Provincie zet vaart achter pip Elhorst-Vloedbelt
BORNE WIL INWONERS MEER BETREKKEN BIJ DE PROCEDURE

Provincie zet vaart achter pip Elhorst-Vloedbelt

Er zit vaart achter het provinciale inpassingsplan (pip) voor de Elhorst-Vloedbelt. Zoals bekend heeft de provincie de gemeente Borne buitenspel gezet om een mestverwerkingsinstallatie mogelijk te maken op de stortlocatie van Twence in Zenderen. Vanaf 19 juli ligt het inpassingsplan ter inzage. Zwolle heeft er voor gekozen om niet eerst een voorontwerp ter inzage te leggen, maar direct over te gaan op het definitieve ontwerp.

 

‘Gezamenlijk optrekken’

“Dat er niet eerst een voorontwerp komt heeft ons ook verrast”, zegt wethouder Michel Kotteman. “Dat heeft wellicht te maken met het feit dat er al een heel voortraject is geweest. De provincie redeneert dat er voldoende inspraakmogelijkheden zijn in de procedure en formeel gesproken hebben ze daar gelijk in. Wij willen als gemeente echter liever gedrieën (provincie, gemeente en Twence) samen optrekken en het gesprek aangaan met de inwoners.”

 

Op initiatief van de gemeente Borne is om die reden een extra informatiebijeenkomst georganiseerd op woensdag 27 juni, waarbij ook vertegenwoordigers van Twence en de provincie aanwezig zijn. “Daarbij gaat het niet zozeer om de inhoud, maar meer over het proces. Hoe kunnen we gezamenlijk optrekken?”

 

‘Niet alleen de lasten’

“Er zijn bij deze kwestie rationele, maar ook emotionele argumenten. Als je er wat verder vanaf zit zie je dat misschien wat minder”, valt burgemeester Rob Welten de wethouder bij. In Zenderen worden wel geluiden gehoord het gevoel te hebben het ‘afvalputje’ van Twente te zijn. “Als je al vindt dat die mestverwerker er moet komen, realiseer dan dat zo’n gemeenschap niet alleen de lasten, maar ook wat lusten krijgt.”

 

En dan gaat het om bijvoorbeeld een rondweg om Zenderen of voordelen vanwege de realisering van een energiepark op de Elhorst-Vloedbelt, een mogelijkheid waar de gemeente Borne sterk op inzet. Aspecten die de provincie los van elkaar lijkt te zien, afgaande op de nu ingezette procedure. “Informeer de inwoners van Zenderen gelijktijdig over alle lopende plannen”, vindt de burgemeester.

 

Kotteman: “We zitten er wel bovenop. Je ziet ook in Zwolle wel wat bewegingen. Ze gaan het wel voelen dat we hier toch een stap verder willen gaan met het betrekken van inwoners. Daar zetten we onze tanden in en blijven ook vasthouden!”

 

Asbest

De Elhorst-Vloedbelt is nu een nauwelijks gebruikte stortlocatie. In principe zou er volgens het bestemmingsplan ook weer afval gestort kunnen worden, los van of er een mestverwerker wordt gerealiseerd. En op dat vlak duikt het ‘asbest-spook’ op. De regio staat voor een grote opgave om alle asbestdaken voor 2024 te verwijderen. Dat asbest moet ergens naartoe. Dat gebeurt momenteel onder andere op de Boeldershoek in Hengelo, waar naar verluidt al een hele berg ligt. “Asbest storten in Zenderen is inderdaad een zwaard van Damocles boven ons hoofd”, beaamt Kotteman. “Wij zien in Zenderen liever een energiepark en daar zijn we over in gesprek.” (AJ)

 

Het provinciaal inpassingsplan voor de Elhorst-Vloedbelt ligt vanaf 19 juli ter inzage. Via onderstaande link is het voor belangstellenden nu al in te zien. De informatiebijeenkomst op woensdag 27 juni vindt plaats in het Sindron en start om 19.30 uur.

