Informatie over griepvaccinatie 2020
24-09-2020
AANGEPASTE PROCEDURE WEGENS CORONA

Informatie over griepvaccinatie 2020

Via BorneBoeit informeren de Bornse huisartsen u regelmatig over de bijzondere omstandigheden tijdens de coronacrisis.

 

De Bornse huisartsen maken bekend dat binnenkort de jaarlijkse griepvaccinatie zal plaatsvinden.

 

Voor de patiënten van:

  • Huisartspraktijk Hesselink: op donderdag 1 oktober (bij een grotere opkomst dan verwacht, kan er een tekort ontstaan, er wordt dan een tweede ronde ingepland op een nader te bepalen datum)
  • Huisartsenpraktijk Muller & Busscher: op donderdag 15 en 29 oktober
  • Huisartsenpraktijk Krukerink & De Wolde: op donderdag 15 en 29 oktober
  • Huisartsenpraktijk de Poort van Borne (alle huisartsen): op zaterdag 24 oktober
  • Huisartsenpraktijk ’t Dijkhuis (alle huisartsen): op zaterdag 24 oktober en donderdag 5 november

 

Tijdsblokken

Door het coronavirus is het belangrijk dat de drukte zo veel mogelijk wordt gespreid. Daarom wordt gewerkt met tijdblokken.

Als u een uitnodigingsbrief krijgt staat daarop vermeld op welke dag en tijd u verwacht wordt. U wordt uitdrukkelijk verzocht uitsluitend te komen op deze dag en tijd.

De brief krijgt u mogelijk pas kort voor de vaccinatiedag.

 

Er zijn twee categorieën patiënten te onderscheiden. Voor elk van deze categorieën geldt een andere procedure.

 

1. Patiënten die om medische redenen in aanmerking komen voor vaccinatie. Zij behoren tot de zogenaamde risicogroepen en dit betreft:

a. Iedereen van 60 jaar en ouder;

b. Personen die één van de volgende aandoeningen hebben:

- suikerziekte

- hart- en vaatziekten

- chronische longziekten

- chronische nierziekten

- verminderde weerstand b.v. tijdens radiotherapie of chemotherapie.

Voor deze groep is het vaccin reeds bij de huisarts afgeleverd. Men hoeft dus geen recept aan te vragen. De kosten van het vaccin en de vaccinatie worden volledig vergoed.

 

2. Patiënten die niet tot de zogenaamde risicogroepen behoren maar wel graag gevaccineerd willen worden. Voor deze groep is het vaccin alleen via de apotheek op recept te verkrijgen. Dit recept moet men dus bij de eigen huisarts aanvragen en bij de apotheek inleveren. Op de vaccinatiemiddag dient men dit vaccin dan zelf mee te nemen. De kosten van het vaccin worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Alle patiënten ontvangen een nota van de apotheek en de huisarts.

 

Als u niet goed weet of u wel of niet tot de risicogroep behoort kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. We moeten u erop wijzen dat de overheid wel van ons verwacht dat wij de criteria strikt hanteren.

 

De vaccinatie zal plaatsvinden op de praktijk van de eigen huisarts.

 

Als u een uitnodigingsbrief heeft gekregen, wilt u deze dan meenemen, zodat de barcode gescand kan worden.

 

De Bornse huisartsen

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

‘We moeten positief perspectief bieden’

De Fontein aan de Twijnerstraat wordt op zondag gebruikt voor kerkdiensten. Het bestuur van de...
25-10-2020

Fiets vernield bij De Vonder

Vrijdagmiddag 23 oktober werd bij basisschool De Vonder een fiets vernield. Dat zou gebeurd zijn...
25-10-2020

Stilte bij de ouderenbonden

Borne telt drie actieve ouderenbonden, de ABOB, KBO en de PCOB. Naast het verzorgen van een...
23-10-2020

Bewoners Dijkhuis verrast met bitterkoekjes

Onder het motto ‘Wij zijn u niet vergeten’ kregen de 230 bewoners en cliënten...
22-10-2020

Veel tegenwind op participatieavond windmolens

Dinsdagavond stond de derde bijeenkomst op de agenda in het participatietraject om te komen tot...
21-10-2020

Diefstal uit auto aan Vossenbeek

Op maandag 19 oktober rond 04.00 uur vond er een diefstal plaats uit een auto. De auto stond...
20-10-2020