SP in de strijd voor een eerlijke overheid
01-03-2021
VIJF CAMPAGNEFILMPJES ONDERSTEUNEN BOODSCHAP SP

SP in de strijd voor een eerlijke overheid

ADVERTORIAL • De SP heeft speciaal voor de kiezers in de gemeente Borne 5 campagnefilmpjes opgenomen. Daarin worden belangrijke standpunten uit het verkiezingsprogramma toegelicht door Jimmy Dijk, kandidaat voor de Tweede Kamer en Mieke Visser van de SP Borne.

 

De strijd voor een eerlijke overheid staat in de komende verkiezingen bij de SP centraal: de toeslagenaffaire, de gang van zaken rond de aardbevingsschade in Groningen hebben opnieuw laten zien hoe belangrijk een eerlijke overheid is. Ook lokaal maakt de SP zich sterk voor een eerlijke overheid, of het nu gaat om de verkeersproblemen in Zenderen, het vaststellen van de WOZ-waarde, het maken van keuzes in de onderwijshuisvesting of de aankoop van het asielzoekerscentrum in Azelo.

 

Een eerlijke overheid draagt bij aan een eerlijk inkomen, eerlijke zorg, eerlijk wonen, een eerlijke kans voor iedereen. De zorg moet geen markt zijn waar zorgverleners failliet kunnen gaan. Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning. Een schone wereld moet samen gaan met eerlijk delen van lusten en lasten. De toekomst van jongeren staat op het spel bij de huidige risico’s van hoge studieschulden en flexbanen.

 

De SP laat zich in denken en doen al bijna 50 jaar leiden door drie centrale begrippen: menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen. Zij samen vormen de meetlat waarmee de SP ontwikkelingen en alternatieven beoordeelt. Wat positief uitvalt langs deze meetlat, zal de SP bevorderen, wat negatief uitvalt, zal zij proberen te voorkomen of te bestrijden.

 

SP’ers komen uit alle lagen van de bevolking, maar wat ze gemeen hebben is hun gezamenlijke strijd voor een eerlijke en rechtvaardige wereld en kansen voor iedereen. Die strijd is terug te zien in de acties die de SP regelmatig voert. Activisme en volksvertegenwoordiging staan ten dienste van elkaar onder de noemer ‘actie en fractie’.

 

Wilt u meer weten over de standpunten van de SP en de SP kandidaten voor de Tweede Kamer, kijk dan op www.eerlijkkiezen.nl.

 

SP Borne: sp.borne@gmail.com - https://borne.sp.nl - facebook.com/Borne.SP

Alle campagnefilmpjes: YouTube SP Borne

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

 

 

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021