Onderzoek naar regionaal warmtenet Twence
BORNE, ENSCHEDE, HENGELO EN TWENCE STARTEN HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Onderzoek naar regionaal warmtenet Twence

Twente zoekt mogelijkheden om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te verwarmen. Dat is een enorme opgave, waarbij alle beschikbare warmtebronnen nodig zijn. Bovendien moet de infrastructuur geschikt zijn om de warmte beschikbaar te stellen. De gemeenten Borne, Enschede en Hengelo zetten samen met Twence in op een haalbaarheidsonderzoek van een regionaal warmtenet om de warmtebronnen optimaal te benutten. Deze partijen ondertekenden een intentieovereenkomst om deze haalbaarheid te onderzoeken. Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek eind 2022 bekend.
 

Regionale kansen

In Twente is veel warmte beschikbaar van bijvoorbeeld industrie en Twence. Twence produceert warmte uit niet-herbruikbaar afvalhout (afkomstig uit bouw-, sloop- en grof huishoudelijk afval) en huishoudelijk restafval. De beschikbare hoeveelheid warmte wordt nu onvoldoende efficiënt benut, doordat het wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit. Er is warmte beschikbaar die Twence slim in kan zetten voor bewoners in de regio. Twence zet meerdere bronnen in voor productie van warmte en is zodoende altijd beschikbaar.“Met deze warmtebronnen kunnen we meer dan 100.000 gebouwen verwarmen, naast de woningen en gebouwen in Twente die reeds voorzien worden met warmte van Twence,” vertelt Marc Kapteijn, directeur Twence. “We streven naar een open net, zodat we op termijn andere duurzame warmtebronnen kunnen aansluiten die nu nog niet beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan warmte uit de grond (geothermie) of uit industriële processen.”

 

Haalbaarheid onderzoeken

Uit de eerste verkenning blijkt dat een regionaal warmtenet kan bijdragen aan een betere benutting van beschikbare warmtebronnen. In dat geval is er minder elektriciteit nodig voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen, wat anders duurzaam opgewekt zou moeten worden via wind- of zonne-energie. De gemeenten Borne, Enschede en Hengelo gaan samen met Twence in dit haalbaarheidsonderzoek onderzoeken of de beschikbare warmte duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar kan worden ingezet om gebouwen te verwarmen. Op basis van dit onderzoek wordt ook duidelijk of een regionaal warmtenet op termijn kan worden uitgebreid naar omliggende gemeenten.

 

Samenwerking

Samenwerking tussen alle betrokken partners en afspraken met grootzakelijke afnemers zijn een voorwaarde voor het slagen van een warmtenet. Twence werkt daarom ook intensief samen met Cogas en Ennatuurlijk, omdat deze lokaal-gevestigde partijen veel kennis inbrengen die bij dit onderzoek van belang is. Ook woningcorporaties zijn in dit kader belangrijke stakeholders. De gemeenten Borne, Enschede en Hengelo betrekken hun inwoners bij het onderzoek om de mogelijkheden van een regionaal warmtenet te verkennen.

 

© BorneBoeit. Op onze artikelen en beeldmateriaal rust copyright.
Voor meer informatie raadpleeg de spelregels.

