Meepraten over zonne-energie langs N35/A35
VERKENNINGSFASE PROJECT VIJF GEMEENTEN EN RIJKSWATERSTAAT

Meepraten over zonne-energie langs N35/A35

Kan het traject N35/A35 dienen als locatie voor opwekking van zonne-energie? De gemeente Borne onderzoekt met nog vijf gemeenten en Rijkswaterstaat of dit mogelijk is. Omwonenden van en bedrijven aan de rijksweg kunnen meepraten: nu al via www.duurzaamheidsrouteA35.nl en straks tijdens (online) bijeenkomsten. Omwonenden en bedrijven kunnen op een interactieve kaart aangeven welke wensen en ideeën zij hebben. Alle input wordt waar mogelijk meegenomen in de verkenningsfase.
 

Zorgvuldig naar locaties kijken

Voor de gemeente Borne geldt dat onderzocht wordt of bermen in de gemeente kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met omwonenden en bedrijven. Daarbij wordt ook gekeken naar combinaties met gronden van het Rijk.
 

Verkenning

In deze verkenningsfase wordt onder meer onderzoek gedaan naar geschikte locaties, omvang van de percelen en of de duurzame initiatieven haalbaar zijn. Ook wordt de omgeving betrokken om wensen en ideeën in te brengen. Naast de gemeente Borne werken de gemeenten Almelo, Enschede, Hellendoorn, Hengelo en Wierden, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, netbeheerder Enexis, provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en de RES Twente samen in het pilotproject Duurzaamheidsroute A35.
 

Samenwerking met de RES Twente

De initiatiefnemers werken in dit pilotproject intensief samen met de Regionale Energiestrategie Twente. Binnen de RES Twente zijn afspraken gemaakt over hoeveel duurzame energie er in 2030 in Twente wordt opgewekt. De verkenning Duurzaamheidsroute A35 is als één van de mogelijke duurzame energieprojecten opgenomen in de energiestrategie van Twente. Met het project Duurzaamheidsroute A35 levert Twente een belangrijke bijdrage aan de regionale bijdrage van duurzaam opgewekte energie via zon.
 

Foto © Geert Cox

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

reageren op deze pagina
Paul Cohn — 09 mrt 2021
Het lijkt mij verstandig om dan ook TenneT in het overleg te betrekken;
“Vergroening hapert omdat derde van stroomnet nieuwe zonneweides niet aan kan”
https://fd.nl/ondernemen/1363576/vergroening-hapert-omdat-derde-van-stroomnet-nieuwe-zonneweides-niet-aan-kan
Het is dieptreurig hoe weinig mensen beseffe hoeveel energie we vreten
Krekel Borne kan nog héél wat leren van mier Hof van Twente: www.hofvantwente.nl/fileadmin/files/docs/wonen_en_leven/milieu/Routekaart_Energieneutraal_HvT_DEF-2015_06.pdf
Ron Hartman — 08 mrt 2021
Zoveel mogelijk inhoudelijk reageren op het onderwerp zou de norm moeten zijn Johan?
Johan Wierda — 08 mrt 2021
Beste mensen,
Het is makkelijk anoniem of semi anoniem een ongenuanceerde mening te ventileren.
Vaak levert de ene ongenuanceerde opvatting helaas vaak weer een andere op in de zin van flink, flinker, flinkst.
Een zichzelf respecterend medium, zoals BB is zou zich daar naar mijn mening eigenlijk niet voor moeten laten lenen.
Uit persoonlijke ervaring weet ik dat zij er een andere visie op nahouden.
Ik heb de stellige overtuiging dat die opvatting menigeen ervan weerhoudt zijn/haar mening te uiten.
Lange leve de vrijheid van meningsuiting.
Gonnie — 08 mrt 2021
Nico, u heeft nogal een sterke mening en weinig ruimte voor discussie of uit uw comfortzone te denken. Om alle anderen die anders dan u denken over 1 kam te scheren en daarbij beledigende opmerkingen te maken die kant nog wal raken is een bijzondere manier van reageren. Ik daag u uit om eens te proberen een wat vriendelijker reactie te plaatsen.
Nico — 08 mrt 2021
@Gerard. "De prachtig aangelegde A1 en A35 stralen de rust van de natuur uit, die het drukke verkeer nodig heeft."

Wat zegt u? A1 en A35....mooi?!!