 

Provinciaal Inpassingsplan Mestverwaarding locatie Elhorst-Vloedbelt (PDF)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Bakker, J — 11 mei 2019
Ook in Zenderen stankoverlast??
TcTubantia zaterdag 11 mei 2019

PvdA stelt vragen over stankoverlast mestvergister
Bewoners in de directe omgeving van de biocentrale op Zenkeldamshoek in Goor ondervinden nog altijd stankoverlast van de mestvergister. De PvdA heeft het college om opheldering gevraagd.
Goor
Voorman Fred Rijkens wil van het college weten hoe het mogelijk is dat er binnen de bestaande vergunning toch sprake kan zijn van ernstige stankoverlast voor de omwonenden. "Is er mogelijk een fout gemaakt bij het toestaan van dit bedrijf (Groen Gas Goor, red.) nu uit de praktijk blijkt dat de overlast veel groter is dan op grond van de aanvraag kon worden ingeschat?"
De wethouder wordt ook gevraagd duidelijkheid te geven over de mogelijkheden tot handhaving. "Is de gemeente, of de instantie die belast is met handhaving, bereid om het bedrijf dwang op te leggen om een eind te maken aan de problemen?"
Eind 2018 kwam de overlast ook al aan bod bij gemeente en provinciale staten. Bewoners van de Goorse wijk Heeckeren klaagden toen over een 'penetrante geur' die in de straten hing. Operationeel manager Menno Wiggers van Groen Gas Goor BV gaf vorig jaar in een reactie aan dat er al aanpassingen waren gedaan om de overlast te beperken.
"Wij denken dat de stank al flink is afgekomen en we zijn nog altijd bezig met het aanbrengen van verbeteringen", vertelt hij nu. "Zo worden er binnenkort luchtwassers geplaatst. Dat heeft echter even geduurd omdat we daar een vergunning voor nodig hadden. Wij doen echt ons uiterste beste de overlast te beperken. Voor ons en ook de gemeente heeft dit topprioriteit."
Bornse burger — 21 jun 2018
Zenderen heeft al lang gesproken. Zenderen was in tegenstelling tot Borne bereid tot een compromis. 5b voor Zenderen, aan te leggen langs de mestvergister. Iedereen uit de problemen en Borne kan 35 mln in de zak houden omdat de verbindingsweg dan overbodig is.
Dat de Bornse politiek nu weer naar Zenderen wil komen luisteren is dus niet nodig, of beviel ze de vorige uitkomst niet?
Mchak — 21 jun 2018
Niet op inhoud, maar op proces: hallo, gaan we armpje worstelen met Zwolle? No change! Die blauw vingers ( ik ken het soort) zijn anders dan melbuln.
Rik desMond — 20 jun 2018
Moet je eens langs die mestverwerker bij Dalfsen rijden. De stank is van verre af niet te hadden. Zenderen succes.
Ron Hartman — 20 jun 2018
De mestverwerker en de toenemende mestkarren of mega mestwagens moeten Zenderen geen extra last geven. (dat is nog geen lust, maar een must) Vandaar dat het eerste deel van de 5A verbinding voor het achterland (Albergen) vanzelfsprekend is. Natuurlijk komt er ook mest uit de richting Bornerbroek. Vandaar dat de 5A ineens nodig is en daarna kan de 5B-in-wording over de Bornerbroeksestraat richting de Kluft, al functioneren. Dat is dan 1 lust van ''wat'' lusten.!

Scootmobiel aangereden op ovonde

Zondagmorgen vond er een aanrijding plaats tussen een auto en een scootmobiel op de ovonde aan...
29-01-2023

Kringloop tekent voor Hospice Borne

Dinsdagmiddag ondertekenden Bram Donkers, voorzitter van het Kringloopbedrijf Borne, en Frans...
24-01-2023

Inloopbijeenkomst windenergie Saasveld op 26...

De gemeente Dinkelland organiseert twee inloopbijeenkomsten over windenergie in de gemeente. De...
24-01-2023

Lions verwennen twee Bornse goede doelen

Vrijdagmiddag, amper een uur nadat Twickel Borne een megabedrag kon doneren aan de Stichting...
21-01-2023

Minder animo voor vaccinatie tegen corona

Deze dag is de theaterzaal van het Kulturhus in gebruik als pop-up-locatie van de GGD. Wie wil...
18-01-2023

Auto’s botsen op Almelosestraat

Donderdagmiddag raakten drie auto’s met elkaar in botsing op de Almelosestraat in...
12-01-2023