Deel
De link is gekopieerd naar het klembord!
reageren op deze pagina
Lichtgeel hesje — 05 jan 2022
Google maar eens op ACM warmte tarieven 2022, en je bent meteen genezen van dit utopische verschijnsel!!
Lichtgeel hesje — 29 dec 2021
Er is al enige tijd een discussie gaande over een contractverlenging per 1/7/22 tussen de oprichters/financierders van Twence en Twence zelf, hoe bizar! Eén van deze oprichters eist van Twence informatie over hoe de tarieven voor het verwerken van het afval zijn opgebouwd. Op zich als oprichter/financierder van Twence geen onredelijke vraag. Die informatie wil Twence echter NIET geven, reden waarom de bertreffende Gemeente (Almelo) ook een integriteitsonderzoek naar de bedrijfsvoering wil laten uitvoeren. Hiervoor zal echter naar verwachting geen meerderheid te vinden zijn. Kern van dit verhaal is dat een bedrijf als Twence zich de arrogantie kennelijk aanmeet om haar oprichters cq financierders geen inzage te willen geven in bedrijfsgegevens. Als Twence was opgericht met ander geld dan belastinggeld van burgers, was dit standpunt nog wellicht te begrijpen; nu echter volledig niet. En met dit bedrijf wil je als Gemeente je burgers een Warmtenet door de strot duwen? Kom op zeg Raad!!!!
Patrick — 28 dec 2021
Wordt er niet naar de burger geluisterd? Ik wil in ieder geval geen warmtenet. Door de monopoliepositie is het dan niet meer mogelijk om over te stappen naar een andere energieleverancier. Warmtenet betekent een schandalige verhoging op de prijs tenzij ze restwarmte loskoppelen van de huidige gasprijs stijgingen. Is er een mogelijkheid tot protest door de burgers van Borne? Ik zeg alvast volmondig NEE tegen warmtenet!
Paul Cohn — 24 dec 2021
Velenlaten zich mopperend naar het offeraltaar van het grootkapitaal voeren, weinigen protesteren met gedegen argumenten en... succes:
ENSCHEDE - Terwijl de gemeente Enschede plannen maakt voor uitbreiding van het warmtenet, viert Wim Lentink juist dat hij de verplichte afname van stadsverwarming succesvol opzegde. Hij had er veertien jaar strijd voor over, maar het boek is nu definitief gesloten.
www.tubantia.nl/enschede/enschedeer-wim-lentink-niet-koud-of-warm-van-pesterijtjes-rond-warmtenet~a0e639ad/
Lichtgeel hesje — 24 dec 2021
Wie in een huis woont dat is gekoppeld aan een warmtenet, gaat per 1-1-2022 mogelijk 67% meer betalen, door de automatische koppeling met de gasprijs ( bron: de Telegraaf 24-12-2021, blz 25). I rest my case over de zin van het aangekondigde onderzoek, waaraan ook deze gemeente zich geroepen voelt deel te nemen, maar wat niets anders inhoudt dan een onbegrensd grijpen in de portemonnee van bewoners door Twence, al dan niet in nauwe samenwerking met de betreffende lokale overheden....
Weer een typisch voorbeeld van belangenverstrengeling. Gemeenten die als aandeelhouder hun macht misbruiken en het de inwoners door de strot drukken. Afval overal vandaan slepen zodat de ovens blijven branden. Hoe duurzaam is dit? Hoezo circulaire economie en afvalloos Twente? Stem ze weg! #GR2022
Lichtgeel hesje — 23 dec 2021
De nieuwe melkkoe komt dan wel op naam van Twence, als monopolistische " aanbieder" van energie. Wat alleen niet wordt vermeld is onder meer de automatische koppeling tussen de gasprijzen vanuit de markt en de te betalen leveringstarieven voor energie aan Twence, alsmede het vaststaande feit dat als een woning eenmaal is verbonden aan het warmtenet, je er van je levensdagen niet meer weg komt, ofwel Twence heeft een volledige monopoliepositie als leverancier, dus shoppen bij andere warmtenetleveranciers cq huidige energieleveranciers is er niet meer bij!
Herman — 23 dec 2021
Dit wordt in toekomst de nieuwe melkkoe.
Paul Cohn — 23 dec 2021
Voor alle duidelijkheid: ‘Twente zoekt mogelijkheden om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te verwarmen’ is strijdig met 47% onduurzame warmte uit afval gebruiken: slechts 53% minder opwarming der aarde, pertinent géén 100%. De Rijksoverheid belooft op álle Klimaat Conferenties iets anders:
www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2021/11/01/toespraak-minister-president-rutte-op-vn-klimaattop-in-glasgow-cop26
Een oer-Hollandse waarheid luidt nog steeds: “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.
Paul Cohn — 23 dec 2021
Wie niet alleen BorneBoeit leest maar ook de Staatscourant schaamt zich rot:
Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 oktober 2020, nr. WJZ/ 20246603, tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie 2021
Artikel 1
Het percentage, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong, bedraagt in kalenderjaar 2021 53 procent.
Dit is het aandeel van het afval dat biogeen is. Het percentage duurzame warmte dat wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie, is logischerwijs gelijk aan het percentage duurzame elektriciteit.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-54218.html
Lichtgeel hesje — 22 dec 2021
De foto lijkt het antwoord al te geven. Deze wethouder begint in zijn hele doen en laten behoorlijke Haagse trekjes te vertonen, te meer deze wethouder overal mee lijkt weg te kunnen komen van de huidige Raad.....
Lichtgeel hesje — 22 dec 2021
Oh ja: wie is de initiatiefnemer geweest binnen politiek Borne om mee te doen aan dit haalbaarheidsonderzoek? Is dit (wederom) de alom bekende wethouder die dit onderwerp in portefeuille heeft, of is dit een Raadsbesluit geweest? In beide gevallen had het partijen gesierd dit thema over de aanstaande verkiezingen heen te tillen in plaats van over het graf heen te willen regeren!
wgkub — 22 dec 2021
Als ik naar de foto kijk aan het begin van dit bericht kijk, krijg ik de rillingen......we krijgen koud water!!
Lichtgeel hesje — 22 dec 2021
En nu graag ook even de nadelen van aansluiting op een warmtenet, zoals de automatische koppeling tussen tarieven warmtenet en gasprijs, alsmede de monopolie constructie vanuit de leverancier (Twence in dit geval) waardoor iemand die is aangesloten op een warmtenet NIET de vrijheid cq mogelijkheid heeft om te "shoppen" tussen meerdere aanbieders met bijbehorende tarieven cq service, maar letterlijk vast zit aan de enkele leverancier (Twence), zowel op het moment van aansluiting als in alle jaren hierna. Geen goed idee dus dit warmtenet, dan maar liever een hybride warmtepomp, waarbij je als woningbezitter letterlijk baas in eigen huis bent en blijft in plaats van te zijn overgeleverd aan de grillen van een warmtenet leverancier.....
Henk — 22 dec 2021
Ik zou zeggen, laat Hengelo het namens Borne doen. Als ik naar de foto kijk komt het anders nooit goed.

Hachelijk avontuur koe in Zenderen

Maandagavond is een koe in Zenderen in de sloot beland. Het dier kwam blijkbaar iets te dicht...
08-08-2022

Zeldzame ‘prop’ doodt vele vissen in Bornse Beek

In deze tijd van het jaar hebben vissen het in openbaar water traditioneel moeilijk. Door lage...
08-08-2022

Scooter geschept op Hoofdstraat Zenderen

Op de Hoofdstraat in Zenderen vond woensdagavond een aanrijding plaats tussen een scooter en een...
03-08-2022

En wéér rijden de vrachtwagens naar Opole

Op vrijdagavond 4 maart vertrok de eerste volle vrachtwagen met hulpgoederen vanuit Hertme naar...
29-07-2022

Verkeersboete definitief in de prullenbak

De boete die Bornenaar Ruud Leliefeld en Enschedeër Sven Hof om de oren kregen nadat ze...
29-07-2022

Burgemeester Pierik wil verkeersboete van tafel

Naar aanleiding van het bericht op BorneBoeit over Bornenaar Ruud Leliefeld, die een forse...
28-07-2022