CDA: Samen sterker!

 

Samen Leven!

 • Voldoende betaalbare huurwoningen voor jong en oud
 • Goede speelmogelijkheden in elke buurt
 • Een goed bereikbaar en hoogwaardig gemeenteloket
 • Een actief meedenkende gemeente bij initiatieven uit de samenleving
 • Vrijwilligerswerk stimuleren en faciliteren
 • Inzetten van één (fulltime) extra BOA
 • Aanleg van een fiets-voetgangerstunnel onder de N743
 • Aanleg fiets-voetgangerstunnels in Bornebroeksestraat en Azelosestraat
 • Meer veiligheid rondom parkeerplaats De Höfte

 

Samen Werken!

 • Blijvende aandacht aan ontwikkeling van industrieterreinen De Veldkamp, De Molenkamp en De Oostermaat
 • Ruimte geven aan vernieuwende plannen voor het centrum
 • Werken aan een goed ondernemersklimaat
 • Duurzaam ondernemen bevorderen
 • Samen werken met andere gemeenten
 • Gratis parkeren behouden
 • Voldoende laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen
 • Een stimuleringsregeling voor het saneren van asbest
 • Meedenken aan een duurzame oplossing voor mestvergisting
 • Het toerisme en recreatie stimuleren

 

Samen Doen!

 • Wonen en zorg voor mensen met een beperking zo goed mogelijk faciliteren
 • Betaalbare en bereikbare zorg voor iedereen
 • Mensen ondersteunen om langer thuis te kunnen blijven wonen
 • Stimuleren van zorginitiatieven van particulieren
 • Het armoedebeleid van Borne borgen
 • Inzet op preventie en het vroeg signaleren van eenzaamheid
 • Vrijwilligers binnen het sociaal domein ondersteunen
 • Stimulering van actieve sportdeelname voor jong en oud
 • Sportplan ’t Wooldrik daadkrachtig en duurzaam realiseren
 • Behoud van onze Folklore
 • De muziekkoepel een plek geven
 • Het opstarten van een plan voor een energieneutraal Borne
 • Duurzaamheid als speerpunt meenemen bij nieuwe projecten
 • Regionale inzet om luchtkwaliteit(fijnstof) te verbeteren.

 

Samen Sterker!

Het CDA in Borne, Hertme en Zenderen staat voor het versterken van onze gemeenschap. Wij willen de kracht benutten van mensen, bedrijven, scholen, verenigingen, kerken en andere organisaties.

Wij staan voor samen leven, samen werken en samen doen, zodat we samen sterker zijn

 

Meer informatie over het CDA in Borne, Hertme en Zenderen is te vinden op www.cdaborne.nl.

 

Volg ons ook op Social media!
Facebook: www.facebook.com/CDABorne
Twitter: www.twitter.com/CDABorne

 


Reacties

Het was een drukke periode. Vooral bekeken of de social media meerwaarde hebben in de verkiezingstijd, of om zomaar een onderwerp echt uit te diepen. Raadsleden geprikkeld om duidelijke visies af te geven. Ik concentreerde me daarbij op 4 onderwerpen zoals de Infrastructuur en het ontzet van Zenderen (variant 5 en... Lees meer

02 apr 2018 om 12:33 | reacties (0)

De heer Kotteman strooit de inwoners van de Oldhof en de Bornse Maten zand in de ogen. Hij beweert dat de knip er komt en dat de verbindingsweg goed is voor de Oldhof. Dat laatste kan hij niet waar maken. De heer Velten strooit de inwoners van Zenderen zand in ogen met zijn uitspraak eerst de verbindingsweg en dan... Lees meer

18 mrt 2018 om 12:29 | reacties (0)

Veel lawaai. Weinig wol ofwel aandacht voor de paar discussieburgers, maar op het eind werd het geluid ineens goed. Leuke inspanning van BB Lees meer

14 mrt 2018 om 22:49 | reacties (0)

file:html/cookies.inc.html}