GroenLinks/PvdA

Natuurlijk Borne!

 

De speerpunten

 1. Iedereen die dat nodig heeft, moet zorg in Borne snel, adequaat en op maat kunnen krijgen, zeker bij acute nood. Kwetsbare mensen verdienen extra aandacht, met name ouderen met problemen als dementie en eenzaamheid.
 2. We maken ons sterk voor een beter en meer menselijk armoedebeleid.
 3. Het milieubeleid wordt verbeterd in combinatie met een vernieuwd groenbeleidsplan.
 4. Bij het tracé om Zenderen te ontlasten, willen we ook: een knip in de rondweg, aansluiting op knooppunt Azelo (A1/A35) en zo min mogelijk asfalt.
 5. Als eerstvolgende tunnel streven wij naar een 30-km-tunnel voor wandelaars, fietsers en personenauto’s onder het spoor in de Azelosestraat.
 6. We streven naar meerdere kleine locaties voor opvang van vluchtelingen en asielzoekers.
 7. Voor de diversiteit van flora en fauna is een slim beheerplan nodig. Ook het waterbeheer moet slim en actief aangepakt worden.
 8. GroenLinks/PvdA staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen als volwaardig burger kan meedoen en bijdragen aan de samenleving. Iedereen heeft recht op ontwikkelingskansen en een werkplek die past bij wat iemand (aan) kan.
 9. Bornse burgers hebben recht op een passende woning: jong, oud, lichamelijk beperkt, startend, statushouder/nieuwe Nederlander of een krappe beurs. Nieuwbouw én renovatie moeten duurzaam en energieneutraal tot stand komen.
 10. Inwoners moeten nauw betrokken worden bij beleidsontwikkeling en besluitvorming, zeker waar het gaat om leefbaarheid (groenonderhoud, veiligheid en omgevingsontwikkeling). Dat versterkt noaberschap en democratie.
 11. Het jeugdbeleid en de jeugdzorg vragen om een veel sterkere sturing door professionals, waarbij de marktwerking niet belangrijker mag worden dan de cliënt.
 12. In Borne en de kerkdorpen rijdt verkeer hooguit 30 km/uur, op enkele doorgaande wegen na, en rondom scholen maximaal 15 km/u.
 13. De gemeente moet de komst van een hospice in Borne steunen.
 14. Bij nieuwe initiatieven, inkoop en aanbesteding legt de gemeente het accent op duurzaamheid en fairtrade (eerlijke handel).

 

Natuurlijk Borne: in zo'n dorp willen wij wonen!

Natuurlijk Borne: aan zo'n dorp willen wij werken!

 

 

SOLIDAIR | DUURZAAM | VERBINDEND

 


Reacties

De ambtenarij volgt dagelijks de beleidsrichtlijnen vanuit Den Haag. Dat wordt geimplementeerd zoals dat heet en geeft vaak geen inspraakmogelijkheden. Jammer voor ieder, maar een feit en de afdeling communicatie is daarnaast ook te druk met een nieuw lijvig boekwerk over hoe Borne er moet uitzien over X jaar... Lees meer

10 mrt 2022 om 0:48 | reacties (0)

Nou ja, er wordt veel om hulp geroepen door de vaste spil-werknemers van de Gemeente. Zelfs bij MijnBorne! Je zou zeggen dat voor het gigantische, jaarlijks terugkerende bedrag, extra deskundig personeel kan worden aangetrokken? In regioverband wordt immers al veel samen gedaan. Waarom voor elke scheet dan nog... Lees meer

08 mrt 2022 om 0:10 | reacties (0)

3 speerpunten. De vorige verkiezing was het nog maar 1 speerpunt; de GVW. U weet wel, die weg langs het industrie terrein de Molenkamp. Er werden dikke rapporten gemaakt en Borne Nu maakte zich sterk om die waanzinnig hoge kosten steeds gefinancierd te krijgen. Zou het nou niet mooi zijn om als blijk van berouw,... Lees meer

05 mrt 2022 om 21:30 | reacties (0)