Hart voor een duurzaam en sociaal Borne!

 

De speerpunten

  1. Groen Links/PvdA staat voor een saamhorige samenleving, waarin iedereen als volwaardig burger kan meedoen en bijdragen aan de samenleving. Iedereen heeft recht op een passende werkplek, ongeacht zijn/haar beperkingen.
  2. Iedereen die zorg nodig heeft, moet die in Borne snel, adequaat en op maat krijgen, zeker bij acute nood. Kwetsbare mensen verdienen extra aandacht, zeker ouderen met problemen als dementie en eenzaamheid.
  3. Er wordt niet bezuinigd op armoedebeleid en milieubeleid.
  4. Bornse burgers hebben recht op een passende woning: jong, oud, lichamelijk beperkt, startend, statushouder of met een krappe beurs. Bij nieuwbouw én renovatie streven we naar duurzaam en energieneutraal (ver)bouwen. De gemeente zet zich actief in voor huisvesting en inburgering van nieuwe Nederlanders.
  5. Bij nieuwe initiatieven, inkoop en aanbesteding legt de gemeente het accent op duurzaamheid en fairtrade (eerlijke handel).
  6. We zijn tégen het huidige plan voor de gemeentelijke verbindingsweg. Om ook de verkeersproblemen in Zenderen op te lossen zien we liever een aansluiting van Zenderen op de A35/A1 vanaf knooppunt Azelo in combinatie met een rondweg aan de kant van Almelo.
  7. Om luchtvervuiling en geluidsoverlast te beperken willen we naar een maximumsnelheid van 100 km/u op A1/A35.
  8. Verdiepte aanleg van het spoor in Borne is de optimale oplossing voor de spoorwegoverlast. Als dit niet haalbaar is, Azelosestraat zonder vrachtverkeer staat voor ons op 1.
  9. Een slim groenbeheerplan is nodig voor de diversiteit van het groen en een sterkere ecologische verbinding tussen groen en insecten/fauna.
  10. Betrekken van inwoners bij besluitvorming en leefbaarheid (groenonderhoud, veiligheid) is basis voor democratie en versterkt het ‘noaberschap’. Ook willen we experimenten met nieuwe vormen van bestuurlijke vernieuwing.

 

Groen & sociaal: in zo'n dorp willen wij wonen!

Groen & sociaal: aan zo'n dorp willen wij werken!

 

 


Reacties

Het was een drukke periode. Vooral bekeken of de social media meerwaarde hebben in de verkiezingstijd, of om zomaar een onderwerp echt uit te diepen. Raadsleden geprikkeld om duidelijke visies af te geven. Ik concentreerde me daarbij op 4 onderwerpen zoals de Infrastructuur en het ontzet van Zenderen (variant 5 en... Lees meer

02 apr 2018 om 12:33 | reacties (0)

De heer Kotteman strooit de inwoners van de Oldhof en de Bornse Maten zand in de ogen. Hij beweert dat de knip er komt en dat de verbindingsweg goed is voor de Oldhof. Dat laatste kan hij niet waar maken. De heer Velten strooit de inwoners van Zenderen zand in ogen met zijn uitspraak eerst de verbindingsweg en dan... Lees meer

18 mrt 2018 om 12:29 | reacties (0)

Veel lawaai. Weinig wol ofwel aandacht voor de paar discussieburgers, maar op het eind werd het geluid ineens goed. Leuke inspanning van BB Lees meer

14 mrt 2018 om 22:49 | reacties (0)

file:html/cookies.inc.html}