VVD: kies voor doen!

 

Actiepunten Borne, Hertme en Zenderen, programma 2018 tot 2022:

 

► Werken aan Veiligheid
Een omgeving waarin de inwoners van de gemeente Borne zich veilig voelen. Aandacht besteden aan Noaberschap, voldoende blauw op straat inclusief handhavers (BOA’s), goede verlichting.

► Behouden van Dorpsvoorzieningen
Denk hierbij aan scholen, schoolzwemmen, zwembad, bibliotheek, sportaccommodaties, gezellig winkelcentrum met ruimte voor evenementen.

 

► Effectief Communiceren
Snel reageren op verzoeken van burgers, zowel goed digitaal loket als persoonlijk contact, afschaffen welstandscommissie.

► Verbeteren Infrastructuur
Bevorderen van mobiliteit is belangrijk. Dus rondweg Zenderen, snellere ontsluiting Bornsche Maten, ontsluiting De Molenkamp, maar ook geluidswal A1 in de buurt van woonwijken Borne en aandacht voor spoorveiligheid.

 

 • gemeentefinanciën op orde en toch OZB omlaag
 • een moderne mestvergister in combinatie met een vervroegde uitvoering van een rondweg om Zenderen
 • aandacht voor Infrastructuur: Spoorveiligheid (Azelosestraat), ontsluiting (rondweg Zenderen, Molenkamp), Geluidshinder (Geluidswal A1 in buurt van woonwijken)
 • zorgen voor voldoende werkgelegenheid in Borne en regio
 • aandacht voor een gezonde middenstand in de gemeente Borne
 • ruimte voor vrijwilligers om evenementen in Gemeente Borne te organiseren
 • goed en bereikbaar onderwijs
 • voldoende zorg in Gemeente Borne voor alle leeftijd fasen
 • behoud van de zwarte afvalcontainer voor restafval
 • veiligheid voor alle verkeersdeelnemers dus ook voetgangers
 • wij gaan voor een constructieve oplossing van het spoorprobleem
 • voor alternatieve energieopwekking maar tegen windmolens in uw achtertuin
 • wij hebben ons in het verleden als VVD-fractie constructief opgesteld richting college.

 

Maar we hebben duidelijk positie gekozen TEGEN:

 • de Verbindingsweg in combinatie met de spoortunnel
 • de sluiting Esch School
 • de OZB verhoging
 • de garantstelling aan privaat Golfpark Weleveld
 • de grijze container slechts 1x per maand te legen

 

https://borne.vvd.nlhttps://www.facebook.com/VVDBorne/

 


Reacties

De heer Kotteman strooit de inwoners van de Oldhof en de Bornse Maten zand in de ogen. Hij beweert dat de knip er komt en dat de verbindingsweg goed is voor de Oldhof. Dat laatste kan hij niet waar maken. De heer Velten strooit de inwoners van Zenderen zand in ogen met zijn uitspraak eerst de verbindingsweg en dan... Lees meer

18 mrt 2018 om 12:29 | reacties (0)

Veel lawaai. Weinig wol ofwel aandacht voor de paar discussieburgers, maar op het eind werd het geluid ineens goed. Leuke inspanning van BB Lees meer

14 mrt 2018 om 22:49 | reacties (0)

Het zorghotel Zwanenhof te Zenderen wordt illegaal te groot gebouwd. Maar diverse raadsleden willen geen antwoord geven over wat ze daar van vinden voor 21 maart 2018. Legaliseren of handhaven zodra de Raad van State de bouwvergunning in december 2018 afkeurt. Wanneer komt die helderheid wel? En waarom kan dat niet... Lees meer

14 mrt 2018 om 19:21 | reacties (1)

file:html/cookies.inc.html}