Fusie scholen per 1 januari 2019
BESTUURLIJK SAMENGAAN STICHTINGEN KOMT EN MARCANT-BSV

Fusie scholen per 1 januari 2019

Al sinds 2012 wordt er gesproken over het bestuurlijk samengaan van de overkoepelende stichtingen waaronder bijna alle scholen in de gemeente Borne vallen. Nu, halverwege 2018, lijken alle hobbels genomen te zijn. De fusie tussen de Stichtingen KOMT en Marcant-BSV zal per 1 januari 2019 een feit zijn. Op dat moment vallen alle scholen binnen de gemeente Borne, met uitzondering van de St. Stephanus in Zenderen onder hetzelfde scholenbestuur, net als een aantal scholen in Hengelo en Hof van Twente.

 

Op de rem in 2015

“Het heeft allemaal langer geduurd dan wij hadden gewild”, zegt Frank Konings van Stichting KOMT. “We hebben een aantal jaren verloren laten gaan. Maar goed, dit soort processen hebben blijkbaar tijd nodig.” In 2015 trapte de Raad van Toezicht van Stichting KOMT op de rem. “Men was er niet van overtuigd dat de stichting niet beter op eigen kracht verder kon.” Een teleurstelling voor Frank Konings en Ralf Dwars, de bestuurder van Marcant-BSV. Er volgde een nader onderzoek binnen de Stichting KOMT, terwijl de Stichtingen BSV en Marcant wél samengingen per 1 januari 2016. De diverse onderzoeken en rapporten die volgden wezen uit dat samengaan meer voor- dan nadelen bracht. De Medezeggenschapsraden en Raden van Toezicht gaven alsnog hun goedkeuring voor de fusie en ook de gemeente ging het proces niet in de weg staan. “Ik ben blij dat we zijn blijven praten”, vindt Dwars.

 

‘Schaalvergroting noodzakelijk'

Beide bestuurders bleven er gedurende het gehele proces van overtuigd dat een fusie de juiste weg de toekomst in was. “We zien allerlei ontwikkelingen op ons afkomen en daar moeten we een antwoord op geven. Er komen vanuit de overheid steeds meer verantwoordelijkheden naar de scholen toe, waardoor schaalvergroting noodzakelijk is”, legt Dwars uit. En dan gaat het naast efficiency over de taken met betrekking tot huisvesting en ondersteunende taken, maar ook bijvoorbeeld over de risico’s vanwege het dreigende tekort aan leerkrachten of uitval door ziekte. “Als je een school met tien leerkrachten hebt en er worden er drie ziek, dan loop je vast”, legt Konings uit. “Met 365 personeelsleden kun je die risico’s opvangen.”

 

Eigen identiteit

Of er ook nadelen aan de fusie kleven? Dwars: “Ik ben heel snel geneigd om te zeggen dat er geen nadelen zijn. Het zou kunnen zijn dat men bang is de identiteit te verliezen. Dat de signatuur van een school niet neutraal, christelijk of katholiek genoeg is. Maar door schaalvergroting kun je juist zorgen dat er verschillen zijn tussen scholen.” Op dit moment is er bijvoorbeeld een school (Beekpark) dat Dalton-onderwijs biedt en onderscheidt De Wheele zich juist op het gebied van sport. “De bedoeling is dat de schooldirecteuren de komende jaren gaan werken aan een eigen identiteit en visie, zodat er voor ouders iets te kiezen valt”, vult Konings aan. “Het is onzin om te denken dat alles eenheidsworst wordt”, vindt Dwars. “We zijn niet één bestuur met 16 scholen, maar 16 scholen met één bestuur.”

 

Nieuwe naam

Ook in de overkoepelende identiteit zal na de zomervakantie tijd en energie gestoken worden. Er komt een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl. Konings en Dwars zullen samen het college van bestuur vormen. “We volgen het ‘collegiaal model’, met beiden evenveel zeggenschap.” Door de fusie van de overkoepelende stichtingen is het mogelijk dat de scholen binnen één van de instroompunten in het Integraal Huisvestingsplan ook op termijn samen kunnen gaan. Dan gaat het om Het Prisma en ’t Iemnschelf in de Stroom Esch, De Sprankel en De Wheele in Wensink-Zuid en de Jan Ligthart en De Oldhof. (AJ)

 

(Op de foto boven links Frank Konings en rechts Ralf Dwars)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Molenkamp ondernemers bruisend onderweg

Het was een tijdje stil rond het bedrijventerrein Molenkamp. Maar schijn bedriegt, dat blijkt...
24-11-2020

Beekparkschool wordt uitgebreid

Er is op dit moment een tekort aan klaslokalen in de Bornsche Maten en de verwachting is dat dit...
18-11-2020

Fleurig huisbezoek aan 51 jubilarissen

Vandaag is het toch nog een beetje feest voor maar liefst 51 jubilarissen van Het Dijkhuis....
18-11-2020

Gullimex verduurzaamt kantoordak

Het was vorig jaar zomer toen Gullimex bij pandeigenaar Wim Geul van Gully Vastgoed aanklopte om...
15-11-2020

Hoffmann Group betrekt nieuwe pand in Borne

De Hoffmann Group zal op maandag 16 november haar nieuwe huisvesting in de gemeente Borne...
12-11-2020

‘Door corona veel vindingrijker geworden’

Bij drukkerij Knoef aan de Oude Almeloseweg draaien in deze coronatijd de persen op volle...
06-11-2020