Burgerparticipatie krijgt onvoldoende
UITSLAG VAN ONZE ENQUÊTE OVER HET BORNEPANEL

Burgerparticipatie krijgt onvoldoende

De gemeente Borne kent sinds 2016 een online burgerpanel, het BornePanel. Wat kun je anno 2020 concluderen over het functioneren van dit gemeentelijk instrument om burgerparticipatie vorm te geven? Het Borns Onderzoek Platform (BOP) dook er dieper in en probeerde antwoord te krijgen op de vragen of en in hoeverre het BornePanel bijdraagt aan burgerparticipatie, of de methode betrouwbaar is en wat de gemeente doet met de uitkomsten. Daarover binnenkort meer.

 

Enquête

Maar eerst wilden we weleens weten hoe de inwoners denken over het BornePanel. Van 6 tot en met 14 december kon een korte enquête worden ingevuld, met drie vragen over het Bornepanel, acht vragen over burgerparticipatie in Borne en twee open vragen over onderwerpen die de deelnemers goed of juist niet goed vinden gaan in Borne. Bovendien kon er een rapportcijfer gegeven worden voor burgerparticipatie in Borne.

 

Aan onze peiling deden 149 mensen mee, waarvan 65% man, een mooie spreiding in leeftijd en verreweg het grootste deel woont 20 jaar of langer in Borne (66%). Ruim 2/3 is bekend met het BornePanel en van onze respondenten is 36% er ook lid van. Onze peiling is niet representatief en bevat relatief veel mensen die ook in het Bornepanel zitten.

 

Onvoldoende voor burgerparticipatie

Het gemiddelde cijfer dat respondenten gaven voor burgerparticipatie in Borne is een 5.0. Daarbij was er weinig verschil tussen mensen die lid zijn van het BornePanel (5,4) en niet-leden (4,8).

 

De deelnemers denken als volgt over het BornePanel en over burgerparticipatie:

 

Wij hebben gekeken of de antwoorden op de bovenstaande vragen verschillen tussen de mensen die hebben aangegeven lid te zijn van het BornePanel en de mensen die geen lid te zijn. De verschillen tussen de groepen zijn klein. Het valt op dat de trend zichtbaar is dat de leden van het BornePanel minder vertrouwen in de gemeente hebben (vraag 7: 3,2 versus 3,8), en dat zij het BornePanel ook nodig vinden (vraag 5: 1,8 versus 2,1). Bij de rest van de vragen zijn de verschillen tussen leden en niet-leden BornePanel verwaarloosbaar (kleiner dan 0,2).

 

Wat gaat goed, wat kan beter?

Tot slot zijn er twee open vragen gesteld over welke politieke besluiten, thema’s, onderwerpen de deelnemers positief en negatief zijn. Hier konden meerdere thema’s worden benoemd. In de tabel hieronder de resultaten van de meest genoemde onderwerpen.

 

In een volgend artikel gaan we dieper in op de theorie van burgerparticipatie en op de werking van het instrument BornePanel.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Ernst — 28 dec 2020
Jammer, maar wel verwacht, hooguit een indicatieve uitspraak van dat panel maar geen uitspraak van voldoende Waarde om een objectieve en juiste uitspraak te kunnen doen.

Verhouding Almelo-Borne onder druk

Binnen een aantal weken zal de provincie een besluit nemen over het in gang zetten van de aanleg...
26-11-2021

Griffier Saskia Morsink stopt in Borne

11 Jaar lang was ze griffier bij de gemeente Borne. Binnenkort, om precies te zijn op 10...
23-11-2021

Raad behoudt bedenking bij zonnepark op...

Eigenlijk is iedereen wel content met de plannen voor een zonnepark op de vuilstortlocatie...
17-11-2021

Raad akkoord met nieuw contract Twence

De gemeenteraad besloot dinsdagavond om het nieuwe contract met Twence B.V. voor de verwerking...
16-11-2021

Mieke Visser lijsttrekker SP

De SP afdeling Borne heeft tijdens een algemene ledenvergadering Mieke Visser tot lijsttrekker...
16-11-2021

Vernieuwend participatietraject Wensink-Zuid

Een onderdeel van de energievisie van Borne is het plan in hoofdlijnen om wijken aardgasvrij te...
15-11-2021