Laat u zich straks ook afsluiten van elektra of heeft u andere bronnen van elektriciteit? Met die daken gaan we het niet redden hoor. Wat een naïviteit. Het is alsof heel Forum voor Democratie op BorneBoeit zit.
Gerard Morselt — 08 mrt 2021
‘Zonneparken’ of ‘Zonnevelden’ en meer naast elkaar heet het dan een ‘Parelsnoer’ of een ‘Parelketting’ zoals de Hengelose Wethouder nu zegt. Misleiding noem ik het, alsof een Parelsnoer- of ketting het mooi of verkoopbaar kan maken. Het zijn gewoon Zonnepaneelterreinen en ze zijn van een irritatie oproepende lelijkheid. En dan het idee deze te leggen op uitgerekend de plaats waar veruit de meeste mensen voorbij komen, de automobilist op de autoweg. De prachtig aangelegde A1 en A35 stralen de rust van de natuur uit, die het drukke verkeer nodig heeft. Met zonnepanelen wordt het agressie opwekkende snelweg. Een onvergefelijke fout. Het dak op met deze panelen.

Nico — 08 mrt 2021
Wel grappig om te lezen dat sommigen nog steeds denken dat "helemaal niks doen" ook een logisch alternatief is. En dat zulk geblaat als argument moet worden aangehoord en weerlegd door degenen die zich wél realiseren dat er wat moet gebeuren. We leggen liever de rekening van onze exploderende energievraag bij andere landen neer blijkbaar. Want tsja.....dat zien we niet dus is er ook niet.
Kernachtig — 08 mrt 2021
Gaat de keus nu om een kerncentrale op de plek van het AZC, of zonnepanelen onder de hoogspanningskabels langs de weg?
Wim Geul — 08 mrt 2021
Helemaal eens die horizonvervuiling en aantasting van het (Twentse) landschap. Heel NL moet in geweer komen en niet meewerken aan het plannen van zonne- en windmolenparken. Het moet maar afgelopen zijn met de de dwingende eisen van de klimaatclub van Nijpels, die zonder dat de politiek hier inbreng in had deze plannen en eisen heeft geformuleerd. Plaatsing van zonnepanelen op bedrijfshallen moet afgedwongen worden en verder is kernenergie is de enige oplossing om onze energievoorziening in de toekomst te garanderen.
Henk — 08 mrt 2021
Onvoorstelbaar langs de A1/A35 en dan praat ik over het deel vanaf het crematorium richting knooppunt Azelo. Eerst daar een randweg plannen en dan ook nog eens zonnepanelen? Nee dus! Terwijl in het MER rapport staat vermeld bij het voorkeurstrace langs de A1/A35 dat het open landschap behouden blijft. En dan snel vol leggen met panelen.
Laten de gemeenten het bouwbesluit aanpassen en verplichten zonnepanelen op de daken te leggen. Zie de grote daken op xxl bedrijvenpark en zeker niet te vergeten de Veldkamp.
Conclusie: niet nog meer aantasting van onze spaarzame natuur!!!!!!
Ron Hartman — 08 mrt 2021
De vervuiling om energie te maken is altijd al gigantisch Gonnie. Je hebt een vol punt als je stelt dat de overheid eerst de eigen gebouwen (ook bv de brandweerkazernes en ernaast, het Kulturhus etc. isoleert en belegt met panelen. Helaas blijft de vraag naar meer, meer, meer stroom stijgen en dus....?
Gonnie — 08 mrt 2021
Wat een landschapsvervuiling. Twente is juist zo mooi vanwege het landschap en het vrijheidsgevoel wat dat met zich mee brengt. Er zijn toch ook nog wel m2 op overheidsgebouwen die onbenut zijn.

Provincie deelt Borne oranje kaart uit

In het systeem van interbestuurlijk toezicht van provincie op gemeenten kleurt Borne oranje....
16-04-2021

‘Bricks, Bites en Behaviour’

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat het diverse fracties nog niet helemaal...
06-04-2021

Verwarring en ongeloof over nieuw financieel beeld

Tijdens het Politiek Beraad dinsdagavond bleek dat een groot deel van de gemeenteraad maar...
31-03-2021

‘Borne blijft financieel gezond’

Na alle cijfers nog eens grondig doorgespit te hebben komt het college van burgemeester en...
26-03-2021

Keuzes voor ’t Wooldrik

De herontwikkeling van sportpark ’t Wooldrik is een van de grootste projecten die in de...
25-03-2021

College kiest voor intrekken bij Kulturhus

Het College stelt de gemeenteraad voor om de gemeentelijke organisatie te gaan huisvesten in en...
25-03-2021