Burgerparticipatie krijgt onvoldoende
UITSLAG VAN ONZE ENQUÊTE OVER HET BORNEPANEL

Burgerparticipatie krijgt onvoldoende

De gemeente Borne kent sinds 2016 een online burgerpanel, het BornePanel. Wat kun je anno 2020 concluderen over het functioneren van dit gemeentelijk instrument om burgerparticipatie vorm te geven? Het Borns Onderzoek Platform (BOP) dook er dieper in en probeerde antwoord te krijgen op de vragen of en in hoeverre het BornePanel bijdraagt aan burgerparticipatie, of de methode betrouwbaar is en wat de gemeente doet met de uitkomsten. Daarover binnenkort meer.

 

Enquête

Maar eerst wilden we weleens weten hoe de inwoners denken over het BornePanel. Van 6 tot en met 14 december kon een korte enquête worden ingevuld, met drie vragen over het Bornepanel, acht vragen over burgerparticipatie in Borne en twee open vragen over onderwerpen die de deelnemers goed of juist niet goed vinden gaan in Borne. Bovendien kon er een rapportcijfer gegeven worden voor burgerparticipatie in Borne.

 

Aan onze peiling deden 149 mensen mee, waarvan 65% man, een mooie spreiding in leeftijd en verreweg het grootste deel woont 20 jaar of langer in Borne (66%). Ruim 2/3 is bekend met het BornePanel en van onze respondenten is 36% er ook lid van. Onze peiling is niet representatief en bevat relatief veel mensen die ook in het Bornepanel zitten.

 

Onvoldoende voor burgerparticipatie

Het gemiddelde cijfer dat respondenten gaven voor burgerparticipatie in Borne is een 5.0. Daarbij was er weinig verschil tussen mensen die lid zijn van het BornePanel (5,4) en niet-leden (4,8).

 

De deelnemers denken als volgt over het BornePanel en over burgerparticipatie:

 

Wij hebben gekeken of de antwoorden op de bovenstaande vragen verschillen tussen de mensen die hebben aangegeven lid te zijn van het BornePanel en de mensen die geen lid te zijn. De verschillen tussen de groepen zijn klein. Het valt op dat de trend zichtbaar is dat de leden van het BornePanel minder vertrouwen in de gemeente hebben (vraag 7: 3,2 versus 3,8), en dat zij het BornePanel ook nodig vinden (vraag 5: 1,8 versus 2,1). Bij de rest van de vragen zijn de verschillen tussen leden en niet-leden BornePanel verwaarloosbaar (kleiner dan 0,2).

 

Wat gaat goed, wat kan beter?

Tot slot zijn er twee open vragen gesteld over welke politieke besluiten, thema’s, onderwerpen de deelnemers positief en negatief zijn. Hier konden meerdere thema’s worden benoemd. In de tabel hieronder de resultaten van de meest genoemde onderwerpen.

 

In een volgend artikel gaan we dieper in op de theorie van burgerparticipatie en op de werking van het instrument BornePanel.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ernst — 28 dec 2020
Jammer, maar wel verwacht, hooguit een indicatieve uitspraak van dat panel maar geen uitspraak van voldoende Waarde om een objectieve en juiste uitspraak te kunnen doen.

Ook Borne tegen tariefsverhoging Twence

In navolging van vele Twentse gemeenten heeft ook Borne zich uitgesproken om op de komende...
21-04-2021

Geld op de plank voor Huis van Borne

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om 5,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het samenwonen...
20-04-2021

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021