Provincie zet vaart achter pip Elhorst-Vloedbelt
BORNE WIL INWONERS MEER BETREKKEN BIJ DE PROCEDURE

Provincie zet vaart achter pip Elhorst-Vloedbelt

Er zit vaart achter het provinciale inpassingsplan (pip) voor de Elhorst-Vloedbelt. Zoals bekend heeft de provincie de gemeente Borne buitenspel gezet om een mestverwerkingsinstallatie mogelijk te maken op de stortlocatie van Twence in Zenderen. Vanaf 19 juli ligt het inpassingsplan ter inzage. Zwolle heeft er voor gekozen om niet eerst een voorontwerp ter inzage te leggen, maar direct over te gaan op het definitieve ontwerp.

 

‘Gezamenlijk optrekken’

“Dat er niet eerst een voorontwerp komt heeft ons ook verrast”, zegt wethouder Michel Kotteman. “Dat heeft wellicht te maken met het feit dat er al een heel voortraject is geweest. De provincie redeneert dat er voldoende inspraakmogelijkheden zijn in de procedure en formeel gesproken hebben ze daar gelijk in. Wij willen als gemeente echter liever gedrieën (provincie, gemeente en Twence) samen optrekken en het gesprek aangaan met de inwoners.”

 

Op initiatief van de gemeente Borne is om die reden een extra informatiebijeenkomst georganiseerd op woensdag 27 juni, waarbij ook vertegenwoordigers van Twence en de provincie aanwezig zijn. “Daarbij gaat het niet zozeer om de inhoud, maar meer over het proces. Hoe kunnen we gezamenlijk optrekken?”

 

‘Niet alleen de lasten’

“Er zijn bij deze kwestie rationele, maar ook emotionele argumenten. Als je er wat verder vanaf zit zie je dat misschien wat minder”, valt burgemeester Rob Welten de wethouder bij. In Zenderen worden wel geluiden gehoord het gevoel te hebben het ‘afvalputje’ van Twente te zijn. “Als je al vindt dat die mestverwerker er moet komen, realiseer dan dat zo’n gemeenschap niet alleen de lasten, maar ook wat lusten krijgt.”

 

En dan gaat het om bijvoorbeeld een rondweg om Zenderen of voordelen vanwege de realisering van een energiepark op de Elhorst-Vloedbelt, een mogelijkheid waar de gemeente Borne sterk op inzet. Aspecten die de provincie los van elkaar lijkt te zien, afgaande op de nu ingezette procedure. “Informeer de inwoners van Zenderen gelijktijdig over alle lopende plannen”, vindt de burgemeester.

 

Kotteman: “We zitten er wel bovenop. Je ziet ook in Zwolle wel wat bewegingen. Ze gaan het wel voelen dat we hier toch een stap verder willen gaan met het betrekken van inwoners. Daar zetten we onze tanden in en blijven ook vasthouden!”

 

Asbest

De Elhorst-Vloedbelt is nu een nauwelijks gebruikte stortlocatie. In principe zou er volgens het bestemmingsplan ook weer afval gestort kunnen worden, los van of er een mestverwerker wordt gerealiseerd. En op dat vlak duikt het ‘asbest-spook’ op. De regio staat voor een grote opgave om alle asbestdaken voor 2024 te verwijderen. Dat asbest moet ergens naartoe. Dat gebeurt momenteel onder andere op de Boeldershoek in Hengelo, waar naar verluidt al een hele berg ligt. “Asbest storten in Zenderen is inderdaad een zwaard van Damocles boven ons hoofd”, beaamt Kotteman. “Wij zien in Zenderen liever een energiepark en daar zijn we over in gesprek.” (AJ)

 

Het provinciaal inpassingsplan voor de Elhorst-Vloedbelt ligt vanaf 19 juli ter inzage. Via onderstaande link is het voor belangstellenden nu al in te zien. De informatiebijeenkomst op woensdag 27 juni vindt plaats in het Sindron en start om 19.30 uur.

 

Provinciaal Inpassingsplan Mestverwaarding locatie Elhorst-Vloedbelt (PDF)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Bornse burger — 21 jun 2018
Zenderen heeft al lang gesproken. Zenderen was in tegenstelling tot Borne bereid tot een compromis. 5b voor Zenderen, aan te leggen langs de mestvergister. Iedereen uit de problemen en Borne kan 35 mln in de zak houden omdat de verbindingsweg dan overbodig is.

Dat de Bornse politiek nu weer naar Zenderen wil komen luisteren is dus niet nodig, of beviel ze de vorige uitkomst niet?

Mchak — 21 jun 2018
Niet op inhoud, maar op proces: hallo, gaan we armpje worstelen met Zwolle? No change! Die blauw vingers ( ik ken het soort) zijn anders dan melbuln.
Rik desMond — 20 jun 2018
Moet je eens langs die mestverwerker bij Dalfsen rijden. De stank is van verre af niet te hadden. Zenderen succes.
Ron Hartman — 20 jun 2018
De mestverwerker en de toenemende mestkarren of mega mestwagens moeten Zenderen geen extra last geven. (dat is nog geen lust, maar een must) Vandaar dat het eerste deel van de 5A verbinding voor het achterland (Albergen) vanzelfsprekend is. Natuurlijk komt er ook mest uit de richting Bornerbroek. Vandaar dat de 5A ineens nodig is en daarna kan de 5B-in-wording over de Bornerbroeksestraat richting de Kluft, al functioneren. Dat is dan 1 lust van ''wat'' lusten.!

Sindron haalt veel adviezen en tips op

Eind oktober vorig jaar werd bekend dat het Sindron in Zenderen nog niet naar behoren...
13-01-2019

Levendige markt voor geest en lichaam

De Body, Mind en Spirit markt trok zaterdag veel bezoekers. De jaarlijkse spirituele beurs vond...
12-01-2019

Huizen ontruimd aan Leemweg

Bij graafwerkzaamheden aan de Leemweg is vrijdagmorgen een gaslek ontstaan. Uit voorzorg zijn...
11-01-2019

Borne steekt regenboogvlag uit

De storm die de afgelopen dagen opstak over de zogenaamde ‘Nashville-verklaring’...
10-01-2019

Brandweer vaak in actie in 2018

In 2018 moest de brandweer in Borne 114 keer in actie komen om brand te bestrijden en hulp te...
08-01-2019

Jan ter Keurs geëerd met eigen pad

De op 8 januari 2018 plotseling overleden Zenderenaar Jan ter Keurs wordt binnen de Zenderense...
08-01-2019


file:html/cookies.inc.html}