Sindron op zoek naar gebruikers
06-07-2020
GEMEENSCHAPSRUIMTE ZIET PERSPECTIEF VOOR CONTINUÏTEIT

Sindron op zoek naar gebruikers

Nadat Aveleijn vorige maand haar supermarktje in Zenderen sloot en ook de gemeenschapsruimte vrijwel leeg kwam te staan, drong de vraag zich op: wat nu? Vanuit de dorpsraad werd daarom een ‘werkgroep Sindron’ geformeerd, die de (on)mogelijkheden in kaart zou moeten brengen. De kartrekkers hiervan, Jeanine Mulder van Duimelot en Thomas Klaassen, plaatsten een oproepje in de VOX en maandagavond was er een brainstorm met geïnteresseerde Zenderenaren. Ruim twintig mensen gaven gehoor aan de uitnodiging.

 

‘Het is nu aan de gemeenschap’

Onder de aanwezigen waren, behalve de huidige gebruikers waaronder de Katholieke Plattelands Vrouwen, de biljart-, schilder- en bridgeclub ook andere mogelijk geïnteresseerden. Jeanine Mulder vertelde hen hoe de vork voor wat betreft het Sindron momenteel in de steel zit. Duidelijk werd dat de gemeente Borne weliswaar tot 2027 garant staat voor de vaste kosten van het gebouw, maar dat het nu aan de gemeenschap is om aan te tonen dat zo’n ruimte ook echt in een behoefte voorziet en dat zij dan ook een deel van de exploitatie voor haar rekening zal moeten nemen. Een voorzichtige indicatie leerde dat het om zo’n duizend euro per jaar gaat. Geen onoverkomelijk bedrag, alleen moet er dan wel structureel gebruik van worden gemaakt om die inkomsten te kunnen genereren.

 

Duimelot een van de partijen

In de aanloop naar de brainstorm vertelde Mulder dat Duimelot in elk geval bereid was de helft van het genoemde bedrag te willen ophoesten, in ruil voor een gebruik van de ruimte voor drie middagen per week. Maar daarnaast blijven er meerdere partijen nodig om een volledige bezetting te realiseren. Even later vlogen de eerste ideeën over tafel. Van een sjoel- en jeu de boulescompetitie tot een activiteit voor jongeren vanaf plm. 12 jaar (“bijvoorbeeld een teenage party of filmavond”), een gelegenheid voor ouderen om er hun verjaardag te vieren, een ‘voorstelling’ van acts die tijdens de gala-avond van de carnavalsvereniging in de tent plaatsvinden en zo meer.

 

Ook viel te beluisteren dat er, gezien het relatief geringe bedrag dat voor instandhouding vereist is, enkele mensen zijn die het eerste jaar garant willen staan en daarmee de tijd willen kopen om tot een gezonde exploitatie te komen. Al met al reden genoeg voor de werkgroep om voortvarend op de ingeslagen weg verder te gaan. De komende vakantietijd zal zij daarom benutten om een gedegen en financieel onderbouwd plan te maken en de interesse van mogelijke partijen te peilen. Eind augustus wordt dan opnieuw een avond belegd, waarop zo mogelijk spijkers met koppen geslagen kunnen worden.

 

Jeanine Mulder bleek na afloop in elk geval uiterst tevreden. “Ik was blij verrast door de hoge opkomst vanavond. En het is goed te horen dat er van meerdere kanten toch positief tegen de mogelijkheden van het Sindron wordt aangekeken.” Voor meer informatie is zij de komende weken te bereiken via info@duimelot.nl. (AJ/BM)

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ron Hartman — 06 jul 2020
Heel fijn deze positieve aktie. Dat het rijke Aveleijn de commerciele aktiviteit zag stranden, ontslaat haar natuurlijk niet om een dagbesteding voor haar pupillen te blijven invullen. Gewoon op grond van de vergoedingen die zij daarvoor ontvangt. Samen uit, samen thuis.

Nieuwe coronabesmetting in Borne

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland neemt toe. In Overijssel valt het...
11-08-2020

Vitens waarschuwt voor watertekort

Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat de waterdruk in een aantal gebieden in Nederland in de...
08-08-2020

Ans Lindeman stopt als mondhygiëniste

Toen Ans Lindeman (64) in 1976 als mondhygiëniste afstudeerde, stond het specialisme nog in...
28-07-2020

Koe Paula gaat viraal

Het filmpje van de kalvende koe Paula 208, dat wij afgelopen vrijdag publiceerden, is viraal...
27-07-2020

Paula 208 doet ’t gewoon zelf

Je zou het bijna vergeten in deze tijd. Immers, we zijn allemaal gevangen door het virus en of...
24-07-2020

Bornse Sam maakt furore op witte doek

In september 2017 werd Sam geboren, een kat die voor driekwart Perzisch is. Toen Frieda, het...
22-07-2020