Informatie over griepvaccinatie 2020
24-09-2020
AANGEPASTE PROCEDURE WEGENS CORONA

Informatie over griepvaccinatie 2020

Via BorneBoeit informeren de Bornse huisartsen u regelmatig over de bijzondere omstandigheden tijdens de coronacrisis.

 

De Bornse huisartsen maken bekend dat binnenkort de jaarlijkse griepvaccinatie zal plaatsvinden.

 

Voor de patiënten van:

  • Huisartspraktijk Hesselink: op donderdag 1 oktober (bij een grotere opkomst dan verwacht, kan er een tekort ontstaan, er wordt dan een tweede ronde ingepland op een nader te bepalen datum)
  • Huisartsenpraktijk Muller & Busscher: op donderdag 15 en 29 oktober
  • Huisartsenpraktijk Krukerink & De Wolde: op donderdag 15 en 29 oktober
  • Huisartsenpraktijk de Poort van Borne (alle huisartsen): op zaterdag 24 oktober
  • Huisartsenpraktijk ’t Dijkhuis (alle huisartsen): op zaterdag 24 oktober en donderdag 5 november

 

Tijdsblokken

Door het coronavirus is het belangrijk dat de drukte zo veel mogelijk wordt gespreid. Daarom wordt gewerkt met tijdblokken.

Als u een uitnodigingsbrief krijgt staat daarop vermeld op welke dag en tijd u verwacht wordt. U wordt uitdrukkelijk verzocht uitsluitend te komen op deze dag en tijd.

De brief krijgt u mogelijk pas kort voor de vaccinatiedag.

 

Er zijn twee categorieën patiënten te onderscheiden. Voor elk van deze categorieën geldt een andere procedure.

 

1. Patiënten die om medische redenen in aanmerking komen voor vaccinatie. Zij behoren tot de zogenaamde risicogroepen en dit betreft:

a. Iedereen van 60 jaar en ouder;

b. Personen die één van de volgende aandoeningen hebben:

- suikerziekte

- hart- en vaatziekten

- chronische longziekten

- chronische nierziekten

- verminderde weerstand b.v. tijdens radiotherapie of chemotherapie.

Voor deze groep is het vaccin reeds bij de huisarts afgeleverd. Men hoeft dus geen recept aan te vragen. De kosten van het vaccin en de vaccinatie worden volledig vergoed.

 

2. Patiënten die niet tot de zogenaamde risicogroepen behoren maar wel graag gevaccineerd willen worden. Voor deze groep is het vaccin alleen via de apotheek op recept te verkrijgen. Dit recept moet men dus bij de eigen huisarts aanvragen en bij de apotheek inleveren. Op de vaccinatiemiddag dient men dit vaccin dan zelf mee te nemen. De kosten van het vaccin worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Alle patiënten ontvangen een nota van de apotheek en de huisarts.

 

Als u niet goed weet of u wel of niet tot de risicogroep behoort kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts. We moeten u erop wijzen dat de overheid wel van ons verwacht dat wij de criteria strikt hanteren.

 

De vaccinatie zal plaatsvinden op de praktijk van de eigen huisarts.

 

Als u een uitnodigingsbrief heeft gekregen, wilt u deze dan meenemen, zodat de barcode gescand kan worden.

 

De Bornse huisartsen

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina

Zondag koeiendans bij Bonthuis

Het begint nu toch zo zoetjesaan lente te worden, mensen trekken er op uit met de wandelschoenen...
16-04-2021

‘Hier woon je toch nog niet?’

Ruim 18 jaar bleef het pand leeg en zes lange jaren stond het zelfs te koop, het voormalige...
15-04-2021

Zeldzame grote vos gesignaleerd

Een lange rij eiken aan de Stroom-Eschlaan, versierd met een zo overbekend waarschuwingslint...
14-04-2021

Vaccinfeestje bij Fleminghof

Dinsdagmiddag om 14.00 uur ging de deur bij huisartsenpraktijk Fleminghof aan de Stationsstraat...
13-04-2021

Zwembad nog tot zeker woensdag gesloten

Maandag en dinsdag kunnen er nog geen zwemlessen gegeven worden in het zwembad. Men hoopt...
12-04-2021

Politieke vragen over viskraam Toren

Het na 37 jaar verdwijnen van vishandel Toren uit het straatbeeld van Zenderen roept vragen op...
11-04-2021