CDA kaart vuurwerkbeleid aan
SCHRIFTELIJKE VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE VUURWERKVERBOD

CDA kaart vuurwerkbeleid aan

De roep om een algeheel of gedeeltelijk vuurwerkverbod wordt steeds groter. In Rotterdam is al besloten tot een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Landelijk woedt de discussie eveneens volop. Het CDA in Borne heeft in lijn met het maatschappelijke vraagstuk het College een aantal schriftelijke vragen gesteld.

 

Bornepanel

Om te beginnen wil de fractie weten of er een duidelijk beeld is van de vuurwerkoverlast in de gemeente Borne. Daarnaast vraagt het CDA of het huidige beleid, met onder andere vrijwillige vuurwerkvrije zones, wordt geëvalueerd. In 2018 zijn de meningen over vuurwerk in de gemeente gepeild middels het Bornepanel. Toen was 41 procent van de respondenten voor het afsteken van vuurwerk door consumenten, 31 procent was erop tegen en 28 procent stond neutraal ten opzichte van de kwestie. “Is het college voornemens om opnieuw te peilen hoe inwoners van Borne aankijken tegen een algeheel 
vuurwerkverbod, dan wel aangewezen vuurwerkvrije zones?”, vraagt fractievoorzitter Bert Oude Lansink namens de lokale CDA-fractie. En: “Bent u voornemens om, in het licht en in afwachting van de landelijke ontwikkelingen, het lokale beleid te herijken c.q. aan te scherpen?”

 

Handhaving

Aanvullende vragen zijn hoe het College aankijkt tegen de handhaafbaarheid van de huidige regels en eventuele aanscherping in de vorm van
een gedeeltelijk of algeheel vuurwerkverbod en in welke mate er regionale afstemming is over het vuurwerkbeleid. (AJ)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 05 feb 2020
Op 4-2 roept een coalitiepartij het bovenstaande; op 5-2 blijkt uit de Tubantia dat de Twentse burgemeesters (dus ook Borne) een totaal verbod op consumentenvuurwerk willen. Wordt hier of een een-tweetje gespeeld door het CDA met de andere coalitiepartijen of hebben we een burgemeester gekregen die zijn eigen gang gaat en vragen uit de Raad over een onderwerp gewoon aan zijn laars lapt????

Interpellatiedebat over gang van zaken azc

De gang van zaken rondom het azc in Azelo, waarbij het College het voornemen heeft om de...
27-11-2020

Toch weer opvang asielzoekers in Azelo

Eind 2019 sloot het COA voor de derde keer de deuren van de azc-locatie in Azelo. Deze keer...
26-11-2020

Beperkt ruimte voor windmolens

Ook het duurzame energieplan voor de gemeente Borne ligt in concept op tafel. De invulling van...
25-11-2020

Windmolens rondom Borne?

In Hof van Twente is er een initiatief om tot twee hoge windturbines te komen nabij knooppunt...
17-11-2020

Regelingen WMO en Jeugdzorg aangescherpt

Volgend jaar wordt een aantal regelingen in de verordening WMO en Jeugdzorg van de gemeente...
12-11-2020

Pittig begrotingsdebat

“Het roer moet om”, vindt Jan de Vries (GrLi/Pvda), “met een lekkende boot kun...
11-11-2020