ook een 30 km zone in de woonwijken komt er. Na realisatie van de Vloedbeltweg moeten vrachtwagens vanaf 3,5 ton uit de woonwijken. Dan wordt de N743 tot een 50 km/uur weg over de gehele lengte in de gemeente ingericht.

 

Spoorse doorsnijding
D66 wil het spoor verleggen naar de rand van Borne. De UT heeft dat aangetoond dat dit mogelijk is. De problemen met de spoorse doorsnijding worden niet opgelost door kostbare tunnels, maar door verplaatsing daarvan, zeker bij een toekomstig toenemend zwaar goederenvervoer per spoor.

 

Sport, kunst en cultuur
D66 is voor oprichting van een zelfstandig sportbedrijf dit is een must om goede sportvoorzieningen in de gemeente te waarborgen. D66 vindt het belangrijk om de kunst en cultuur te ondersteunen, ook door voorlichting te geven op scholen. Dus ook om ruimtes beschikbaar te stellen voor exposities en dergelijke. Ook de muziekkoepel moet terug in Borne.

 

Stimulering groene investeringen
D66 vindt dat Borne extra geld bijvoorbeeld in de vorm van leningen beschikbaar moet stellen voor particuliere investeringen in verbetering van het klimaat en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Een betaalbare woning
D66 wil dat er fors wordt geïnvesteerd in nieuwe betaalbare en energie neutrale woningen voor iedereen. Ook expirimenteren in nieuwe woningen en woonvormen behoort daartoe. Door de aanleg van groen en goed openbaar vervoer wordt de positie van Borne als forenzengemeente nog beter ondersteund.

 

Zorg en welzijn

D66 wil goede en passende zorg die gaat over de kwaliteit van leven en het maatschappelijk effect, en niet over een aantal uren. Daarom moet zorg gebasseerd zijn op de kwaliteit van de prestatie en daarop aangestuurd en afgerekend worden.

 

Gemeente en bestuur
D66 vindt dat inwoners meer en eerder moeten worden betrokken en hun mening kunnen geven bij grotere projecten. Met invoering van het referendum krijgt de burger meer inspraak. Ook tijdige beantwoording van post en vragen in een voor ieder begijpelijke taal is gewenst.


Financiën
D66 wil geen extra OZB verhoging, ook niet voor lopende zaken. Ook daarom is begrotingsdiscipline noodzakelijk om de financiën weer op orde te krijgen te houden.

 

Wij rekenen op Uw stem in maart, dan kunt u rekenen op ons!

 


Reacties

De ambtenarij volgt dagelijks de beleidsrichtlijnen vanuit Den Haag. Dat wordt geimplementeerd zoals dat heet en geeft vaak geen inspraakmogelijkheden. Jammer voor ieder, maar een feit en de afdeling communicatie is daarnaast ook te druk met een nieuw lijvig boekwerk over hoe Borne er moet uitzien over X jaar... Lees meer

10 mrt 2022 om 0:48 | reacties (0)

Nou ja, er wordt veel om hulp geroepen door de vaste spil-werknemers van de Gemeente. Zelfs bij MijnBorne! Je zou zeggen dat voor het gigantische, jaarlijks terugkerende bedrag, extra deskundig personeel kan worden aangetrokken? In regioverband wordt immers al veel samen gedaan. Waarom voor elke scheet dan nog... Lees meer

08 mrt 2022 om 0:10 | reacties (0)

3 speerpunten. De vorige verkiezing was het nog maar 1 speerpunt; de GVW. U weet wel, die weg langs het industrie terrein de Molenkamp. Er werden dikke rapporten gemaakt en Borne Nu maakte zich sterk om die waanzinnig hoge kosten steeds gefinancierd te krijgen. Zou het nou niet mooi zijn om als blijk van berouw,... Lees meer

05 mrt 2022 om 21:30 | reacties (0)